Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genteknik Föreläsning nr 4. Genteknik Hit räknas metoder för attHit räknas metoder för att Undersöka generUndersöka gener Överföra generÖverföra gener.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genteknik Föreläsning nr 4. Genteknik Hit räknas metoder för attHit räknas metoder för att Undersöka generUndersöka gener Överföra generÖverföra gener."— Presentationens avskrift:

1 Genteknik Föreläsning nr 4

2 Genteknik Hit räknas metoder för attHit räknas metoder för att Undersöka generUndersöka gener Överföra generÖverföra gener Förändra arvsanlagFörändra arvsanlag Traditionell djur- och växtförädling har egentligen inte med genteknik att göra.Traditionell djur- och växtförädling har egentligen inte med genteknik att göra.

3 Den moderna gentekniken Används t.ex. för att framställa insulinAnvänds t.ex. för att framställa insulin Den traditionella biotekniken användsDen traditionella biotekniken används För att förädla växter och djurFör att förädla växter och djur Framställa produkter med hjälp av bakterier eller svampFramställa produkter med hjälp av bakterier eller svamp PenicillinPenicillin FilmjölkFilmjölk Jäst brödJäst bröd

4 Insulintillverkning Ett enzym används för att klippa loss en del av DNA som innehåller genen för tillverkning av insulin.Ett enzym används för att klippa loss en del av DNA som innehåller genen för tillverkning av insulin. En DNA ring i en bakteriecell öppnas med hjälp av ett enzym. (kemisk sax)En DNA ring i en bakteriecell öppnas med hjälp av ett enzym. (kemisk sax) Den mänskliga genen klistras in i bakteriecellens DNADen mänskliga genen klistras in i bakteriecellens DNA Den nya genmodifierade bakterien odlas och producerar nu insulin.Den nya genmodifierade bakterien odlas och producerar nu insulin.

5 Referens: Nationalencyklopedien ”Genteknik”

6 Gentester Med hjälp av ett DNA test kan man skapa en DNA profil.Med hjälp av ett DNA test kan man skapa en DNA profil. En DNA profil kan jämföras med ett fingeravtryck men är betydligt säkrare.En DNA profil kan jämföras med ett fingeravtryck men är betydligt säkrare. Används ofta vid brottsplats- undersökningarAnvänds ofta vid brottsplats- undersökningar Man kan använda Blod Hårstrån Hud Saliv Sperma Fostervatten

7 Källa: NE ”DNA PROFIL”

8 PCR metoden En DNA-profil består av en kombination av resultat från tio bestämda positioner i DNA.En DNA-profil består av en kombination av resultat från tio bestämda positioner i DNA. De valda områdena är sådana där DNA består av s.k. STR (mikrosatelliter, se repetitivt DNA), sekvenser av upp till fem nukleotider som upprepas ett flertal gånger.De valda områdena är sådana där DNA består av s.k. STR (mikrosatelliter, se repetitivt DNA), sekvenser av upp till fem nukleotider som upprepas ett flertal gånger.repetitivt DNArepetitivt DNA Analysresultatet består för varje position av en siffra som anger antalet upprepningar, i realiteten oftast två sådana siffror, eftersom individen har DNA från båda föräldrarna.Analysresultatet består för varje position av en siffra som anger antalet upprepningar, i realiteten oftast två sådana siffror, eftersom individen har DNA från båda föräldrarna. Därtill utförs könsbestämning med hjälp av analys av genen för tandemaljproteinet amelogenin; genen finns på könskromosomerna och har olika struktur på X- resp. Y- kromosomen.Därtill utförs könsbestämning med hjälp av analys av genen för tandemaljproteinet amelogenin; genen finns på könskromosomerna och har olika struktur på X- resp. Y- kromosomen.

9 PCR metoden I vissa fall är det DNA som tillvaratagits av så dålig kvalitet (ålder, förruttnelse) att den beskrivna analysen av cellkärn- DNA inte är möjlig.I vissa fall är det DNA som tillvaratagits av så dålig kvalitet (ålder, förruttnelse) att den beskrivna analysen av cellkärn- DNA inte är möjlig. I sådana fall är det ibland möjligt att analysera det DNA som finns i cellernas mitokondrier. Detta DNA är ofta bättre bevarat och finns i flera tusen exemplar per cell, vilket medför hög sannolikhet att finna intakta molekyler.I sådana fall är det ibland möjligt att analysera det DNA som finns i cellernas mitokondrier. Detta DNA är ofta bättre bevarat och finns i flera tusen exemplar per cell, vilket medför hög sannolikhet att finna intakta molekyler. Eftersom varje mitokondrie-DNA-molekyl är liten (mindre än 17 000 nukleotider jämfört med det nukleära genomets nära 3 000 miljoner nukleotider) är möjligheterna att påvisa säkra likheter eller skillnader mellan individer mindre omfattande.Eftersom varje mitokondrie-DNA-molekyl är liten (mindre än 17 000 nukleotider jämfört med det nukleära genomets nära 3 000 miljoner nukleotider) är möjligheterna att påvisa säkra likheter eller skillnader mellan individer mindre omfattande.

10 DNA profiler Används även till annat än brottsplatsunderökningarAnvänds även till annat än brottsplatsunderökningar T.ex. faderskapsutredningarT.ex. faderskapsutredningar Identitetskontroll av asylsökande (frivillig)Identitetskontroll av asylsökande (frivillig)

11 Dolda anlag Med gentekniska undersökningsmetoder kan man ta reda på om en person är bärare av ett recessivt anlagMed gentekniska undersökningsmetoder kan man ta reda på om en person är bärare av ett recessivt anlag Det kan handla om Cystisk fibros som är en störning i cellernas förmåga att utsöndra vatten vilket kan påverka lungfunktion, matsmältning och en rad andra kroppsfunktionerDet kan handla om Cystisk fibros som är en störning i cellernas förmåga att utsöndra vatten vilket kan påverka lungfunktion, matsmältning och en rad andra kroppsfunktioner

12 Fosterdiagnostik Ultraljudsundersökningar används rutinmässigtUltraljudsundersökningar används rutinmässigt FostervattensprovFostervattensprov Cellprov från moderkakanCellprov från moderkakan Om man befarar att barnet kan få en allvarlig ärftlig sjukdom kan man göra en provrörsbefruktning.Om man befarar att barnet kan få en allvarlig ärftlig sjukdom kan man göra en provrörsbefruktning. När ägget har delat sig några gånger tar man några celler och undersöker om de är bärare av det sjukdomsalstrande anlaget.När ägget har delat sig några gånger tar man några celler och undersöker om de är bärare av det sjukdomsalstrande anlaget.

13 Genteknik som bot av sjukdomar Diagnos med hjälp av genteknik kan bestämma vilken typ av infektion det rör sig om.Diagnos med hjälp av genteknik kan bestämma vilken typ av infektion det rör sig om. Tillverkning av läkemedel. Insulin och tillväxthormonTillverkning av läkemedel. Insulin och tillväxthormon

14 Genterapi En metod att ersätta sjukdomsalstrande gener med friska gener.En metod att ersätta sjukdomsalstrande gener med friska gener. Ex SCID, sjukdom där man saknar ett fungerande immunförsvar.Ex SCID, sjukdom där man saknar ett fungerande immunförsvar. Stamceller från benmärgen plockas ut.Stamceller från benmärgen plockas ut. Ett virus får den friska genenEtt virus får den friska genen Det modifierade viruset ”infekterar” stamcellernaDet modifierade viruset ”infekterar” stamcellerna De modifierade stamcellerna återförs till benmärgen som nu börjar producera blodceller med det saknade ämnet, proteinet, så att ett fungerande immunförsvar kan byggas upp.De modifierade stamcellerna återförs till benmärgen som nu börjar producera blodceller med det saknade ämnet, proteinet, så att ett fungerande immunförsvar kan byggas upp.

15 Xenotransplantationer Det råder brist på organ för transplantation.Det råder brist på organ för transplantation. T.ex. hjärtan, njurar och andra organ T.ex. hjärtan, njurar och andra organ Forskning pågår för att sätta in mänskligt DNA i djur.Forskning pågår för att sätta in mänskligt DNA i djur. Organ från ett sådant djur skulle accepteras av människokroppen och inte stötas bort.Organ från ett sådant djur skulle accepteras av människokroppen och inte stötas bort. Hittills har man ej lyckatsHittills har man ej lyckats

16 Stamceller Fosterstamceller har ännu ej specialiserats och kan utvecklas till vilken typ av celler som helstFosterstamceller har ännu ej specialiserats och kan utvecklas till vilken typ av celler som helst Mogna stamceller har börjat utvecklas till en speciell typ av cellMogna stamceller har börjat utvecklas till en speciell typ av cell Mogna stamceller kan odlas och t.ex. bilda ben, brosk eller hudMogna stamceller kan odlas och t.ex. bilda ben, brosk eller hud Framtidsförhoppningar finns om att kunna odla fram hela organ.Framtidsförhoppningar finns om att kunna odla fram hela organ. 2006 lyckades man odla fram en urinblåsa.2006 lyckades man odla fram en urinblåsa.

17 Växt och djurförädling En uråldrig teknikEn uråldrig teknik Genom urval förbättras en växt eller ett djurs egenskaper.Genom urval förbättras en växt eller ett djurs egenskaper. Man väljer ut individer med en önskad egenskap och låter denna fortplanta sig.Man väljer ut individer med en önskad egenskap och låter denna fortplanta sig. Det kan t.ex. handla om vete.Det kan t.ex. handla om vete. Genom att para en grupp med särskilt tåliga ax med en annan grupp som tål frost skapas en ny individ med bägge dessa egenskaper.Genom att para en grupp med särskilt tåliga ax med en annan grupp som tål frost skapas en ny individ med bägge dessa egenskaper.

18 Djurförädling Gen urval och målmedveten korsning har man odlat fram en mängd olika raser.Gen urval och målmedveten korsning har man odlat fram en mängd olika raser. Kor som ger mycket mjölk.Kor som ger mycket mjölk. Kor som producerar mycket köttKor som producerar mycket kött Höns som lägger många äggHöns som lägger många ägg Djur som är särskilt motståndskraftiga mot vissa sjukdomar.Djur som är särskilt motståndskraftiga mot vissa sjukdomar. I princip är djurförädling svårare än växtförädling eftersomI princip är djurförädling svårare än växtförädling eftersom Djur får färre avkommorDjur får färre avkommor

19 Belgian Blue En köttproducerande ko som började utvecklas under slutet av 1800-talet.En köttproducerande ko som började utvecklas under slutet av 1800-talet. På1960-talet utvecklades en del av individerna till homozygota anlag för dubbellår. De har dubbla muskeluppsättningar.På1960-talet utvecklades en del av individerna till homozygota anlag för dubbellår. De har dubbla muskeluppsättningar. Belgian Blue kan inte föda ungar på egen hand. Kalvarna måste förlösas med kejsarsnittBelgian Blue kan inte föda ungar på egen hand. Kalvarna måste förlösas med kejsarsnitt

20 Kloning Med hjälp av kloning kan en egenskap bevaras.Med hjälp av kloning kan en egenskap bevaras. T.ex. sticklingar av potatis eller jordgubbar.T.ex. sticklingar av potatis eller jordgubbar. Även kloning av kor och travhästar förekommerÄven kloning av kor och travhästar förekommer

21 GMO Genmodified organismGenmodified organism En gen med en viss egenskap överförs till en nyttoväxt.En gen med en viss egenskap överförs till en nyttoväxt. Det kan handla om egenskaper som:Det kan handla om egenskaper som: FrosttålighetFrosttålighet Immunitet mot vissa sjukdomarImmunitet mot vissa sjukdomar Förmåga att producera insektsgiftFörmåga att producera insektsgift

22 Risker med GMO I matsmältningen förstörs DNAI matsmältningen förstörs DNA Man blir inte en ko för att man äter hamburgare!Man blir inte en ko för att man äter hamburgare! Däremot kan det innebära en risk för ekosystemet.Däremot kan det innebära en risk för ekosystemet. Om en egenskap från en GMO sprids okontrollerat kan det få oanade effekter.Om en egenskap från en GMO sprids okontrollerat kan det få oanade effekter.

23 Svensk Lagstiftning Mat som innehåller mer än 0,9% GMO ska märkas. Denna GMO ska vara riskbedömd och godkänd.Mat som innehåller mer än 0,9% GMO ska märkas. Denna GMO ska vara riskbedömd och godkänd. Enzymer, aminosyror och vitaminer framställda av GMM, genmodified microorganism, behöver inte märkas.Enzymer, aminosyror och vitaminer framställda av GMM, genmodified microorganism, behöver inte märkas. Djur som utfodrats med genmodifierat foder behöver inte märkas.Djur som utfodrats med genmodifierat foder behöver inte märkas. USA har en mer tillåtande lagstiftning till GMO där ingen märkning krävs.USA har en mer tillåtande lagstiftning till GMO där ingen märkning krävs.

24 Läs själva sid 348-349 En intervju med en svensk gentekniker och hennes syn på genmodifiering.En intervju med en svensk gentekniker och hennes syn på genmodifiering.

25 Fördelar och nackdelar med genteknik Lösa hälsoproblem t.ex. ris med a-vitaminLösa hälsoproblem t.ex. ris med a-vitamin Framställning av läkemedelFramställning av läkemedel Reparera skadade organReparera skadade organ Förhindra spridning av resistenta sjukdomsanlagFörhindra spridning av resistenta sjukdomsanlag Risk för påverkan på ekosystem genom okontrollerad spridning av gener Andra egenskaper t.ex. antibiotikaresistens

26 Gen-etik Embryonala stamceller, fosterstamcellerEmbryonala stamceller, fosterstamceller Överblivna ägg från provrörsbefruktningar odlas.Överblivna ägg från provrörsbefruktningar odlas. En odling från ett befruktat ägg kallas stamcellslinjeEn odling från ett befruktat ägg kallas stamcellslinje I Sverige finns 10% av de ca 300 stamcellslinjer som finns i hela världenI Sverige finns 10% av de ca 300 stamcellslinjer som finns i hela världen USA vill köpa svenska stamcellslinjerUSA vill köpa svenska stamcellslinjer Diskussioner om när mänskligt liv uppstårDiskussioner om när mänskligt liv uppstår

27 Studera Läs sid 340-353Läs sid 340-353 Arbeta med instuderingsfrågor eller din ”egna” instuderingsteknikArbeta med instuderingsfrågor eller din ”egna” instuderingsteknik Läs särskilt sid 348-349Läs särskilt sid 348-349 Ta ställning! För eller emot GENTEKNIK!Ta ställning! För eller emot GENTEKNIK!


Ladda ner ppt "Genteknik Föreläsning nr 4. Genteknik Hit räknas metoder för attHit räknas metoder för att Undersöka generUndersöka gener Överföra generÖverföra gener."

Liknande presentationer


Google-annonser