Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö PPEN FRÅGESTUND Den 24 februari 2016. 2 Dagens agenda Status produktionssättning och miljöer Resultat 1.4 Kravönskemål Ärenden kring gränssnitt och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö PPEN FRÅGESTUND Den 24 februari 2016. 2 Dagens agenda Status produktionssättning och miljöer Resultat 1.4 Kravönskemål Ärenden kring gränssnitt och."— Presentationens avskrift:

1 Ö PPEN FRÅGESTUND Den 24 februari 2016

2 2 Dagens agenda Status produktionssättning och miljöer Resultat 1.4 Kravönskemål Ärenden kring gränssnitt och användbarhet Övriga frågor

3 3 Utrullning Uppföljning Uppföljningsleveransen utrullad till 11 lärosäten Problem med IK körning i produktionsmiljön och testmiljön Prenumerera gärna på driftsinformation (från Ladok.se) Ladok.se

4 4 IK körningar i olika miljöer Uppföljningsleveransen Testmiljö Produktionsmiljön Version B i MIT-IK miljön Läs mer om informationskonvertering på Ladok.seLadok.se Skicka ärenden till supporten om IKn (bifoga fellistan)

5 5 Resultathantering Version 1.4 produktionssätts onsdag 2/3 förutsatt att tester denna vecka går bra Testmiljön uppgraderas till 1.4 på fredag 26/2

6 Resultatleveransen 1.4

7 7 Viktiga funktionella förändringar Sparaknapp i resultatrapportering och attestering Sorteringsordning på resultatnoteringar Resultatnotering: Skrivningspoäng skall ha samma format som i L2 Skilj på rättande lärare och rapportör Visa vem som klarmarkerat Visa tidigare noteringar

8 8 Spara-knappSortering - alfanumeriskt Skrivningspoäng- sist, Samma format som L2

9 9 Skilj på rättande lärare och rapportör

10 10 Visa vem som klarmarkerat

11 11 Visa tidigare noteringar

12 12 Visa tidigare noteringar

13 13 Viktiga funktionella förändringar forts. Sortering av anonymiseringskod Rensa genom masshantering Olika systemaktiviteter för attestering av modul och kurs Ta bort behörighetsprofilen ”Resultat – Skriva lokalt”

14 14 Presentationsförändringar Synliggör hindrande resultat Tydlig progress vid masshantering Visa takt konsekvent Konsekventa felmeddelanden Användarnamn på beslutsfattare och rättande lärare måste visas i verifikat Antal "klara för slutbetyg" tar inte hänsyn till tillgodoräknade moduler Tillgodoräknanden på moduler visas inte tydligt vid rapportering på kurs

15 15 Tekniska förbättringar/buggar Återautentisering fungerar inte i Safari Resultat försvinner i verifikat om rättande lärare ej anges vid klarmarkering Tidigare avstängning utgör hinder Tidigt avbrott följt av ny registrering Visning av lokal inte bra om lokal är URL

16 16 Ej klar åtgärd Hantera flera kursversioner Tester pågår! Levereras i en senare release!

17 Kravönskemål

18 18 L3SUPPORT-2007: Önskemål för Resultat, slutleveransen, fråga 1 I dagens Ladok kan man se skrivningspoängen för respektive prov i den underlagslista som går att ta fram inför inläggning av betyg på hel kurs. Denna funktionalitet verkar saknas i Ladok3, och man önskar få med den. Svar från projektet: I version D ingår resultatnotering som är motsvarigheten till skrivningspoäng. Visst arbete har redan gjorts i version C och Anders Stenebo gör kontinuerligt användartester men vi tar med synpunkten i kommande utvecklingsarbete.

19 19 L3SUPPORT-2007: Önskemål för Resultat, slutleveransen, fråga 2 En varning om att resultat för en resultatnotering saknas när man klarmarkerar, och då kunna välja om man vill fylla i resultat eller ignorera varningen och gå vidare. Svar från projektet: I version D ingår resultatnoteringar. Resultatnoteringar är valfria och att ge dem större betydelse har vi i nuläget inte tänkt. Prioriteras till inte inom projektet.

20 20 L3SUPPORT-2007: Önskemål för Resultat, slutleveransen, fråga 3 Möjlighet för examinator/attestant att lägga till en kommentar till rapportören när man avslår ett betyg Svar från projektet: I version C arbetar vi med rapporteringsflödet och ser över hanteringen och begreppet avslår.

21 21 L3SUPPORT-2007: Önskemål för Resultat, slutleveransen, fråga 4 Synlig information om vem som har rapporterat in betygen. Svar från projektet: Oklart om frågan avser synlig för den som attesterar, student eller administratör som tittar på ett resultat, även oklart om man avser den som skrivit in resultatet, klarmarkerat eller attesterat. Vi kommer förbättra så att attestant ser vem som klarmarkerat ett resultat. Student kommer att se attestant/examinator.

22 22 L3SUPPORT-2007: Önskemål för Resultat, slutleveransen, fråga 5 Summeringsfunktion som en variant av resultatnotering. På så sätt skulle det vara enkelt att vara flera lärare som rapporterar in poäng på varsina frågor (i form av resultatnoteringar) där summeringsfunktionen gör det enkelt att sätta ett samlingsbetyg. Svar från projektet: Ett bra förbättringsförslag som för vissa kan vara nödvändigt för att tycka att resultatnoteringarna tillför något. Kan dock inte prioriteras högre än bör (version X)

23 23 L3SUPPORT-2139 Omfattning på modul syns inte vid \\\"Betyg på hel kurs\\\" När man rapporterar Betyg på hel kurs syns inte omfattningen på modul. Det är viktigt vid eventuell viktning av slutbetyg på hel kurs. Svar från projektet: I version C ingår förbättringar av rapporteringsvyerna. Denna åtgärd är inkluderad.

24 24 L3SUPPORT-2046: Resultatnotering Nu verkar resultatnotering hänga strukturmässigt på en rapportering och det är inte lyckat. En resultatnotering ska kunna användas ett senare år för studenter som inte blev klara och kunna nås både anonymt och utan anonymitet. Svar från projektet: Det är önskvärt att införa denna förbättring men det är aktuellt tidigast efter version I. När det gäller vad som visas för nuvarande lösning för resultatnotering vid användning av anonymkod ingår det i version C, pågående arbete.

25 25 L3SUPPORT-2313: Fråga från lärare nätkurser I nuvarande Ladok kan man importera in fil med resultat i RS01. På matteinst. har man stora nätkurser där bedömning och resultat mm lagras i lärplattform eller annat system. Det finns därför ett behov att "föra över" resultat direkt till Ladok utan att behöva skriva in saker igen. Jag har inte sett att något sådant kommer att finnas i Ladok3. Är det så eller kommer det finnas någon lösning för dessa "massresultat" i nya systemet? Svar från projektet: Tanken med resultatrapporteringen i nya Ladok är att minska behovet av sidosystem och därför är inte filhantering inkluderad i nödvändig funktionalitet. Lärosätet har dock möjlighet att integrera (via REST) med tex en lärplattform för att ”föra över” klarmarkerade resultat.

26 26 L3SUPPORT-2100: Lägga till resultatrapportör på äldre kurstillfälle När en lärare läggs till som resultatrapportör under funktionen "Förbereda kurs" får hen i dagsläget en genväg till kurstillfällen kopplade till kursen som är max 12 veckor gamla. Äldre kurstillfällen än så blir inte synliga under "Mina rapporteringar". Anledningen till detta är, enligt Ladoksupporten på SD+, att det skulle bli för rörigt i rapporteringsvyn om resultatrapportören skulle få en genväg till samtliga kurstillfälle. […] Dock vore det bra om det fanns en möjlighet använda funktionen "Förbereda kurstillfälle" för att lägga till en resultatrapportör även på enstaka äldre kurstillfällen. Det finns ju exempel på kurser där det finns många "reststudenter" och där man kanske byter resultatrapportör från termin till termin. I dagsläget går det rent tekniskt att lägga till en resultatrapportör på ett äldre kurstillfälle, men kurstillfället blir inte synligt under Mina rapporteringar. Svar från projektet: Alternativ till 12 veckor har diskuterats och testas av Anders Stenebo i samband med användartester. Just nu väljer användaren tex vilken termin man vill filtrera på.

27 27 L3SUPPORT-2293: Obligatorisk kommentar vid rättelse av betyg I och med version B är det möjligt för attestanten att rätta betyg. Rättelse av betyg är omgärdat av strikta regler och får som huvudregel inte ändras till studentens nackdel om det inte är uppenbara fel som tex. skrivfel. Rättelse av betyg sker på två sätt: genom att fel i rättningen upptäcks eller efter begäran om omprövning. Efter begäran om omprövning är sänkning av betyg uteslutet. Det vore bra om kommentarsfältet var obligatoriskt att fylla i vid rättelse. I så fall går det att göra en motivering alternativt hänvisning till ärende i externt ärendehanteringssystem. Ett annat alternativ vore att rättelse av betyg ingår i nya Ladoks ärendehantering. Svar från projektet: Även om fältet är obligatoriskt kan man inte kontrollera att användaren inte bara gör ett streck så vi har i nuläget inte prioriterat någon förändring. Att koppla det till ärende är en god idé även av skälet att det kanske inte ska vara så enkelt att göra ändring/borttag. Vi tar det med oss i kommande utvecklingsarbete och återkommer angående prioritering.

28 28 L3SUPPORT-2295: Förslag vid felstavning (som i google) önskas Vid sökning av student via namn önskas förslag som vid google-sökningar när man inte riktigt vet namnet eller hur det stavas. Svar från projektet: Man kan i nuläget söka med eller utan * En sökning med: A ger alla som innehåller A eller a A* ger alla som börjar med A eller a A*s ger alla som börjar med A eller a och slutar på s A*s* ger alla som börjar med A eller a och sedan har s någon stans därefter Att förbättra detta är i nuläget inte prioriterat inom projektet. Dock ska säkerställas att det fungerar konsekvent och att hjälptexter uppdateras.

29 29 L3SUPPORT-1865: Dubbla studieordningar Rapporten för helårsstudent och helårsprestationer: Räknas kurser med "dubbla studieordningar" in både på Grundnivå och Grundutbildning oavsett period? Svar från projektet: Kurser med ”dubbla studieordningar” konverteras in som en variant av kurser i 2007 års studieordning genom att lärosätet märker kursen med en särskild lokal serie och klass som används vid konverteringen. I Uppföljning räknas kursen till 2007 års studieordning och den utbildningsnivå som kursen tilldelats, Grundnivå eller Avancerad nivå. Det är dock möjligt att ”söka fram” dessa kurser genom att använda Lokal märkning i rapporterna.

30 30 L3SUPPORT-1976: Möjligt för studenter att anmäla sig till labbar och liknande? Undrar bara om det kommer finnas funktionalitet i leveransen att studenter ska kunna anmäla sig till labbar etc (resultatnoteringar) på samma sätt som tentamen? På KTH finns ett stort önskan om detta då såsom det nu sköts (skriva upp sig på listor, doodle etc) inte är rättssäkert. Frågan är om vi ska ta fram ett egen program för detta eller om stöd kommer finnas i Ladok3. Svar från projektet: I version C ingår Aktivitetstillfälle som avser ett modulresultat, dessa hanterar nuvarande tentamenstillfällen (anmälan, anonymkod) men ger även möjlighet att hantera andra typer tex anmälan till seminarium, laboration etc. Att kunna koppla aktivitetstillfällen till en ”resultatnotering” är önskvärt och prioriteras efter version I.

31 Användarbarhet och gränssnitt

32 32 Ett ord från användbarhetsgruppen Pga av att vi inte har användartestat nya funktioner/navigering mm. har vi inte velat ta med det på Öppen frågestund Vissa skisser kommer ni redan att få se nu för att visa hur vi har löst vissa JIRA-ärenden. Däremot väntar vi med en demo Nästa Öppen frågestund kommer vi ha mycket mer att komma med. Då har vi med oss tester utifrån följande roller: Lärare och administratörer Examenshandläggare Studievägledare Samt hur vi arbetar med Elearning som ett utbildningsmoment Vi kommer även att uppdatera GUI-bloggen med inlägg om hur det går med gränssnittet (https://confluence.its.umu.se/confluence/display/AN/GUI-bloggen)https://confluence.its.umu.se/confluence/display/AN/GUI-bloggen)

33 33 L3SUPPORT-2149L3SUPPORT-2149 Navigering, obligatoriemärkning och statusändring på kurs ch kurstillfälle Ej logiskt att behöva gå till sammanställning för att byta status på kurs och en aning diffust att nästkommande obligatoriemärkning visas för kommande statusändring. (Å andra sidan kanske en inlärningsfråga ). Och vi har inget förbättringsförslag, tyvärr! ANDERS STENEBO: Håller med men nedprioriterat för närvarande

34 34 L3SUPPORT-2290L3SUPPORT-2290 Klarmarkering oklar - många känner sig "klara" i div. sammanhang Resultatrapportering i MIT-demo UU har ett numera stängt ärende, L3SUPPORT-1514, ang oklarheten med "Klarmarkera" som kommit fram via våra användartester. Nu har vi åter testat och samma problem kvarstår, vissa lärare tolkar Klarmarkera-knappen som någon slags "Spara"-knapp. Den enklaste åtgärden vore att byta ut texten på knappen till "Till examinator", eller på Ladokska ""Till attestering".

35

36 36 L3SUPPORT-2287L3SUPPORT-2287 Visning av studentuppgifter - otydliga rubriker Tydlighet behövs. "Översikt"" av vad? Vad visas? Det blir extra oklart när teststudenten endast har antagningar/registreringar på en termin - då visar Översikt och Studiedeltagande förvirrande lika saker när man tittar snabbt. Alla förstod inte intuitivt att "Ej avklarad" i Översikten betyder att studenten saknar slutbetyg på kursen, utan tolkade "ej avklarad" som något som de som lärare måste åtgärda, någon typ av avisering m.a.o. Rubriken "Tillstånd" i Översikten ogillades, det är inte ordet som används i detta sammanhang. Ibland är det kanske bättre att inte använda kolumnrubriker, då meningen kommer fram på resp. rad. Det ser inte heller bra ut att det både finns en kolumn "Avklarad" och ett tillstånd med samma namn. Under rubriken"Studentuppgifter" finns "Sammanfattning" - sammanfattning av vilka typer av studentuppgifter undrade man? Det indikeras inte heller på något sätt att underliggande länkar leder till delarna som visas i sammanfattningen fast med möjlighet att uppdatera uppgifter. Man måste m.a.o. först dit och kolla innan man vet poängen. Den kunde framgå av rubriken. Vi kommer att få in flera användarkategorier utöver kursadministratörer, så det är viktigt att gränssnittet fungerar för alla.

37

38 38 L3SUPPORT-2298L3SUPPORT-2298 Attestera en (1) student Användare missade att klicka i kryssrutan och markera studenten när det bara fanns en student på listan att examinera. De trodde att det var ngt fel och försökte klicka på Attestera-knappen fast den inte var markerad. Man lär sig säkerligen efter några få gånger, men inforutan för Attestera skulle kunna berätta att man måste markera studenterna som man examinerar, man skulle också kunna ha en ledtext i vyn som talar om detta, alt. skulle man kanske kunna ha infotext som visas om man klickar på Attestera-knappen när den är inaktiv, eller ngt annat. Problemet försvinner efter några användningar, men lite hjälp skulle trots allt kunna eliminera problemet helt för nya användare när de för första gången använder nya Ladok "skarpt". Och det vore väl positivt! ANDERS STENEBO: Vi har med oss det exemplet i användartester

39 39 L3SUPPORT-2303L3SUPPORT-2303 Sammanställningar - sortering - kolumner Det finns behov av att kunna sortera div. tabeller i olika ordning - t.ex. översikter via kursbenämning alt kurskod eller kurstillfälleskod. Såg liknande ärenden (examen) LTRE-5756 Sorteringsmöjligheter i kurslistan LTRE-6783 och där står det att "De flesta kolumner har sortering, fler kan läggas till efter önskemål...". Samma möjligheter ska finnas i alla sammanställningar, sortering enl. användarens önskemål (kolumnvis) ANDERS STENEBO: Vi kommer att lägga in sortering men i en senare version

40 40 L3SUPPORT-2302L3SUPPORT-2302 Deltagarlista på kurstillfället - svårt att hitta Vid användartester fick deltagarna som uppgift att rapportera resultat för en student, och därefter kontrollera hur det såg ut för andra studenter på samma kurstillfälle som studenten var registrerad på. Det visade sig att ingen spontant navigerade "rätt" till fliken Studenter och där Deltagare. Användarna tyckte att logiken bakom placeringen Deltagare kändes oklar, Genvägar efterlystes. De hade också svårt att välja rätt kurstillfälle, för vid resultatrapportering för en student får man direktlänk till studentens kurstillfälle, men den ktf-uppgiften finns ju inte kvar på ngt sätt när man ska söka fram kurstillfällets deltagare. Det är svårt att veta hur det borde vara, man lär sig också att hitta efter ett tag, men med tanke på vår nya användarkategorier och mängden av nya användare som vi räknar med - några tankar bara: När man söker fram ett kurstillfälle t.ex. från Startsidan får man länkar för att rapportera resultat. Det borde finnas länkar även till kursdeltagare-översikten från samma vy. Studentens översikt har länkar till Resultat om kursen inte är avklarad och det är ju bra om man vill rapportera resultat för en enstaka student. Åtminstone under fliken studentens studiedeltagande skulle kursbenämningar kunna länka till deltagarlistan för resp. kurstillfälle.

41

42 42 L3SUPPORT-2304L3SUPPORT-2304 Resultatrapportering - otydligt fr utkast till klarmarkera Resultatrapportering via MIT-demo När användaren anger betyg och betygsdatum sparas uppgifterna automatiskt och får status Utkast. När användaren direkt därefter skulle klarmarkera resultaten som hen lagt in blev det oklart hur man skulle få Klarmarkera- knappen aktiverad. Flera testare (lärare och även kursadmin) upplevde samma sak, och trodde att något hade blivit fel. Att trycka på tab var inte intuitivt.

43 Observera att följande interaktions mönster användartestar vi vecka 8 och framåt

44 Övriga frågor?


Ladda ner ppt "Ö PPEN FRÅGESTUND Den 24 februari 2016. 2 Dagens agenda Status produktionssättning och miljöer Resultat 1.4 Kravönskemål Ärenden kring gränssnitt och."

Liknande presentationer


Google-annonser