Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internetapotek - arena för marknadsföring av läkemedel? Arne Björnberg Poteket AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internetapotek - arena för marknadsföring av läkemedel? Arne Björnberg Poteket AB"— Presentationens avskrift:

1 Internetapotek - arena för marknadsföring av läkemedel? Arne Björnberg Poteket AB arne.bjornberg@poteket.com

2 EU – en enda marknad  Svenskar (och andra EES-invånare) har uttrycklig rätt få recept expedierade från apotek i valfritt EES-land (LmV 1996:5, 7§)  poteket :s verksamhet handlar om att konsumentanpassa denna omständighet, dvs göra det säkert och smidigt för kund att välja apotek i annat EES-land  poteket -konceptets verksamheter skall bedrivas helt inom ramen för de författningar, som gäller i de respektive medlemsstater där verksamheterna bedrives

3 Internetapotek finns av (minst) 2 slag  Legala  expedierar endast mot recept  inga narkotika- klassade preparat  "Skurkapotek"  expedierar utan att kunden har giltigt recept  företrädesvis Viagra, Reductil o a "livsstilsmediciner"

4 "Internet-apoteket"  Receptläkemedel är en "commodity"  produktvalet förättas inte av kunden vid köptillfället – det är gjort av läkaren (och kan ibland modifieras av apoteket vid generisk substitution)  expedierad produkt skall normalt vara den, som är registrerad i apotekets hemland  vissa länder medger att apotek får importera läkemedel från annat EU-land för receptexpediering och/eller försäljning till sjukhus  det apotek, som försörjer Länssjukhuset i Gävle med läkemedel, kan vara beläget i Milano

5 Strategier för Internet-apotek  Primära målgrupper:  Patienter med kroniska tillstånd  Patienter i olika former av särskilt boende  Patienter, som har långt till apotek  Inga narkotikaklassade preparat – annars i princip fullsortiment

6 The Pharma Baedeker  Motsvarighet till Patient-FASS i bokform/CD  Multinationell & flerspråkig  Hjälper mobila patienter att få tillgång till rätt läkemedel även vid besök i annat EU- land med annan förskrivningstradition  Utges av industrioberoende part  Kan inte innehålla annonsering – men däremot information

7 Läkemedelsförmånen  Det finns ingen författning, som stadgar att:  "för att en läkemedelsexpediering skall vara berättigad till läkemedelsförmån, måste inköpet vara gjort hos det av svenska staten ägda Apoteket AB"  Avgörandet huruvida en läkemedelsexpedition skall vara förmånsberättigad ligger hos patientens hemlandsting  Fråga ställd till svensk myndighet: Vilket tekniskt förfarande skall iakttagas för att utfå förmånen för en R x -expediering från apotek i annat EES-land?


Ladda ner ppt "Internetapotek - arena för marknadsföring av läkemedel? Arne Björnberg Poteket AB"

Liknande presentationer


Google-annonser