Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolbibliotek Vad gör man i skolbiblioteket hela dagarna? Maria Palm & Peter Rydén, skolbibliotekarier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolbibliotek Vad gör man i skolbiblioteket hela dagarna? Maria Palm & Peter Rydén, skolbibliotekarier."— Presentationens avskrift:

1 Skolbibliotek Vad gör man i skolbiblioteket hela dagarna? Maria Palm & Peter Rydén, skolbibliotekarier

2 Skolbibliotek Vad är ett skolbibliotek?

3 Skolbibliotek På skolan eller i direkt anslutning Skall bidra till elevernas utbildningsmål Innehåller facklitteratur, skönlitteratur, informationsteknik och andra medier Främjar språkutveckling och läsutveckling Utbildad personal inom biblioteks- och informationsvetenskap Skolinspektionens krav

4 Skolbibliotek Elin Lucassi

5 Skolbibliotek Fackförbunden bland bibliotekarier och lärare: Pedagogisk funktion som inspirerar Lär elever att tänka källkritiskt Lär elever att hantera sin digitala identitet Är navet i den digitala kunskapsskolan Andra aktörer

6 Skolbibliotek i Ulricehamn Hur ser det ut i Ulricehamn?

7 Skolbibliotek i Ulricehamn Utbildad personal på högstadierna och gymnasiet/vux Även på Timmele skola, Bogesundsskolan & Ulrikaskolan Övriga skolor har lärarbibliotekarier samt får stöd av stadsbiblioteket Skoldatateket har utbildad personal fast inte inom B&I (Utvecklingsmöjlighet?) Skolbibliotek i Ulricehamns kommun

8 Skolbibliotek på högstadiet Skolbiblioteket i årskurs 7-9

9 Skolbibliotek på högstadiet Fakta/information Guidning via nätet och faktaböcker Berättelsen/personlig växt Skönlitteratur Resurs och inspiration IT-support 1:1, Inloggning, filhantering, hantering av basprogram Social arena – lugn kreativ zon Lokalen

10 Skolbibliotek på högstadiet Lokalen …Det enormt viktiga i att skapa fredade gömställen för fantasin. Vi lever i ett samhälle som står på maxvolym dygnet runt och trots att tystnaden, skulle kunna vara ”en unique selling point” anses det vara von oben och snipkonservativt att förespråka lugn. Jenny Lindh, DN 20150608 …Det enormt viktiga i att skapa fredade gömställen för fantasin. Vi lever i ett samhälle som står på maxvolym dygnet runt och trots att tystnaden, skulle kunna vara ”en unique selling point” anses det vara von oben och snipkonservativt att förespråka lugn. Jenny Lindh, DN 20150608

11 Samarbete med lärare - utvecklingsområde Temaarbeten Elevens val ”Bok och film” Skolbibliotek på högstadiet Samarbete

12 Det viktiga samtalet! Metod: Tala film, tala liv – en metod för ett fördjupat filmsamtal ”Vi tror att lärande sker bäst i samspel med andra, där varje människas erfarenheter är utgångspunkt för lärande. I mötet med andra som vill tala om film och samtidigt vill dela med sig av sitt liv tror vi att det uppstår något större än det vi upplever på egen hand. ” Tre nycklar: En känsla, en person, en scen Skolbibliotek på högstadiet Bok & Film

13 Skolbibliotek på högstadiet Annat som händer Exponering av nya böcker/böcker som behöver lyftas Köper in allt som efterfrågans (nästan i alla fall) Dagens utmaning (Ordförståelse, rimmad vers) Hemliga ordlådan Novelltävling Gå och hör Klistra upp små lappar med poesi runt om på skolan Blogg

14 Skolbibliotek på Tingsholm Mediateket på Tingsholm

15 Skolbibliotek på Tingsholm Fakta/information Uppdaterad hemsida med sökbart material Läsfrämjande Skönlitteratur – ”allt” är ”god litteratur” IT-support 1:1, Inloggning, stöd i vissa program Social arena under ansvar Mediateket

16 Skolbibliotek på Tingsholm Utmärkelser Skolbibliotek i världsklass 2013, 2014, 2015 Inspiratör inom Digitala skollyftet 2013 Sjukt bra bibliotek 2011

17 Mediateket stödjer andra pedagoger i MIK Hanterar läromedel åt program och ämneslag Skolbibliotek på Tingsholm Stöd till pedagoger

18 Även här är MIK centralt Lektioner i källkritik och informationssökning Inlästa läromedel och Legimus Skolbibliotek på Tingsholm Stöd till elever

19 Lektioner i källkritik och informationssökning Skrivstöd för Svenska 3 Läsgrupper för lässvaga Delaktig i vissa ämnesövergripande uppgifter Skolbibliotek på Tingsholm Samarbete med lärare

20 Skolbibliotek Vad behövs inte sägas?

21 Här var det lugnt… Skolbibliotek Vad behövs inte sägas? Va? Jobbar ni när det är lov? Här sitter du och har det mysigt! Jag behöver bara hjälp med en sak… Jag kan skanna – då kan jag också bli bibliotekarie! Behövs det verkligen en så lång utbildning för att låna ut böcker? Då gillar du väl att läsa mycket böcker?

22 Databaser Skolbibliotek Vårt jobb är istället… Vi gör tusen andra saker när andra är lediga Informationsförmedling Läsfrämjande åtgärder Se individen – stärk individen – öka måluppfyllelsen För att bli en bra och inspirerande bibliotekarie krävs ännu mer än flera års utbildning Böcker är inte allt i ett skolbibliotek

23 Att lyssna med öronen! Skolbibliotek på högstadiet

24

25 Varför talböcker? Alla behöver kunna ta till sig texter Svårigheterna i avkodningen kan minska eller elimineras helt med en uppläst bok Bryta den onda cirkeln och öppna för den goda att få uppleva glädjen i att läsa en bra bok förståelse för hur en berättelse är uppbyggd Ordförråd, meningsbyggnad och grammatiska strukturer Tidiga insatser

26 Skolbibliotek på högstadiet Den svenska talboksmodellen Tillgängliggöra litteratur för personer med en läsnedsättning som gör att man har svårt att läsa tryckt text §17 Upphovsrättslagen MTM producerar talböcker och arbetar med information och rådgivning till bibliotek Biblioteken förmedlar talböckerna och har kontakt med låntagarna

27 Skolbibliotek på högstadiet Vem får låna en talbok? Man behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den, man har en läsnedsättning Läsnedsättningen ska vara kopplad till en funktionsnedsättning, inte bara handla om att eleven läser sakta. Talböcker får inte användas för lästräning av elever som inte har någon form av läsnedsättning. Det räknas inte som en läsnedsättning att man har svenska som andraspråk. Om man däremot har svårt att läsa på sitt eget språk får man låna talböcker på svenska och på andra språk.

28 Skolbibliotek på högstadiet Hur?

29 SLUT

30 Skolbibliotek på högstadiet Om det blir tid över och vi inte har något att säga….


Ladda ner ppt "Skolbibliotek Vad gör man i skolbiblioteket hela dagarna? Maria Palm & Peter Rydén, skolbibliotekarier."

Liknande presentationer


Google-annonser