Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursutvärdering REGISTERFORSKNING MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ KVALITETSREGISTER 23-27 NOVEMBER 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursutvärdering REGISTERFORSKNING MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ KVALITETSREGISTER 23-27 NOVEMBER 2015."— Presentationens avskrift:

1 Kursutvärdering REGISTERFORSKNING MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ KVALITETSREGISTER 23-27 NOVEMBER 2015

2 Huvudinriktning forskningsområde n = 15

3 Vilken kvalitet har denna kurs haft som introduktion till dina forskarstudier/arbete? Övrigt: Ej doktorand

4 Har kursen varit relevant för dina forskarstudier/ditt arbete?

5 Vad har varit bra? (fritext) Föreläsningarna & föreläsarna: Bra bredd, bra innehåll, bra introduktionsföreläsningar Många perspektiv för dataregister Bra kombination av ”orienterande” upplägg och praktiska övningar, statistik etc. Bra föreläsare/ Hög nivå på kursens föreläsare Mycket bra med föreläsningar och övningar med statistiker. Bra mix statistik, kritisk tänkande & registerkunskap. Introduktionsföreläsning/ Jacks föreläsning (2), gav bra perspektiv Etik och juridik bra! Linus (3) Bertil Lindahls möjligheter & begränsningar, mkt bra, konkret! (3) Ingvar Bergdahl, Birgitta Seminariet (onsdag) –bra, illustrativt kring val av studiedesign, problem etc. Kjell Asplund mycket bra! Statistikdelarna också mycket bra! Stort plus till Henrik & Wolfgang för mycket bra pedagogik! Praktiska sessioner/workshops Möjlighet att diskutera utfall i analyser vid övningar Praktiska (data) session är det bästa sättet att förstå vilken typ av registerdata och hur man hanterar den (Henrik & Maries föreläsning) Bra att gå in på praktiska bitar som ”i vilken ordning” för att undvika metod- tankefällor. Roligt med spridning på deltagarna  intressanta diskussioner Goda möjligheter till interaktion, diskussion Avspänd atmosfär, trevligt med middag, känns välkomnande (3) Bra lathund för SPSS, men kunde vara lite mer vässad i sina praktiska delar. Mer om förståelse av det man gör & tolkning av det som kommer ut. Tycker kursen överlag har varit bra,, både föreläsningar & övningar Bra administrativt, bra med tidig information om kursens schema – mycket värdefullt (2) Bra med praktiska råd(fallgropar, tidig kontakt med statistiker och registerhållare etc.) Bra med 1,5 timmes lunch

6 Är det något du saknat? (fritext) Tillgång till wifi och gästinloggning på CAS fungerade dåligt Icke-kliniska exempel Samkörning /sammankopplingen av data från olika register –hur det går till rent konkret, tänkt turordning. (2) Beskrivning av mer patientrelaterade data Variabler med relevans för omvårdnad Designfrågor kunde utvecklas lite mer Seminarium/workshop där man kan skissa på studiedesign där registerstudier ingår –få möjlighet att tillämpa metodologiska, praktiska och etiska aspekter Ännu mer om studiedesign Kritisk granskning av artiklar tex där man borde ha valt annan studiedesign Etik & juridik kunde vara mer omfattande & djupgående. Det är en viktig del som alla måste förhålla sig till i jämförelse med/motsats till olika och enstaka register som ju inte alla berörs av Saknar en allmän/orienterande föreläsning om skillnader/likheter hälsodataregister/kvalitetsregister/andra register

7 Vad vill du förändra? Tillgång till handouts innan kursstart för att kunna skriva ut dem hemma, är svårt då man bor på hotell (3) Bygga ut kursen /erbjuda kursen på engelska då många utländska forskare är intresserade Ge föreläsare den tid de behöver, Anneli Ivarsson hade behövt mer, andra hade behövt mindre Anneli Ivarssson kunde få mer tid, mycket intressant! Kortare lunch(en timme räcker) samt pauser och sluta lite tidigare/ senast 16.00 istället(6) 4 dagar räcker med samma innehåll och mindre avbrott, onsdag fm hade kunnat komprimeras (2) Tidsplaneringen brast i vissa avseenden, behövdes inte så lång tid för vissa moment Onödigt lång tid avsatt för seminarium, behövs inte en hel förmiddag Tycker också att verksamhetsperspektiv, dvs den roll kvalitetsregister har/kan ha i hälso- och sjukvården, och för implementering & förbättringsarbete skulle ha en given plats på denna kurs Stegmayr mycket repetition Föreläsning av Asplund var bra men för lång Kjell Asplund kunde ha fått mer tid intressant att höra om forskningsfusk Övningarna med Marie - deltagarna förväntades vara vana användare av regressionsanalyser, opedagogiskt och det gav ingenting Kursens deltagare har väldigt olika erfarenheter & kunskaper kring register & därmed skilda förväntningar/behov. Om underlag finns skulle kursen ges i två olika varianter där den ena riktar sig mot personer som vill introduceras i ämnet och den andra mot personer som har kommit längre. De praktiska övningarna var inte särskilt värdefulla för de som ännu inte börjat arbeta med registerdata. Bättre framförhållning om man är antagen till kuren eller ej Ev., om det gick att dela upp kursen –deltagarna hade väldigt olika förkunskaper Stora skillnader i SPSS, möjlighet att dela gruppen för att uppnå att dataövningar blir ett läromoment för samtliga. De mer ingående statistiska inslagen, ffa praktiska övningar är av begränsat värde när man inte har ett eget material att arbeta med/relation till. Förslagsvis gör om kursen till 4+1 dagar & samla den detaljerade statistiken & SPSS övningar till sista dagen, för de kursdeltagare som har störst nytta av det.

8 Ytterligare kommentarer En del överlappningar mellan olika föreläsningar Jag har gått några forskarutbildningskurser och den här håller utan tvekan högst kvalitet. Trevligt & generöst med gemensam kursmiddag dag 1 - underlättade/snabbade på erfarenhetsutbytet! Bra, tack! Kommer rekommendera andra doktorander som kan vara aktuella att gå den här kursen. Önskar att två av min handledare gått kursen, skall försöka få dem att göra det. Överlag mycket bra föreläsare! Superbra kurs! Fler kvinnor som föreläser Jag rekommenderar denna kurs till mina arbetskamrater! Tack för en intressant kurs! Tycker det var dåligt att Lysholm punkterade Aspholms föreläsning med egna kommentarer och utläggningar, helt onödigt och inte värdeskapande! Tack! ◦Tack för en givande kurs!


Ladda ner ppt "Kursutvärdering REGISTERFORSKNING MED SÄRSKILD INRIKTNING PÅ KVALITETSREGISTER 23-27 NOVEMBER 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser