Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Våga FRÅGA! Tänk om det vore tvärt om… Vad är friskt och vad är sjukt? Åsa Kadowaki Specialist i Psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Våga FRÅGA! Tänk om det vore tvärt om… Vad är friskt och vad är sjukt? Åsa Kadowaki Specialist i Psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Våga FRÅGA! Tänk om det vore tvärt om… Vad är friskt och vad är sjukt? Åsa Kadowaki Specialist i Psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och handledare Verksam i primärvården i Östergötland Läkare med Gränser www.lakaremedgranser.org

2 Region Östergötland

3 Nollvisioner – vi har som mål att förhindra att saker ska ske Känslomål – ”man ska inte behöva känna…” (sig otrygg) Rättighetstänkande – vad andra ska göra för mig när jag inte har det bra Diagnostiken sker hemma vid datorn och patienten inkommer med beställning av vård Sverige som kontext (alla beteenden sker och förstärks i ett sammanhang)

4 Region Östergötland Kundbegreppet (”Kunden har alltid rätt”) Mätning av nöjdhet (Patienter som sökt akuten och kan gå därifrån själva är de enda som trycker på mätinstrumentet…och de kanske inte hörde till klientelet som skulle vara där från början.) Patientmakt…innebär inte att vi deslegitimerats och enbart är ”utförare” Sammanblandningen av sjukvård och hälsa Sammanhangsproblem … i sjukvården

5 Region Östergötland ”Hårt, orättvist och sedan dör man.” Enda absoluta rättvisan är att dygnet har 24 timmar och att vi alla vi får välja vad vi fyller tiden med. Vanligast med hot och våld inom egna familjen. Jag får ett liv och det fylls successivt med hur jag beter mig. Trygg blir man när man klarar av att vara rädd. …och hur ser livet ut?

6 Region Östergötland ” Det är inte tingens natur i sig som är problemet utan hur vi beskådar dem.” (Epiktetos) ”Att vara rädd för konsekvenserna av stress är farligare än att uppleva mycket stress.” Kelly McGonigal Så hur påverkar det vad som är friskt eller sjukt?

7 Region Östergötland Förmågan att känna och reagera - sympaticusreaktionen : i hela kroppen! - grundkänslor: ilska, rädsla, äckel, nedstämdhet, skam, skuld, förvåning, intresse och glädje - tankar, associationer, minnen OBS! Problemanalys: ”Vill må bra” handlar oftast om att man vill slippa må dåligt….Det är våra tankar om vår smärta som ger själva lidandet. Allt som är VIKTIGT KÄNNS. Det går inte över förrän man själv är död. Vad är ”normalt lidande”?

8 Region Östergötland Vad är egentligen problemet? Psykiatriskt syndrom Symptom – diagnos Sjukdom? Kropp Fysisk sjukdom som påverkar psykiskt tillstånd. Medicinering. OBS!(O)- Hälsobeteenden Sympaticus/parasympaticus Psykosocial belastning (senaste året) OBS! Inlärningshistoria – betingad sårbarhet (automatiska reaktioner) Svåra livshändelser Pågående stress Personlighet (-störning) -kognitioner (tankemönster) -affekter (känslor) - impulskontroll - relationsbeteenden -coping: aktiv/passiv Reaktivitet och färdigheter Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

9 Region Östergötland ”Kunden har alltid rätt”… Så fort man känner något i kroppen kan man sätta sig vid datorn och googla symptomet. Upp kommer förslag på vilken sjukdom det kan vara och vilka undersökningar som rekommenderas för att UTESLUTA eller verifiera… De vanligaste ”diagnoser” jag stöter på idag är googleism, kravfobi, prestationsmani och felfobi. Det senare lider fr.a. sjukvårdspersonal av.

10 Region Östergötland Håll isär stressorer, stressresponser, stressbeteenden och stresskonsekvenser – var ligger problemet? Man blir inte mindre stressad av att undvika (passiv coping) – man måste lösa problemet (aktiv coping) och tåla att reagera (viktigt signalsystem) vilket är en del av livet. Vad är ”fellarm” och vad är relevant att agera på? Är man sjuk när man är stressad?

11 Region Östergötland Diagnos – genom kunskap HUR ska vi komma vidare? Behandlingsbar sjukdom? Utlösande faktorer? Sårbarhet i inlärningshistorien? Medfödda förutsättningar? Färdighetsbrister? Vidmakthållandefaktorer? (Flykt, kamp, undvikande; överskottsbeteenden) Bot? (mediciner, exponering, motivation, beteendeaktivering; underskottsbeteenden acceptans, frikoppling från språkets makt; defusion?)

12 Region Östergötland Sensitisering Eller: Det jag vill undvika blir jag känsligare för. Kontra: ”Det finns sköra människor som vill men inte kan.” Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri

13 Region Östergötland ”Jämlik sjukskrivning” Nu är män lika ofta sjukskrivna för psykiska diagnoser och smärta som kvinnor. (Ca 60% av sjukskrivningarna) Var det det vi ville uppnå?

14 Region Östergötland … inte att det ska sluta kännas utan att man avstår rädslestyrda beteenden och exponerar sig för sådant som man tidigare undvikit. Behandlingen inbegriper också medveten närvaro, acceptans och färdighetsträning. Inlärningspsykologisk behandling av ångest innebär…

15 Region Östergötland Inlärningsteoretisk modell nedstämdhet Beteenden sker i ett sammanhang Vad man gör påverkar hur man mår ”Känna sig nere ” Minskad aktivitet Färre positiva upplevelser Känna sig glad Fler positiva upplevelser Ökad aktivitet

16 Region Östergötland Beteendeaktivering ”Det är inte hur man har det utan hur man tar det.” OBS! Gäller ej vid melankoli med dystyma vanföreställningar Tanken är att man börjar göra sådant man tidigare värderat trots att man inte har lust/inte mår bra. Om jag gör sådant som är värdefullt för mig ger det motivation och ökad energi. Det är sällan det blir bra först och sedan kan man sätta igång. OBS! Hälsobeteenden….ohälsobeteenden

17 Region Östergötland Mötet - empowerment Åsa Kadowaki Specialist i allmän psykiatri Hur påverkar det den andre hur jag ser på honom/henne? Vad har jag för människosyn? Skör eller kapabel?

18 Region Östergötland Bli sedd och lyssnad på – jag kan sammanfatta det jag hört Bli tagen på allvar = trodd på/stöd i egen förmåga Få empati- jag ser ditt lidande och osäkerhet Få respekt/inte bli betraktad som skör Bli utmanad/pushad (TROTS lidandet) – motsatsen till curling! OBS!; realistiska krav Konfrontation OCH bekräftelse samtidigt (jag tror mer på dig än vad du tror på dig själv) Validering Bli lyssnad på Bli tagen på allvar/trodd på Få empati/bekräftelse/stöd Få respekt/inte bli betraktad som skör Bli utmanad/pushad (TROTS lidandet) – motsatsen till curling! Få realistiska krav Konfrontation OCH bekräftelse samtidigt (jag tror mer på dig än vad du tror på dig själv) Professionell hållning handlar om att veta HUR man ska bekräfta och inte låta sig invaderas av den andres lidande. Terapeuten behöver ha god interpersonell funktion – allians/validering Dessutom göra en konceptualisering, målsättningsnivå, struktur, teori, teknik Att öka sin expertis – vad, fakta Procedurellt – använda det – omsätta katalogkunskaperna Reflektiv kunskap – vara i sitt och patientens perspektiv samtidigt – uppmärksamheten skärpt på både patient och mig – använda det som händer i rummet – ”dansar på expertnivå Validering

19 Region Östergötland Nyckeln till FRAMGÅNG Varför - mening/värde Vad - håller vi på med? ”produkten”/målet Hur - ändamålsenliga beteenden

20 Region Östergötland Antonovsky gäller fortfarande Begripa – sin situation och ha kontakt med sina reaktioner Hantera – problemlösning är en sak, det andra är medvetenhet och acceptans Mening – vad är viktigt på riktigt? Det höär vill jag vara, bidra till och fylla mitt liv med innan det tar slut (för det gör det – för alla)

21 Region Östergötland Empowerment/Medikalisering Resursletare – tidigare framgångar? Bekräftande – även dysfunktionella val kan vara förståeliga Autonomistärkande – du får välja Medmänniska – stå kvar, stå fast, stå ut Felsökande – tanken om vad som måste bort först Ordinerande – tar över ansvar Obehagsundvikare – minsta motståndets lag/känslomål Förstärker dysfunktionella beteenden

22 Region Östergötland Mitt uppdrag – att ha ett åtagande Bedöma enligt kunskap och erfarenhet: se på patienten med nyfikna ögon och ta reda på så mkt jag behöver – använd alla sinnen/var NÄRVARANDE, för att kunna rekommendera behandling och följa upp resultatet Förmedla min bedömning och stå för den även om patienten ”inte håller med” – utreda/behandla/utvärdera=följa upp Ha tillit till patientens förmåga att leva sitt liv och min förmåga att utföra mitt arbete (om jag har tillräcklig kompetens…) Lära ut nya färdigheter: medveten närvaro – ”lägga märke till”, acceptans –”tillåta och andas igenom”, medvetna val i värderad riktning – ”det här vill jag uppnå”

23 Region Östergötland Dessutom – vad är det sjukförsäkringen täcker? Arbetsoförmåga beroende av en funktionsnedsättning som orsakats av sjukdom… INTE att livet känns – typ hela tiden

24 Region Östergötland Sinnesrobönen Giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden mellan de båda. Så; vad är det du gör när du gör det du gör?

25 Region Östergötland Wadström, Olle. Att förstå och påverka beteendeproblem. Psykologinsats Wadström, Olle. Sluta grubbla och älta…Psykologinsats Törneke, N. & Ramnerö J. Beteendets ABC. Studentlitteratur Ortiz, L. När förändring är svårt Miller & Rollnick. Motiverande samtal i hälso- och sjukvård Kadowaki, Å. svensk sjukvård till vanvett… Psykologinsats Harris, Russ (3 böcker) Lyckofällan, Kärlekens ACT och ACT helt enkelt Jeding, Kerstin (3 böcker) 29 sidor om – stress, oro, sömnstörning OBS! www.viktigtpariktigt.nu Litteraturtips!


Ladda ner ppt "Region Östergötland Våga FRÅGA! Tänk om det vore tvärt om… Vad är friskt och vad är sjukt? Åsa Kadowaki Specialist i Psykiatri, leg KBT-psykoterapeut och."

Liknande presentationer


Google-annonser