Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan man lita på Bibeln?. 2 Timoteusbrevet 3:15-16 ”de heliga skrifterna… förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan man lita på Bibeln?. 2 Timoteusbrevet 3:15-16 ”de heliga skrifterna… förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus."— Presentationens avskrift:

1 Kan man lita på Bibeln?

2 2 Timoteusbrevet 3:15-16 ”de heliga skrifterna… förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv” Bibel 2000

3 2 Petrusbrevet 1:21 ”Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av Helig Ande har människor talat ord från Gud.” Bibel 2000

4 Johannesevangeliet 14:29 ”Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett.” Svenska Folkbibeln

5 Jesaja 41:21-23 ”För fram er sak, säger HERREN, kom med era bevis, säger Jakobs Konung. … Tala om vad som skall hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar.” Svenska Folkbibeln

6 Jesaja 46:9-10 ”jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett…” Svenska Folkbibeln

7 Daniel 2:31-35 Bild: Bruce Long

8 Daniel 2:37-40 ”Du, o kung… är det gyllene huvudet. Men efter dig skall uppstå ett annat rike, ringare än ditt, och därefter ännu ett tredje rike, ett som är av koppar, och det skall råda över hela jorden. Ett fjärde rike skall också uppstå och vara starkt som järn…” GT-82

9 Historien förutsagd Babylon 605-539 f.Kr.

10 Historien förutsagd Babylon 605-539 f.Kr. Medie-Persien 539-331 f.Kr.

11 Historien förutsagd Babylon 605-539 f.Kr. Medie-Persien 539-331 f.Kr. Grekland 331-168 f.Kr.

12 Historien förutsagd Babylon 605-539 f.Kr. Medie-Persien 539-331 f.Kr. Grekland 331-168 f.Kr. Rom 168 f.Kr. - 476 e.Kr.

13 Historikern Edward Gibbon ”Bilderna av guld, eller silver, eller brons, som representerade nationerna och deras kungar, blev successivt nedbrutna av den romerska järnmonarkin.” History of the Decline and Fall of the Roman Empire, band 4, s.161

14 Daniel 2:41-43 “Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike… delvis starkt och delvis svagt… [och] att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.” Svenska Folkbibeln

15 Historien förutsagd Babylon 605-539 f.Kr. Medie-Persien 539-331 f.Kr. Grekland 331-168 f.Kr. Rom 168 f.Kr. - 476 e.Kr. Europa 476 e.Kr. - Idag

16 Folkbladet – 17 februari 2011 ”EU må vara en ekonomisk stormakt, men politiskt är det en koloss på lerfötter. Ju fler medlemmar som drar åt olika håll, desto skakigare blir bygget.”

17 Bibelns enighet Teologiskt konsekvent

18 Bibelns enighet Teologiskt konsekvent Konsekvent översatt

19 Bibelns enighet Teologiskt konsekvent Konsekvent översatt Kulturellt konsekvent

20 Vem är Gud?


Ladda ner ppt "Kan man lita på Bibeln?. 2 Timoteusbrevet 3:15-16 ”de heliga skrifterna… förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus."

Liknande presentationer


Google-annonser