Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagstiftning, Regelverk, Förskrivningslära och subventionering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagstiftning, Regelverk, Förskrivningslära och subventionering"— Presentationens avskrift:

1 Lagstiftning, Regelverk, Förskrivningslära och subventionering
Johanna Stenqvist

2 Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping
Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand på institutionen för farmakologi

3 Avreglering av apoteksmonopolet
Sommaren – Apoteksmarknaden avregleras, receptfria läkemedel börjar synas utanför apoteken Under – Apoteken blev uppköpta av nya aktörer och följande företag började synas: Apotek Hjärtat Kronans Droghandel Retail AB Vårdapoteket I Norden AB Apoteksgruppen Apoteket AB Lloyds Apotek (f.d. DocMorris) Cura Apoteket Etc. Över 600 av de 900 apotek som var statligt ägda såldes

4 Barnsjukdomarna som är kvar?
Finns mitt läkemedel på lager? Sedan 2013 kan patienten hemifrån konrollera vilket apotek som har deras läkemdel i lager Registret uppdateras endast på natten Trots detta kan problemen kvarstå på landsbygden

5 Barnsjukdomarna som är kvar?
Tillhandahållning av läkemedel När finns mitt läkemdedel på apoteket efter beställnig? Läkemedelsverket: ”Regeringen bedömer att under helgfri måndag till fredag bör öppenvårdsapotek tillhandahålla förordnade läkemedel och varor snarast möjligt, dock högst inom 24 timmar.”

6 Apoteket som arbetsplats
Anställda: Apotekare Receptarier Apotekstekninker Kassapersonal Varuhanterare Städpersonal etc. Kunder: Patienter från sjukvården Vårdnadshavare Personer med fullmakt Rekvisitioner Måste man vara farmaceut för att vara chef på ett apotek?

7 Olika typer av recept: Gult recept Övriga blanketter:
Telefon/fax recept Rekvisitionsblankett Hjälpmedelskort Dosrecept “Särskilda läkemedel” Elektroniskt recept

8 Hur fyller man i ett recept?
Patientens namn och personnummer samt “särskilda upplysningar” Får inten bytas ut signering Med startförpackning signering Läkemedelsform, styrka, Mängd/behandlingstid Får expedieras (högst)…. gånger Giltighetstid Förskrivarkod samt arbetsplatskod

9 Ett vanligt receptfel - Kan du hitta felet? Levaxin
1 tablett dagligen för ämnesomsättningen Kåvepenin Tabletter 1 g 20 st 1 tablett 3 gånger dagligen i 10 dagar mot borrelia Ett vanligt receptfel - Kan du hitta felet?

10 Att färdigdställa ett recept
Grundläggande kontroll Rätt läkemedel Rätt dosering Har förskrivaren tillåtelse att skriva ut det angivna läkemedlet Utbytbart läkemedel? Särskilda regler eller förmåner för läkemedlet Finns förskrivarkod och arbetsplatskod tillgänglig?

11 Förskrivarkod och Arbetsplatskod
Sedan 2010 krävs en förskrivarkod på samtliga recept som ska färdigställas på apotek Spårbarhet till förskrivaren och/eller arbetsplatsen för förskrivaren Problem med telefon/fax recept

12 Utbytbara varor Läkemedelsverket:
”Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är apoteken skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Denna utbytbarhet gäller endast läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen.”

13 Läkemedelsförmånen - Subventionering
Patienten betalar hela eller delar av den totala kostnaden av ett receptbelagt läkemedel Läkemedelskostnaderna för en patient under en 1-årsperiod blir som högst 2200 kronor för läkemedel inom förmån i Sverige Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) - Läkemedel - Förbrukningsartiklar - Preventivmedel - Insulin Smittskydd

14 Utbytbara varor Läkemedelsverket avgör vilka läkemedel som är likvärdiga TLV har varje månad en upphandling med alla generikaföretag för ett specifikt läkemedel, följden blir att priserna pressas ner och det mest prisvärda blir månadens rekommenderade generika Apotekspersonalen är skyldig att erbjuda byte till denna läkemedelsförpackning även om en annan förpackning förskrivits av läkare. Undantag: Läkaren har markerat I receptet att läkemedlet inte får bytas ut alt. att apotekspersonalen motsäger ett utbyte, t.ex. pga delbarhet.

15 Utbytbara varor 90 dagarsregeln – Apoteket får inom förmån maximalt lämna ut en 3 månaders förbrukning av varje läkemedel Nästa uttag inom förmån tidigast då 2/3 av förbrukningsperioden har förlöpt Vill man ta ut mer än en 3 månaders förbrukning får man betala resterande del själv (undantag: utlandsvistelse i upp till 1 år)

16 Särskilda läkemedel Läkemedelsboken 2014:
”Med ”Särskilda läkemedel” avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon)” Försiktighetsåtgärder: Receptblankett för ”särskilda läkemedel” (gult recept) Dosering och styrka skrivs med både siffror och bokstäver

17 Schengenområdet För utlandsresa med narkotikaklassade läkemedel krävs ett schengenintyg Intyg utfärdas, stämplas och skrivs under på öppenvårdsapotek och faxas sedan till läkemedelsverket Originalet medtas av patienten under hela resan (orignalförpackning, samt recept rekommenderas också) Giltighetstid: 30 dagar Gäller för: 30 dagars förbrukning av narkotikaklassade läkemedel För resor inom schengenområdet (medlemsstater i EU samt ytterligare några länder bland annat Island, Norge och Schweiz) Länder utanför Schengenzonen

18 Licensläkemedel Läkemedel som ej är godkända för försäljning i Sverige
Licensförskrivning: Läkaren väljer att förskriva ett licensläkemedel och utfärdar en skriftlig motivering till varför Det är sedan apotekets ansvar att skicka in en ansökan till läkemedelsverket om förfrågan att få köpa in läkemedlet (en licens) Godkänd licensansökan gäller vanligen under 1 års tid om ej kortare tid angetts av läkemedelsverket. Endast det apotek som skickade in ansökan får godkännandet att färdigställa licensrecepten. Generikautbyte mellan licensläkemedel är ej tillåtet

19 Licensläkemedel Olika typer av licens: Enskild licens Generell licens
Veterinär licens

20 Parallellimporterade läkemedel
Införandet av ett läkemedel till Sverige från ett annat land som tillhör det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Läkemedlet ska vara nationellt godkänt för användning i både utförsellandet och Sverige. Läkemedelsverket studerar det parallellimporterade läkemedlet och validerar likheter med det motsvarande godkända läkemedlet i Sverige (det läkemedlet kallas för direktimporterat läkemedel) Läkemedelsverket beslutar om det parallellimporterade och det direktimporterade läkemedlet är likvärdiga Källa: Läkemedelsverket.se

21 Extempore Specialtillverkade läkemedel som ämnar tillfredställa en individuell dosering Ex. Morfin till små barn Apoteket Produktion och Laboratorier (APL) tillverkar många extempore läkemedel

22 Orosmoment för feldosering minskar
Dostjänsten - Apodos Individbaserade doseringspåsar innehållande de läkemedel som ska intas vid samma tillfälle och i korrekt dosering Levereras till patientens närmsta apotek (undantag Cura) där apotekspersonalen kontrollerar interaktioner, dosering, korrekt antal tabletter, etc. Positivt Orosmoment för feldosering minskar Ökad möjlighet att ta med sig läkemedel Negativt Hållbarheten på läkemedlen minskar då de placeras i doseringspåsar

23 Egenvårdsavdelningen
Ett stort ansvar som apotekspersonal Det är du som farmaceut som ska rekommendera rätt läkemedelsbehandling! Patient utredning: Är patienten gravid eller planerar att bli gravid? Etik och moral: Kan C-vitamin vara bra mot min förkylning? Kunskap: Vilket av alla dessa läkemedel mot sura uppstötningar bör jag använda?

24 När något går fel Läkemedelsverket
Kontrollerar att apoteket följer de lagar och regler som finns gällande patientsäkerhet och apoteksverksamhet Allvarliga biverkningar rapporteras till läkemedelsverket Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Anmälningar rörarande processer och fel i verksamheten, en person kan ej hållas skyldig Lex Maria ”Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.” Vid misstanke om missbrukande av förskrivningsrätt Då patientsäkerheten fallerar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) Ett allvarligt fel då en viss yrkesutövare är ansvarig

25 När något går fel Tystnadsplikt Personuppgiftslagen (PUL)
Patientsäkerhetslagen

26 Lex Maria anmälningar

27 Anmälningar till HSAN

28 Antroposofiska Läkemedel
Vanliga behandlingar kombineras med (eller byts ut mot) naturläkemedel och terapeutiska samtal. Den “starka kopplingen” mellan uppkomst av sjukdom och människans själsliga väsen betonas Tveksamhet mot generell vaccinering av barn “Sjukdomar är bra för barnets ande” enligt grundaren Rudolf Steiner (avled 1925) Människor uppmuntras dock av rörelsen att tänka själva och man undviker propaganda (diskuteras om detta endast är en bild utåt) Foto: Tomas Oneborg/TT

29 Antroposofiska Läkemedel
Vårdförbundet.se,2013: Antroposofiskt fäste i Järna söder om södertälje där också Nordens enda antroposofiska sjukhus är beläget Politiska partier diskuterar huruvida sjukhuset fullföljt sina skyldigheter vad gäller generell vaccinerings information

30 Antroposofiska Läkemedel
Fredrik Mellgren, 6 Januari, 2015 EU-Domstolen gav Sverige ett ultimatum i början av året om att antingen totalt stoppa antroposofisk medicinering eller inkludera den lagtexten för läkemdedel.

31 Viktiga informationskällor
Läkemedelsverket Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) FASS The European Medicine Agency (EMEA) American Food and Drug Administration (FDA)


Ladda ner ppt "Lagstiftning, Regelverk, Förskrivningslära och subventionering"

Liknande presentationer


Google-annonser