Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat grundkrav och prestationer 2015 PRIO-nätverket 2016-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat grundkrav och prestationer 2015 PRIO-nätverket 2016-02-09."— Presentationens avskrift:

1 Resultat grundkrav och prestationer 2015 PRIO-nätverket

2 Resultat grundkrav och prestationer - Kommuner Grundkrav/prestationInlämnat Godkända InlämnatGodkända Grundkrav 1 - samverkansöverenskommelse Grundkrav 2 - webbaserad information Prestationsmål - A4 SIP Prestationsmål - B3 inventering

3 Resultat grundkrav och prestationer - Landsting Grundkrav/prestationInlämnat GodkändaInlämnatGodkända Grundkrav 1 - samverkansöverenskommelse 21 Grundkrav 2 - webbaserad information21 Prestationsmål - A1 väntetider Prestationsmål - A2 väntetider Prestationsmål - A3 väntetider---21 Prestationsmål - A5 SIP21 16 Prestationsmål - B1 kvalitetsregister Prestationsmål - B2 minskade tvångsåtgärder 21

4 Prestationsmål A1 – Väntetider Andel barn och unga som har fått en första bedömning inom 30 dagar (procent)

5 Prestationsmål A2 – Väntetider Andel barn och unga som har fått en fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar (procent)

6 Prestationsmål A1 och A2 – Väntetider Landsting Blekinge94% Dalarna59%41% Gotland97%95% Gävleborg90%81% Halland95%84% Jämtland Härjedalen73%80% Jönköping90%85% Kalmar94%76% Kronoberg90%76% Norrbotten88%79% Skåne94%98% Stockholm94%82% Sörmland96%97% Uppsala97%96% Värmland79%72% Västerbotten36%39% Västernorrland96%90% Västmanland90%94% Västra Götaland71%68% Örebro75%92% Östergötland86%91% Riket88%82% Prestationsmål A1: Andel barn och unga som har fått en första bedömning inom 30 dagar (procent) Gräns: 90 procent Prestationsmål A2: Andel barn och unga som har fått en fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar (procent) Gräns: 80 procent Prestationsmål A2Prestationsmål A1

7 Prestationsmål A3 – Väntetider LänStart av aktivitetAvslut av aktivitet Blekinge9481 Dalarna Gotland Gävleborg Halland208 Jämtland Härjedalen8719 Jönköping0603 Kalmar9693 Kronoberg Norrbotten4098 Skåne Stockholm4580 Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten22241 Västernorrland19165 Västmanland Västra Götaland70 Örebro Östergötland2425 Riket Antalet nybesök för definierade första linjeverksamheter (antal) Avslut av aktivitet: Alla barn och unga (0-17 år) som har en avslutad kontakt under året Start av aktivitet: Alla barn och unga (0-17 år) som har startat en första aktivitet under året

8 Prestationsmål A4 och A5 – SIP Antal SIP barn och unga år Kommuner Landsting * 5 904* *Data mellan åren är inte helt jämförbara då frågan om antal SIP är bredare ställd från 2014 (t.o.m. 24 år)

9 Prestationsmål A4 och A5 – SIP Antal SIP per barn per län (kommundata)

10 Prestationsmål A4 och A5 – SIP Antal SIP per barn* per landsting *Barn och unga t.o.m. 24 år

11 Prestationsmål A4 och A5 – SIP SIPkollen - antal ifyllda enkäter 0-24 år per län (1 mars till 15 oktober 2015) Totalt: 1252

12 Prestationsmål B1 – Kvalitetsregister Län Totalt antal registreringar 1 jan -31 okt 2015 Min. antal reg. prestation 2015 (= 70%) Andel registreringar 1 jan - 31 okt 2015 Bipolär Läkemedels- genomgång, andel BUSA Läkemedels- genomgång, andel PsykosR Läkemedels- genomgång, andel PsykosR Hälsofrämjande insats, andel Blekinge län %97%94% 79% Dalarnas län %86%84%94%80% Gotlands län %79%88%81%89% Gävleborgs län %89%* 79% Hallands län %94%81%94%70% Jämtlands län %78%99%82%72% Jönköpings län %72%71%83%65% Kalmar län %93%77%75%78% Kronobergs län %84%*95%75% Norrbottens län %73%80%74%78% Skåne län %91%78%83%71% Stockholms län %92%87%94%75% Södermanlands län %89%82%89%77% Uppsala län %83%87%89%75% Värmlands län %90%77%89%77% Västerbottens län %73%78%92%94% Västernorrlands län %86%91%90%74% Västmanlands län %84%77%89%72% Västra Götalands län %83%77%89%77% Örebro län %94%84%91%75% Östergötlands län %85%81%96%85% Totalt % *Registrerar inte i BUSA

13 Prestationsmål B1 – Kvalitetsregister Andel registreringar i psykiatriskt kvalitetsregister 1 januari till 31 oktober 2015

14 Prestationsmål B1 – Kvalitetsregister Andel som fått en Läkemedelsgenomgång av läkare i Bipolär, BUSA och PsykosR

15 Prestationsmål B1 – Kvalitetsregister Andel av patienterna i PsykosR ska ha erbjudits någon av de hälsofrämjande åtgärder som finns upptagna i registret

16 Prestationsmål B2 – Tvångsåtgärder Antal individer inom sluten LPT per 1000 invånare, i riket och per konsumerat landsting 2014

17 Prestationsmål B2 – Tvångsåtgärder De 10% med högst antal vårdtillfällen innehållande LPT, antal personer uppdelat på landsting

18 Prestationsmål B3 – Inventering Sammanfattning av deltagande i inventeringar Kommuner (antal)257 Personer (antal) Personer (per 1000 vuxna)6,5 Män (antal) Kvinnor (antal) Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Sveriges kommuner

19 Prestationsmål B3 – Inventering Åldersfördelning Inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning i Sveriges kommuner

20 Prestationsmål B3 – Inventering Aktuell boendesituation för personer med psykisk funktionsnedsättning (andel)

21 Prestationsmål B3 – Inventering Andel personer med psykisk funktionsnedsättning som har hemmaboende barn yngre än 18 år

22 Prestationsmål B3 – Inventering Andel personer med psykisk funktionsnedsättning som har haft någon form av arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna

23 Prestationsmål B3 – Inventering Andel personer med psykisk funktionsnedsättning som under de senaste 12 månaderna genomgått en allmän hälsoundersökning


Ladda ner ppt "Resultat grundkrav och prestationer 2015 PRIO-nätverket 2016-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser