Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litterära epoker Vad är en epok?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litterära epoker Vad är en epok?"— Presentationens avskrift:

1 Litterära epoker Vad är en epok?
Tidsperiod då man skrev på ett visst sätt, typiskt för den tiden. Vissa tankegångar dominerar perioden.

2 Upplysningen: bakgrund
Mikroskopet Teleskopet Nya världar Vetenskapsmän gjorde noggranna observationer och experiment.

3 Upplysningen: bakgrund
Naturlagar Isaac Newton (gravitation och tyngdlag) Carl von Linné (Svensk botaniker som grupperade växter och djur)

4 Upplysningen 1700-talet 1700-talet Människan skulle upplysas
Vetenskaplig förklaring istället för vidskepelse Tron på: förnuft, människans förmåga, flit och moral människans inneboende godhet civilisationens välsignelse Nyckelord: förnuft, optimism och framtidstro

5 Upplysningen 1700-talet Robinson Crusoe Gullivers resor
typisk upplysningsman experimenterade, klarade sig med hjälp av sitt förnuft och sin erfarenhet Gullivers resor satir förlöjliga, håna samhällskritik

6 Romantiken :bakgrund Amerikanska frihetskriget 1776-1784
Franska revolutionen Napoleonkrigen Ryssland erövrar Finland från Sverige

7 Romantiken ca

8 Romantiken ca1790-1830 Reaktion mot upplysningen
Nyckelord: natur, det gåtfulla, mystiska, känslor, drömmar, det undermedvetna, fantasi, religion Romantikerna sökte sig bort från vardagen: 1. Bakåt i tiden, landets storhetstid, nationalism 2. Till fjärran exotiska platser 3. Inåt - drömmar, fantasi, känslor, det undermedvetna Man skrev huvudsakligen lyrik

9 Romantiken ca1790-1830 Historiska romaner Alexandre Dumas Ivanhoe av
Sir Walter Scott

10 Romantiken ca Folksagor Bröderna Grimm

11 Romantiken ca Dr Jekyll and Mr Hyde av Stevenson

12 Romantiken ca1790-1830 Näcken av Stagnelius
Quällens gullmoln fästet kransa. Älfvorna på ängen dansa, och den bladbekrönta Necken gigan rör i silfverbäcken. Liten pilt bland strandens pilar i violens ånga hvilar, Klangen hör från källans vatten, Ropar i den stilla natten: "Arma Gubbe! Varför spela? Kan det smärtorna fördela? Fritt du skog och mark må lifva Skall Guds barn dock aldrig blifva! Paradisets månskensnätter, Edens blomsterkrönta slätter, Ljusets Änglar i det höga, Aldrig skådar dem ditt öga." Tårar Gubbens anlet skölja, Ned han dyker i sin bölja, Gigan tystnar. Aldrig Necken Spelar mer i silfverbäcken.

13 Realismen: bakgrund Industrialismen Städerna växte, förslummades
Sociala problem, misär Folkskolestadgan 1842 Sverige Pressens explosiva utveckling Aftonbladet (1830), DN (1864)

14 Realismen

15 Realismen ca1850-1890 Opponerade sig mot romantikens verklighetsflykt
Man ville istället skildra verkligheten. Objektivt ,detaljrikt, verklighetstroget/realistiskt Här och nu! Människan av ”idag”. Samhällskritik Litteraturen – ett medel för politiska och sociala idéer. Litteraturen skrevs huvudsakligen på prosa. Man skrev romaner. Böckerna gick som följetonger i tidningarna.

16 Realismen ca1850-1890 Oliver Twist av Charles Dickens Mark Twain
Följetongens mästare ”Skratta, gråta och vänta”


Ladda ner ppt "Litterära epoker Vad är en epok?"

Liknande presentationer


Google-annonser