Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torsdagen den 11 februari, kl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torsdagen den 11 februari, kl"— Presentationens avskrift:

1 Torsdagen den 11 februari, kl. 18.30
Kvällens ämne: Kan man verkligen tro på Bibeln? Lektion 1: Är inte Bibeln full av motsättningar? Lektion 2: 10 skäl till att tro på Bibeln

2 APOKRYFERNA Så småningom uppstod även historiesamling också utanför Bibeln och det blev viktigt att ta ställning till vilka böcker man skulle betrakta som Guds särskilda ord: De kanoniska böckerna. GT samlades av judarna i Jamnia år 90 e.Kr. NT samlades på ett kyrkomöte i slutet av 300-t.

3 TEXTKRITIK Under 3000 år har de heliga skrifterna kopierats för hand. Fanns det då inte en risk för att de som kopierade texterna helt enkelt skrev av dem felaktigt? För att komma till rätta med variationer finns en forskning vi kallar TEXTKRITIK. Vad gäller Nya Testamentet råder stor enighet om grundtexten. Också när det gäller GT är de olika varianterna få, och av liten betydelse. F. Kenyon, som forskat i de bibliska grundmaterialen, och skrivit boken Our Bible ande the Ancient Manuscripts, skriver: "Den kristna kan ta hela Bibeln i sin hand, och utan fruktan eller tvekan säga, att han därmed är i besittning av Guds sanna ord."

4 BIBELNS TROVÄRDIGHET Religion och Liv 3, Husén och Berg: "Vetenskapen har bevisat att många uppgifter i Bibeln är felaktiga. Men Bibelns värde som ett budskap från Gud minskas inte av detta.” Den bibelkritik som ligger till grund för förnekandet av t.ex. jungfrufödseln, Jesu under och bibelns trovärdighet, växte fram med upplysningen på 1700-talet. Anledningen var inte nya fakta, nya arkeologiska fynd utan en ny filosofi. Adolf von Harnack, skrev: ”Vi är helt övertygade om att vad som sker i tid och rum är underställt de allmänna naturlagarna. I betydelsen av att vara ett brott mot Naturen, kan det inte finnas något sådant som ”under”. Den "liberala teologi" brukar säga att Bibeln växte fram genom att den ena berättelsen efter den andra fördes till ursprungstexterna. Bibeln blir då som ett slags kålhuvud, där lager på lager och myter och överdrifter byggts på.

5 KANONISERING En bok skulle uppfylla tre krav för att godkännas som rättesnöre och Guds ord: Apostoliskt ursprung. Skriften skulle ha erkänts och lästs från första början i alla större församlingar. Skriften skulle ha apostolisk lära. Hur kan vi veta att rätt böcker kom med? I en jämförelse blir det ofta rätt tydligt. Herrens löfte om sitt bevarade ord. Matt 5:18.

6 BIBELNS TROVÄRDIGHET Skenbara svårigheter Faktiska svårigheter
Svårigheter som försvinner med mer kunskap Svårigheter som kan fås att överensstämma Faktiska svårigheter Ett exempel: 1 Kung 4:26: ”Och Salomo hade spann vagnshästar och ridhästar.” 2 Krön 9:25: ”Och Salomo hade spann hästar med vagnar och ridhästar.” Bibel 2000, 1 Kung 4:26: ”Salomo hade stallplatser med vagnshästar och ytterligare hästar.”

7 Snart: 10 skäl till att tro på Bibeln

8 1. Jesus trodde på Bibeln När Jesus citerar sin Bibel gör han det med respekt, och övertygelse om att Bibeln är Guds ord. Jesus talar om Adam och Eva som om de verkligen levat, Matt 19:4, Mark 10:6-7. Jesus talar om Noa och arken som om händelsen var en verklig händelse, Luk 17:26-27. På samma sätt talar Jesus om Jona, Matt 12:40. Jesus visar att sant lärjungaskap visar sig i sann respekt för hans ord, Joh 8:31-32. Han menade att hans ord aldrig ska förgå, Matt 24:35.

9 2. Bibelns profetior och deras uppfyllelser
Luk 24:27: ”Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.” I GT finns ca 60 stora messianska profetior med ungefär 270 olika förgreningar. Profetior som stämmer med en enda man i världshistorien: Jesus Kristus. Hur skulle det kunna vara möjligt om det inte var så att Bibeln var inspirerad av Guds Ande? Ett illustrerande exempel: Hes 26:1-14 1. Nebukadnessar ska inta staden. 2. Andra nationer ska delta. 3. Staden skall bli en kal klippa. 4. Dess stenar och trävirke ska kastas i havet. 5. Bli en torkplats för fisknät. 6. Staden aldrig byggas upp igen.

10 3. Bibelns enhet Det tog åtminstone 1500 år att skriva Bibeln. Den har ca 40 olika författare. De kom från olika bakgrunder och levde i olika länder och i olika kulturer i olika tider. Bibeln skrevs i 13 olika länder och på tre olika språk. Trots denna mångfald av författare med olika förutsättningar och bakgrund går det en och samma ström genom Bibeln. Bibeln är enhetlig i sin lära.

11 4. Modern arkeologi "Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?" (Joh 3:12) Thoralf Gilbrant: ”… inte i något fall har en biblisk skildring motbevisat av modern arkeologi.”

12 5. Jesu uppståndelse Simon Greenleaf: - Om bevisen för Jesu uppståndelse skulle presenteras för vilken opartisk jury som helst i världen skulle denna jury vara tvungen att dra slutsatsen att Jesus från Nasaret har uppstått från de döda.

13 6. Bibeln gör något i människors liv
Joh 15:2-3: ”Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er.” 2 Tim 3:16-17: ”Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.”

14 7. Bibelns påverkan

15 8. Bibelns djup

16 9. För budskapets skull

17 10. Andens vittnesbörd Den helige Ande bekräftar Guds ord, Apg 14:3: ”Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under.” Andens övertygar, Joh 16:8: ”…när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.” Matt 4:4: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun." Apg 19:20: ”Så fick ordet genom Herrens kraft ökad framgång och styrka.”

18 ordet ”tro”? Välkommen tillbaka
Torsdagen den 25 februari, kl : Vad betyder egentligen ordet ”tro”? Lektion 1: Vad är tro? Lektion 2: Så här kan vi få tron att växa

19

20


Ladda ner ppt "Torsdagen den 11 februari, kl"

Liknande presentationer


Google-annonser