Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän Introduction Allmän Introduction Principerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän Introduction Allmän Introduction Principerna."— Presentationens avskrift:

1 Allmän Introduction Allmän Introduction Principerna

2 1.Lycka Hur uppstår lycka? När längtan uppfylls! Längt an rättfärdighet (ursprungligt sinne) orättfärdighet (ont sinne) sann glädje och lycka godhet samvetet svider lidande Falsk glädje och lycka ondska

3 Rom 3:10,11 …“Ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, ingen som förstår, ingen som söker Gud. 2. Människans konflikt Rom 7:22-24 …i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. … godheton dsk a individuell Ursprungligt ontsinne

4 godhet ondska Individen Ursprungl. ont sinne farnilj samhälle nation värld historia

5 alla varelser konflikt förstörelse alla människor inre konflikt förstörelse Syndafallet

6 För sent att bara ångra sig! andligt fallet tillstånd Räddning från land krävs! Någon absolut syndfri

7 okunskapkunskap 3. Mänsklig okunskap evig lycka yttre okunskap inre okunskap sinne kropp human beings yttre sanning (vetenskap) yttre kunskap inre sanning (religion) inre kunskap

8 a.Sökning inom den resulterande, materiella världen (vetenskap) 4. Vägar till lösningar av grundläggande frågorna om mänskligt liv fundamentala frågor om livet förblir olösta. nödvändigt att lyfta blicken från den yttre och resulterande världen av fenomen, till den inre och orsakande världen, världen av essens.

9 b. Sökning inom den osynliga världen (religion, filosofi) 1) Materialism kommunism Grundläggande frågor om livet förblir fortfarande olösta Dagens kristna 3) Sexuell omoral 2) Rasism

10 Orsaker till passivitet och svagheter i dagens religioner 1)Försenar livet i sökandet efter evigt liv; förnekar kroppsliga nöjen för andliga välsignelser Det är nödvändigt att förklara på ett vetenskapligt sätt dvs., logiskt och med bevis. 2) De traditionella doktrinerna saknar för det mesta vetenskapliga förklaringar

11 5. Nödvändighet av Ny Sanning yttre sanning (vetenskap) inre sanning (religion) Människor Ny sanning Sinne inre okunskap Kropp yttre okunskap

12 6. Nya sanningens uppgift 1)Att förena kunskap genom att förena den inre sanningen (religion) och den yttre sanningen (vetenskap) 6) Att förklara historiens mål 5) Att lösa livets grundläggande frågor 4) Att förverkliga en enda stor familj av hela mänskligheten 3) Att avsluta historien av konflikt and kamp 2) Att uppenbara Gud och hans hjärta 7) Att förklara oklarheter i kristen lära

13 Joh 16:25 “Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern.” Denna nya sanning måste komma som en uppenbarelse från Gud Upp 10:11 “Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar.” Joh 16:12,13 “Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen...”

14 7. The Divine Principle - Principerna Dr. Sun Myung Moon


Ladda ner ppt "Allmän Introduction Allmän Introduction Principerna."

Liknande presentationer


Google-annonser