Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRR Trygghetsrådet - Din partner vid omställning Stockholm 29 november 2013 Johan Sandgren Ann-Sofi Sjöberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRR Trygghetsrådet - Din partner vid omställning Stockholm 29 november 2013 Johan Sandgren Ann-Sofi Sjöberg."— Presentationens avskrift:

1 TRR Trygghetsrådet - Din partner vid omställning Stockholm 29 november 2013 Johan Sandgren Ann-Sofi Sjöberg

2 TRRs affärsmodell TRR betalas av företagen som en försäkring Avgiften är 0,3 % på företagens lönesumma för de anställda som omfattas av omställningsavtalet TRR står i ständig beredskap att utan extra kostnad bistå anslutna företag och individer om övertalighet uppstår TRR är inte vinstdrivande. Mänskliga resultat är vår vinst

3 TRR gör tre saker Rådgivning till uppsagda Tjänstemän (och arbetare) Rådgivning till företag & fack Ekonomiskt stöd till uppsagda Personlig rådgivare som leder uppsagda genom TRRs metodik mot ny egen försörjning Nytt jobb Starta företag (6 % av TRRs klienter) Erfarenhetsöverföring – före, under och efter Chefsrollen och fackliga rollen vid uppsägningar Rekryteringsservice Kompetensutveckling Avgångsersättning (AGE)

4 En leverantör för alla medarbetare TRR Trygghetsrådet Startkraft AB Stöd för tjänstemän Stöd för arbetare

5 Antal uppsagda tjänstemän in till TRR 1980-2013

6 Av 2 954 uppsagda tjänstemän i Stockholm som gick vidare från TRR mot nya karriärer under de första nio månaderna 2013 87 procent i Stockholm fick nytt arbete via TRR fick 78% en ny anställning startade 9% eget företag valde 5% att påbörja studier

7 Ålder på de som fick ny anställning

8 Lönenivå för de som fick en ny anställning

9 Anställningsform för de som fick en ny anställning 71% fick en fast anställning

10 Nya förutsättningar – nya behov Företagsledningar vill arbeta professionellt med övertalighet Vad bör man kunna för att vara professionell? Vad sker på ett företag vid uppsägningar? Vem ska utföra det som behöver göras? När ska man göra olika saker? Uppsägande chefer vill bli säkrare i att möta och praktiskt hantera övertalighet Vad är viktigt i samtalen kring påtvingade förändringar? Vilket stöd behöver chefen själv under processen?

11 Kontakter utåt: - Rekryteringsservice - Företagspresentationer - Samverkan Arbetsförmedlingen - Arbetsmarknadsdagar - Bemanningsföretag/information och möten Före uppsägning Genomförande Efter Chefsrollen vid omställning Facklig roll HR roll Rådgivning/drop in – Ericsson Informationsmöten – Ericsson Uppstart/introduktionsdagar hos TRR Kontinuerliga möten med Rådgivare Seminarier, gruppaktiviteter ( söka jobb, kompetensinventering, omvärld) Sparringgrupper – träning i jobbsökning (intervjuträning, 3min presentation, spontana kontakter, nätverk) Starta-eget aktiviteter Efterskydd för klient Rapport/statistik till Ericsson

12 Chefsrollen vid uppsägningar är en tydligt avgränsad tjänst TRR har en särställning genom sitt partsägarskap och agerar därför alltid neutralt Vi jobbar uteslutande med information och träning Vi hjälper inte till att fatta företagens beslut Vi blandar oss inte i förhandlingar Vi företräder aldrig någon part gentemot en annan

13 Bikupa Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med kommunikation vid omställning eller vid stora förändringar? Vad upplever du är största utmaningen när det gäller kommunikation vid omställning/förändringar? Är det något speciellt stöd du saknar?

14 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/se-hela-livesandningen-om- volvobeskedet

15 De tre stora frågorna Varför detta? Varför jag? Hur blir det för mig?

16 Vanliga klagomål från medarbetare Informationen… var otillräcklig var ofullständig var obegriplig lämnades vid fel tidpunkt lämnades av fel avsändare Ingen att prata med Ingen brydde sig

17

18 Omställning steg för steg Vi är för många - kontakt med TRR Projektgrupp, analys av kompetens Varsel läggs Informera kontinuerligt Uppsägningen blir verklig – samtal hålls Information och framtidsfokus Sista dagen på jobbet - Nya möjligheter och jobb Företaget klarar krisen

19 Informera, informera, informera Gör en kommunikationsplan Mål Strategi Budskap Kanaler Målgrupper och intressenter Tidplan Organisation

20 På gång inom TRR och nytt omställningsavtal Stora projekt – Ericsson i Hudiksvall, AstraZeneca i Södertälje, Transcom i Norrköping, SonyEricsson i Lund Omställningsavtalet omförhandlas – punkter som tas upp är: LAS, visstidsanställda, kompetensutveckling samt omställning vid ohälsa TRRs rapport Omställning vid ohälsa och studie om studier

21 Styrelsens beslut om ändring Styrelsen fattade beslut 2013-08-29 om en tidsbegränsad tillämpning av Omställningsavtalet. Denna ger möjligheten att erhålla både AGE och omställningsstöd vid överenskommelse mellan företag och en enskild anställd angående anställningens upphörande.

22 2013-08-29 2014-08-28 Överenskommelse Anställningen upphör Överenskommelsen tecknas

23 www.TRR.se


Ladda ner ppt "TRR Trygghetsrådet - Din partner vid omställning Stockholm 29 november 2013 Johan Sandgren Ann-Sofi Sjöberg."

Liknande presentationer


Google-annonser