Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningscentrum och Helpdesk. Kristina Regnell - Landskapsarkitektprogram, Alnarp - Landscape Architecture - Hållbar stadsutveckling Inga-Lill Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningscentrum och Helpdesk. Kristina Regnell - Landskapsarkitektprogram, Alnarp - Landscape Architecture - Hållbar stadsutveckling Inga-Lill Olsson."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningscentrum och Helpdesk

2 Kristina Regnell - Landskapsarkitektprogram, Alnarp - Landscape Architecture - Hållbar stadsutveckling Inga-Lill Olsson - Natur, hälsa och trädgård - Outdoor Environments for Health and Well-being - Landskapsingenjörsprogram - Trädgårdsingenjörsprogram: design Monika ”Mona” Gussarsson - Hortonomprogram - Trädgårdsingenjörsprogram: odling Katarina ”Tina” Lantz - Lantmästare – kandidatprogram - Agroecology – Masters’s programme

3 uc-helpdesk@slu.se Under terminstid är Helpdesk, i Tornhuset, bemannad mån-fre 09.00 – 15.00

4 Anmälan: ansöka till kurs via Studentwebb eller inloggning på antagning.se Antagning: studenten har tackat ja till erbjuden plats Registrering: självregistreringen är öppen en vecka före kursstart framtill kursstartsdagen (logga in via ”Mina studier” på Studentwebben).

5 Anmälan till tentamen

6 Tentamenstillfällen för kursen BI000X, period 1, HT 2016

7 ”Kursledaren? Jag vill skriva min tenta på bibblan på hemorten. Får jag det?”

8 Regelsamling 6.5 Prov ska i normalfallet genomföras på annonserad plats. Examinator kan dock tillåta student att tentera på annan ort. En förutsättning för att tentamen på annan ort ska kunna beviljas är att den kan genomföras på ett rättssäkert sätt och utan betydande extra resurser. Det innebär att samma prov och samma tid ska gälla för alla studenter vid samma provtillfälle. EXAMINATOR avgör! RÄTTSSÄKERT! Tentamensreglerna måste följas – finns en vakt? UTAN BETYDANDE EXTRA RESURSER! Eventuella kostnader måste betalas av kursbudgeten. Tentanden får ej betala själv. SAMMA PROV, SAMMA TID! Ställer oftast till det.

9 Regelsamling 6.5 Det åligger studenten att i god tid undersöka om tentamenslokal och skrivvakt finns på den ort där studenten önskar tentera. I första hand kan andra SLU-orter komma på fråga. STUDENTENS UPPGIFT! GOD TID!!! RÄTTSSÄKERT! Tentamensreglerna måste följas – finns en vakt? UTAN BETYDANDE EXTRA RESURSER! Eventuella kostnader måste betalas av kursbudgeten. Tentanden får ej betala själv. SAMMA PROV, SAMMA TID! Ställer oftast till det. EXAMINATOR AVGÖR! OSÄKER? Fråga oss!

10 Regelsamling 6.12 Skäl för att medge genomförande av tentamen på annan plats än annonserad, kan utgöras av vissa särskilda skäl enligt avsnitt 6.12 samt för student som på grund av utbytesstudier inte finns kvar i landet. // Examinator kan begära underlag som styrker studentens påstående om särskilt skäl. EGEN SJUKDOM MEDICINSKA SKÄL VID EGEN GRAVIDITET FAMILJEANGELÄGENHET SLÄKTANGELÄGENHET ANPASSAD STUDIEGÅNG PÅ GRUND AV DOKUMENTERAD FUNKTIONSNEDSÄTTNING STUDENTFACKLIGT UPPDRAG OFFENTLIGT UPPDRAG INKALLELSE TILL TJÄNSTGÖRING I CIVIL- ELLER TOTALFÖRSVARET

11 ”Kursledaren? Jag vill skriva min tenta på bibblan på hemorten. Får jag det?” NEJ!


Ladda ner ppt "Utbildningscentrum och Helpdesk. Kristina Regnell - Landskapsarkitektprogram, Alnarp - Landscape Architecture - Hållbar stadsutveckling Inga-Lill Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser