Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålsberedningen Miljömålsberedningen pågående utmaningar Viktoria Ingman Miljömålsdagarna 6 maj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålsberedningen Miljömålsberedningen pågående utmaningar Viktoria Ingman Miljömålsdagarna 6 maj."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningen pågående utmaningar Viktoria Ingman Miljömålsdagarna 6 maj

2 Miljömålsberedningen Om Miljömålsberedningen Parlamentariskt sammansatt Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås Strategier för områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar Kan innefatta avvägningar mellan miljömål och mellan miljömål och andra samhällsmål Mandat till år 2020

3 Miljömålsberedningen Ledamöter Ordförande Rolf Annerberg Roger Tiefensee (C) Anita Brodén (FP) Irene Oskarsson (KD) Johan Hultberg (M) Helena Leander (MP) Matilda Ernkrans (S) Emma Wallrup (V) Sakkunniga Inger Strömdahl (Svenskt Näringsliv) Helena Jonsson (Lantbrukarnas Riksförbund) Mikael Karlsson (Naturskyddsföreningen) Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden WWF) Susanna Löfgren (Länsstyrelsen i Jämtland) Ann-Sofie Eriksson (Sv. Kommuner och Landsting) Henrik Ripa (Lerums kommun) Klas Lundberg (SSAB) Experter Kristina Åkesson (Finansdepartementet) Håkan Alfredsson (Landsbygdsdepartementet) Eva Stengård (Kulturdepartementet) Ingrid Hasselsten (Miljödepartementet) Elisabeth Lidbaum (Näringsdepartementet) Johan Loock (Socialdepartementet) Plus experter som deltar i specifika uppdrag Sekretariat Beredningens sammansättning

4 Miljömålsberedningen Pågående utmaningar Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning (dir. från regeringen 2011, delbetänkande lämnades 2013) Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik (dir. från regeringen 2012) Betänkande om användning av mark och vatten lämnas i juni

5 Miljömålsberedningen Hållbar användning av jordbruksmark: Vilka frågor är särskilt angelägna att arbeta med i Sverige under perioden 2014-2020 för att åstadkomma en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark? Vilka frågor är särskilt angelägna att driva inför beslut om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 för att åstadkomma en hållbar användning av jordbruksmark? Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras för framtiden? Strategi för en hållbar markanvändning

6 Miljömålsberedningen Förändrad styrning av markanvändningen för ökat helhetsperspektiv: Finns det behov av att förändra styrningen av markanvändningen med anledning av vårt behov att möta ett förändrat klimat? Finns det behov av att förändra styrningen av markanvändningen för att underlätta landskapsplanering och skapandet av sammanhang i landskapet i syfte att stärka den biologiska mångfalden?

7 Miljömålsberedningen Hur arbetar vi med skydd, skötsel och restaurering av vattenområden? Hur uppnår vi ett hållbart fiske? Hur kan utsläpp av farliga ämnen förebyggas? Hur uppnår vi en hållbar näringsbelastning? Hur åstadkommer vi en tydligare och mer verkningsfull styrning inom vattenområdet? Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

8 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningen 2010-2014 23 etappmål i miljömålssystemet Strategi för Sveriges arbete för giftfri miljö Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik

9 Miljömålsberedningen Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb


Ladda ner ppt "Miljömålsberedningen Miljömålsberedningen pågående utmaningar Viktoria Ingman Miljömålsdagarna 6 maj."

Liknande presentationer


Google-annonser