Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-09-22 Anders Arnebert Reservantagning i NyA NUAK 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-09-22 Anders Arnebert Reservantagning i NyA NUAK 2015."— Presentationens avskrift:

1 Anders Arnebert Reservantagning i NyA NUAK 2015

2 Reservantagning på NyA-webben
Ingen funktionalitet för reservantagning i Ladok3 - istället utvecklas nytt systemstöd i NyA Reservantagning i NyA införs mot Ladok2 Så mycket som möjligt av systemstöd och process på plats Viss ytterligare funktionalitet vid övergång till Ladok3 Bytet sker 11-13/3 2016 Minska risk Efter ”stora reservantagningen” för vårterminen Första test i produktion blir mitterminsstart VT, master, sommarkurser Möjlighet till kompletterade leveranser i båda systemen före höstantagningen

3 Hur kommer vi fram till vad som ska göras?
Institutionsanvändare som jobbar med reservantagning Work shops/Intervjuer/Användningstester Hittills UmU, LTU, UU, KAU, MdH, ÖU, HKR, BTH, HiG Under hösten besök på fler lärosäten Referensgrupp med antagningsansvariga Lena Wallengren HB Klara Dahlstrand Ekholm GU Lotta Garvill ÖU Lotta Wiik HiG Freddie Forsman UU Petter Lindquist LTH/LU Linda Strand Lundberg Ladok/KAU

4 NyA-webben På plats finns redan: Levereras i mars:
Gränssnitt där antagna och reserver visas Efterantagning fyller på efter hand Ta fram e-postadresser Om man har behörighetsroll Reservantagning: Arbetsyta för att hantera reserver som ska erbjudas plats Informera på sökandewebben förutsättningar för reservantagning per utbildning ”Reservantagning avslutad”, ”…påbörjas tidigast visst datum” Levereras i mars: Se samtliga uppgifter om personerna i flikarna Antagna och Reserver Hantera att antagna/reserver inte längre är aktuella Återbud Dyker inte upp på introduktionsmöte eller motsvarande Uppfyller inte behörighetsvillkor Få hjälp av systemet att ta fram reserver som ska erbjudas plats Anta reserver När man börjar använda Ladok3: Kunna ta bort uppfyllda behörighetsvillkor – uppgift till Ladok3 Återbud från Ladok3 till NyA

5

6

7 Sökandewebben Finns på plats: Levereras i mars: Framtida utveckling?
Info om förutsättningar för reservantagning per utbildning ”Reservantagning avslutad”, ”…påbörjas tidigast visst datum” Levereras i mars: Möjlighet för sökande att lämna återbud Oberoende av om registrerad eller ej Kvittens på återbud Infotexter som rör reservantagning Mailutskick till reserver som antagits Framtida utveckling? Visa hur långt ner i reservlistan reserver erbjudits plats/antagit? Möjliga/lämpliga lösningar utreds Få info från institutionen vid efter- och reservantagning Erbjuda plats på sökandewebben istället för via e-post/tel Beroende av annat projekt som ser över kommunikation med sökande

8 NyA-klienten (mars 2016) Återbud i klientens beslutsflik
Inplacering/upprättning Kunna ta bort felaktiga strykningar i samband med reservantagningen och göra upprättning Meddelande ”Endast till efterantagna” blir ”Endast till efter- och reservantagna” Visa uppgifter om reservantagning/återbud i anmälanflik och ärendehistorik Ev anpassningar av antagningsstatistik och -listor

9 Mot Ladok L2 Endast antagna till Ladok – reserver som antas efter hand Ej aktuella till Ladok - Ladok bestämmer vad som ska hända Överföringarna - snabbare än nu min? L3 Återbud/Tidiga avbrott/Felaktiga reg från Ladok Önskemål om uppgifter om inte registrerade i tid från Ladok Borttag av behörighetsvillkor Nytt sätt att överföra uppgifterna till Ladok3

10 Införandet Mars 2016 På vägen fram till mars…
Reservantagning i Ladok stängs - funktionaliteten öppnas på NyA-webben Engångsöverföring av uppgifter om reservantagna/återbud från Ladok På vägen fram till mars… Se över information lokalt Möte referensgrupp PA-seminarium Informationsmaterial


Ladda ner ppt "2015-09-22 Anders Arnebert Reservantagning i NyA NUAK 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser