Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF EKTORGET, TRAPPHUS 1-3 10 DECEMBER 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INFORMATIONSMÖTE HSB BRF EKTORGET, TRAPPHUS 1-3 10 DECEMBER 2015."— Presentationens avskrift:

1 INFORMATIONSMÖTE HSB BRF EKTORGET, TRAPPHUS 1-3 10 DECEMBER 2015

2 VÄLKOMMEN TILL BRF EKTORGET I SOLNA

3 MEDVERKANDE HSB brf Ektorget Hanna Bladsjö HSB Nybo förvalt. Tomas Berggren HSB Bostad, projektledare Charlotte Traneus Besiktningsman Pelle Walger, Byggbesiktningar AB Com Hem Emil Yliperttula Hemsida: www.hsb.se/stockholm/ektorgetwww.hsb.se/stockholm/ektorget e-post: fornamn.efternamn@hsb.sefornamn.efternamn@hsb.se

4 HSB S KÄRNVÄRDERINGAR Engagemang Trygghet Hållbarhet Omtanke Samverkan

5 HSB STOCKHOLM Spara Bygga Bo Förvalta

6 HSB STOCKHOLM 430 bostadsrättsföreningar 66 500 lägenheter 4 000 förtroendevalda 57 000 bosparare 3 500 hyresrätter 360 anställda

7 DETTA ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING En ekonomisk förening Upplåta bostadsrätt Bostadsrättföreningen äger lägenheterna Styrelsen registrerad Egna stadgar registrerade Ekonomisk plan registrerad

8 DETTA ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Medlemmarna Betalar en insats Har andel i föreningen Väljer styrelsen Har nyttjanderätt utan tidsbegränsning Bor till självkostnad

9 ORGANISATION NYA BRF Bostadsrättsföreningen är beställare HSB Bostad är totalentreprenör HSB Bostad driver entreprenaden i sin tur som delad

10 ORGANISATION NYA BRF Tjänstemannastyrelse Föreningsstämma Blandad styrelse Samarbetskommitté Revisorer Valberedning

11 ORGANISATION NYA BRF Avlämningsstämma Medlemmar utser hela styrelsen och övriga funktionärer HSB utser en styrelseledamot

12 ÖVRIGT Ni behöver ej teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt i er hemförsäkring, denna del ingår i fastighetens försäkring Gör aldrig några ombyggnader / förändringar i lägenheten utan att tillfråga styrelsen först. Det kan bl.a. påverka garantier. Gäller även på balkonger och uteplatser. Telenr. till HSB Servicecenter: 010 – 442 11 00 E-post till HSB / styrelsen: förnamn.efternamn@hsb.se

13 INFLYTTNING ETAPPVIS Trapphus 3, Tecknarvägen 7 Lgh 41-59 Inflyttning februari 2016 Trapphus 2, Arvid Tydéns allé 16 Lgh 22-40 Inflyttning mars 2016 Trapphus 1, Diktarvägen 8 Lgh 1-21 Inflyttning maj 2016

14 VAD HÄNDER I OMRÅDET? Skanska Fastigheter bygger gator (har anlitat SLB för projekt- och byggledning) Arvid Tydéns allé är färdigställd och överlämnad till Solna Stad Övriga gator överlämnas efter färdigställande A The Lab (SSM) Pågående, preliminär inflyttning q3, 2016 – q3, 2017 B Skalden (ALM Equity) Prel byggstart q4/q1 2015/16, prel inflyttning q3/q4 2017 C Poeten (ALM Equity) Prel byggstart q4/q1 2015/16, prel inflyttning q3/q4 2017 D Ektorget (HSB) Pågående, inflyttning nov 2015 – maj 2016 E Befintligt kontorshus, möjligt att bygga ut (Vasakronan) F Kontor (Skanska Fastigheter) G Diktaren (HSB) Byggstart q4, 2015, prel. inflyttning q1– q4, 2018 H Kontor eller bostäder (Skanska Fastigheter) JKL Befintligt kontorshus, skyddsobjekt (Specialfastigheter/Säpo) M Befintligt bostadshus (Inflyttningstider enligt besked från byggherrar i september 2015)

15 HUR SER DET UT VID INFLYTTNING I OMRÅDET? Arbetsgata ‒ uppbyggnad väg ‒ asfaltering körbana ‒ trottoarer är ej asfalterade Finplanering ‒ toppning körbana ‒ kantsten trottoar ‒ gatubelysning ‒ trädplantering ‒ plattbeläggning trottoar Provisorier ‒ belysning kring kvarteret ‒ packat grus vid entréer OBS! Tider kan komma att ändras beroende på utbyggnadstakt m.m.

16 HUR SER DET UT INOM FASTIGHETEN VID INFLYTTNING? Inflyttningsplan lämnas inför respektive inflyttning Vid inflyttning kommer delar av fastigheten, där byggarbeten fortfarande pågår, att vara avspärrade Vilka utrymmen som kommer att vara tillgängliga vid inflyttning framgår av inflyttningsplanen för respektive trapphus På inflyttningsplanen framgår även angöringsväg samt uppställningsplats för flyttbil och container för brännbart material Garage, miljörum, styrelserum, grovtvättstuga m.m. är färdigställda Säsongsberoende arbeten på innegården utförs under våren 2016 Exempelbild på inflyttningsplan, ej gällande

17 ALLMÄNNA UTRYMMEN Föreningslokal/styrelserum finns i trapphus 5 Grovtvättstuga finns i trapphus 5 Miljörum finns i trapphus 4 Barnvagn- och rullstolsrum finns i alla trapphus Cykelparkeringsplatser finns: ‒ i trapphus 1 och 5 ‒ i garage ‒ på innergård Genomgång av allmänna utrymmen hålls på inflyttningsdagen

18 NYCKLAR OCH TAGGAR Varje lägenhet får: ‒ 4 st. lägenhetsnycklar ‒ 4 st. taggar ‒ 3 st. postboxnycklar Lägenhetsnyckel går till: ‒ lägenhetsdörr, entrédörrar samt till fönster och balkongdörrar i de lägenheter på entrévåning som är låsbara Taggar går till entréer samt förråd och allmänna utrymmen Entréport öppnas med portkod/nyckeltagg/lägenhetsnyckel ‒ kod meddelas vid nyckelutlämning Porttelefon installeras i varje trapphus ‒ Brf Ektorget administrerar programmering Taggar används för tvättstugebokning via digital bokningstavla Taggar används för access till hiss från garageplan Genomgång hålls på inflyttningsdagen

19 PARKERING Bostadsrättsföreningen har 77 stycken parkeringsplatser 2 av platserna är reserverade för bilpoolsbilar Garaget nås via hiss/trappor i trapphus 5 och 2 10 st platser är förberedda för laddning av elbilar Garaget är uthyrt av brf Ektorget till CorePark som administrerar uthyrning av platser CorePark har fördelat platser enligt turlista Kontaktuppgifter till CorePark finns i Bopärmen Föreningen kommer även att ha tillgång till p-platser i ett intilliggande garage som beräknas stå färdigt 2018

20 Det finns 1 förråd per lägenhet Förråd är ca: 1-2 kvm stora Förråd är fördelade efter lägenhetsstorlek och förrådsyta inom lägenhet Förrådsutrymmen är belägna i trapphus 5, 4, 3 och 2 ‒ Lägenheter i trapphus 1 har förråd i trapphus 5 och 2 ‒ Lägenheter i trapphus 2 har förråd i trapphus 5 och 2 ‒ Lägenheter i trapphus 3 har förråd i trapphus 5 och 3 Förteckning och karta över förråd finns i Bopärmen Förråd är märkta med lägenhetsnummer Boende ordnar själv hänglås – bra att ta med på inflyttningsdagen FÖRRÅD

21 Sopor sorteras och lämnas i miljörummet i trapphus 4. Där finns kärl för olika fraktioner matavfall hushållsavfall glas plast papper med mera Matavfallspåsar hämtas i soprum Grovsopor lämnas vid kommunal avfallsplats I samband med inflyttning kommer en container för brännbart material (t ex flyttkartonger) att ställas upp. Det är viktigt att ingenting annat slängs i denna då det kommer att medföra en kostnad för föreningen. SOPHANTERING

22 EL- OCH VARMVATTENFÖRBRUKNING Föreningen har tecknat ett gemensamt el-abonnemang för hela bostadsrättsföreningen. Elförbrukningen mäts per lägenhet och kostnaden redovisas på månadsavin Varmvattenförbrukning mäts per lägenhet. Kostnaden redovisas på månadsavin

23 TV, BREDBAND OCH TELEFONI Föreningen har tecknat ett gemensamt abonnemang för tv, bredband och telefoni hos Com Hem Vid inflyttning har Com Hem redan gjort en förinstallation av bredbandsrouter och en digital-box för TV i alla lägenheter så att det är möjligt att använda dessa tjänster från första dagen Router är placerad i respektive lägenhets kombinerade elcentral/IT-skåp I samband med inflyttning kommer det finnas möjlighet att få hembesök av en tekniker som kan hjälpa till med att starta upp tjänster m.m. ‒ Mer information samt anmälningslista anslås i respektive trapphus

24 ATT TÄNKA PÅ VID UPPSÄTTNING AV GARDINER, TAKLAMPOR, TAVLOR M.M. Ytterväggar består av betongelement, använd skruv och plugg Innerväggar består av betongelement eller ett lager gipsskivor på stålregelstomme, använd t ex spik eller skruv i gipsväggar Borra inte i golv, vid el/multimediaskåp eller eluttag Borra inte i lättväggar där det finns vattenrör (ritning där aktuella väggar är markerade finns i Bopärmen) Undvik i möjligaste mån håltagning i våtrum Innerväggar markerade med tv-symbol på lägenhetsritning är förstärkta med plywood för upphängning av vägg-tv

25 ÖVRIG INFORMATION Postboxar finns i varje entré Dagstidningar kan levereras till tidningshållaren utanför varje lägenhetsdörr Adressändring görs alltid av bostadsrättsinnehavare Bygglov för balkonginglasning finns, kontakta styrelsen för brf Ektorget vid intresse ‒ Bygglov har inte beviljats för balkonger som vetter mot gata ‒ Bygglov har inte beviljats för balkonger som inte har en balkongplatta ovanför ‒ Det är inte möjligt att glasa in balkonger som delar balkongplatta med en annan lägenhet på grund av krav på brandsäkerhet Inför inflyttning kommer en digital tjänst för hissbokning att finnas tillgänglig, mer information lämnas i samband med kallelse till nyckelutlämning

26 ÖVRIG INFORMATION Mobiltäckning Bredbandstäckning Byggdamm Sättningssprickor Injusteringstid värmeanläggning Köksfläkt, lågt ljud Golvvärme, komfortvärme Sunfleet, medlemskap t o m maj 2017 ingår Digital Bopärm och inflyttningsplan skickas innan inflyttning

27 Brf Ektorget är projekterat och byggt för att klara krav enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver Tre olika certifieringsnivåer; brons, silver och guld. Silver är mycket bra! Ett preliminärt betyg, nivå silver, har erhållits Ett slutgiltigt betyg lämnas efter ca 2 år då byggnadens prestanda kan verifieras, exempelvis faktisk energiförbrukning Certifieringssystemet säkerställer att byggnaden är energieffektiv, ger en bra boendemiljö och att miljövänliga material används MILJÖ

28 BESIKTNINGSMAN Opartisk fackman utsedd av beställaren Besiktningsföretag - Byggbesiktningar AB HUVUDBESIKTNINGSMAN HBM-Bygg (Pierre Sommar) BITRÄDANDE BESIKTNINGSMÄN (BBM) BBM - Bygg BBM - EL-tele och vitvaror BBM - Rör-Ventilation och styr av värme-ventilation och brandfunktioner BBM - Tak, plåt och fasad BBM - Fasader BBM - Mark BBM - Hiss BBM - Sprinkler

29 Kontrollerar föreskrivna krav av HSB AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning som bland annat beskriver toleranser) Besiktningsman avgör godkännande av entreprenad eller ej Exempel bedömningsmetod KONTROLLANSVARIG (KA) KONTROLLERAR MYNDIGHETSKRAV ENLIGT BBR T.EX. Tillgänglighetskrav (för personer med funktionsnedsättning) Barnsäkerhetskrav Brandsäkerhetskrav BESIKTNINGSMAN

30 SLUTBESIKTNING SLUTBESIKTNING SKER MELLAN KONTRAKTSPARTER: HSB brf Ektorget – HSB Bostad AB HSB Bostad AB – Skanska Sverige AB (och Skanskas UE) Boende inbjuds att deltaga vid slutbesiktning Anmärkningar antecknas i besiktningsbilagan och erhålls av bostadsrättsföreningen om boende så önskar, kontakta styrelsen Entreprenören åtgärdar fel inom bestämd tid

31 VAD INNEBÄR SLUTBESIKTNING? Entreprenadkontraktet beskriver utförandet ‒ Myndighetskrav ‒ Beskrivningar och ritningar ‒ Juridiska och administrativa föreskrifter Fackmannamässigt utfört ställt mot gällande handlingar avgör besiktningsmannen ‒ Myndighetskrav ‒ AMA ‒ Toleranser

32 EFTERBESIKTNING Sker före inflyttning En kontroll att noterade fel vid slutbesiktning är fackmässigt avhjälpta Eventuella kvarstående punkter noteras med tidpunkt för åtgärdande (t ex beställningsvaror med längre leveranstid) Vid denna besiktning deltar endast parterna (HSB, Skanska) Anmärkningar, som p.g.a. exempelvis leveransfördröjning ej är åtgärdade vid inflyttning noteras, med åtgärdsplan, på ett kvalitetsintyg för er lägenhet och bifogas i Bopärmen.

33 BRUKANDEBESIKTNING 2 – 3 månader efter inflyttning utförs en besiktning i varje lägenhet med oberoende besiktningsman för att bedöma kundens anmärkningar som framkommit vid brukandet. YTTERLIGARE INFORMATION OM BRUKANDEBESIKTNING LÄMNAS VID INFLYTTNING Brådskande fel anmäls till HSB Servicecenter ‒ med brådskande fel menas sådant som väsentligt påverkar användningen av bostaden, t ex om köksblandare slutar fungera eller låset till tamburdörren kärvar Akuta fel anmäls till HSB Jour ‒ med akuta fel menas fel som kan få stora konsekvenser om de inte åtgärdas omedelbart, till exempel vattenläckage Eventuella fel av icke brådskande karaktär och som framkommit vid brukandet antecknas på en lista som lämnas på inflyttningsdagen och bedöms på brukandebesiktningen Anmärkningar som entreprenören bedöms ansvarig för noteras i besiktningsbilaga Entreprenören åtgärdar anmärkningarna inom bestämd tid

34 GARANTIBESIKTNINGAR Garantitiden är 5 år 2 -ÅRS BESIKTNING HSB kallar för att följa upp entreprenaden Fel som uppstått under garantitiden Byggnadens status avseende konstruktion Fel som entreprenören bedöms ansvarig för noteras GARANTIBESIKNING EFTER 5 ÅR Bekostas av föreningen

35 KUNDUNDERSÖKNING Kundenkät från PrognosCenter kommer 1-2 månader efter inflyttning Mycket viktigt att alla bostadsrättsinnehavare svarar på denna! För varje svar skänker HSB Bostad 50 kronor till biståndsorganisationen We Effect. Läs mer om We Effects arbete på www.weeffect.se

36 Varmt välkommen till ert nya boende i HSB brf Ektorget!


Ladda ner ppt "INFORMATIONSMÖTE HSB BRF EKTORGET, TRAPPHUS 1-3 10 DECEMBER 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser