Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europa."— Presentationens avskrift:

1 Europa

2 Europas natur Landskapet ser olika ut beroende på var man är. I norr finns stora barrskogar och vid Medelhavet milslånga sandstränder.

3 Tundra I de allra nordligaste delarna av Europa finns något som kallas tundra. Där är marken nästan alltid frusen. På tundran kan inte träd växa. Bara växter med ytliga rötter, till exempel gräs, mossor och lavar.

4 Barrskog I norr växer ett stort område med tät barrskog. Det kan vara granar, tallar eller lärkträd. Lövskog I södra och mellersta delarna av Europa finns lövskogar. För länge sedan fanns det många fler lövskogar men människor har huggit ner skogen för att få åkermark att odla på.

5 Kuster Europa har en oregelbunden form med mycket kust mot hav
Kuster Europa har en oregelbunden form med mycket kust mot hav. På flera ställen finns mjuka sandsträder. Men kusten kan också vara bergig med klippor och djupa vikar. Åkermark En tredjedel av Europa består av åkrar och betesmarker.

6 Stepp På några platser finns grässlätter som kallas stäpper
Stepp På några platser finns grässlätter som kallas stäpper. Där växer mest gräs och buskar. En stäpp är mycket torr. Bergsområden I Europa finns flera långa bergskedjor. På en del bergstoppar är det så kallt att där finns stora områden med is som kallas glaciärer.

7 Slätter En slätt är ett stort platt fält utan några höga berg. På slätten växer gräs och buskar eller så används den till åkrar. Delta Där floderna mynnar ut i haven.

8 Så använder vi naturen Det som vi använder i naturen brukar kallas för naturtillgångar. Fisk från havet En del av vår mat växer på åkrarna Virke och papper från skogarna Kol och järn från bergen Sevärdheter lockar turister

9 Berg och vulkaner I bergen är marken stenig och klimatet är kallt. Här trivs inte så många växter och djur. I Europa finns flera stora bergskedjor. Alperna, Uralbergen och Skanderna är några av dem. Bergen bryts långsamt ner till sten och grus av regn, snö och is. Nya berg bildas när två plattor trycks ihop, men det tar lång tid. Jordens skal kallas jordskorpa. Under jordskorpan finns manteln och i mitten en glödande kärna. Vulkanutbrott blir till när trycker på jordskorpan blir för stor. Då sprutar det ut lava (magma) ur vulkanen.

10 Europas klimat När man pratar om klimatet menar man hur vädret på en plats har sett ut under en längre tid.

11 Kustklimat I de delar av Europa som ligger vid Atlanten är det inte så stor skillnad på sommar och vinter. Det beror på att havet jämnar ut temperaturen. Mellanklimat Mitt i Europa är det längre till Atlanten. Här regnar det inte riktigt lika mycket som i områden med kustklimat. Men det blir heller inte lika varmt och torrt som det kan vara i områden med inlandsklimat. Medelhavsklimat Vid medelhavet är somrarna långa, torra och heta. Då regnar det inte alls och är nästan lika varmt som i en öken. Vintrarna är milda och regniga.

12 Polarklimat Längst upp i norr är vintrarna långa och kalla och dagarna är korta. Snö och is finns nästan hela året. Det blir nästan aldrig varmare än 10 plusgrader. Inlandsklimat I den del som ligger långt från havet är det stor skillnad mellan årstiderna. Där är vintrarna mycket kalla och somrarna vara och torra. Golfströmmen värmer upp I havet finns strömmar med varmt och kallt vatten. De rör sig som breda floder genom havet. En varm havsström är Goldströmmen. Den börjar utanför Amerikas kust och går över atlanten upp mot norra Europa. Från havet sveper sedan fuktiga västvindar in över land och gör klimatet i Europa varmare.

13 Europas befolkning Var bor alla människor?
Många städer ligger längs kusterna. I södra och västra Europa är det tätt befolkat på många ställen. I norra och östra Europa bor det inte lika många människor och det är längre mellan städerna.

14 Varför bor vi där vi bor? Människor har alltid bosatt sig där det funnits något i naturen som de kan dra nytta av. Det kan vara en flod att frakta varor på, ett hav att fiska i eller mark som är bra att odla på. Klimatet spelar också en stor roll. Nästan alla människor bor på platser där det är tillräckligt varmt för att man ska kunna odla växter. Längst upp i norra Europa är det kallt och bergigt. Där är därför svårare att leva.

15 De flesta bor i städer Det bor över 700 miljoner människor i Europa. Av dem bord fler än 500 miljoner i en stad eller tätort. Europas städer växer snabbt. Det beror på att många människor väljer att flytta från landet till staden. I staden är det lättare att utbilda sig och hitta ett arbete.

16 EU En union i Europa Många krig har utkämpats runt om i Europa. Under andra världskriget dog flera miljoner människor och många städer bombades sönder. För att förhindra nya krig och öka samarbetet mellan länderna i Europa bildade man en union. Den kallas idag för Europeiska unionen eller EU. EU styrs från Bryssel Idag är 28 länder i Europa medlemmar i EU. Den styrs från Belgiens huvudstad Bryssel. Där samlas politiker från de olika medlemsländerna och fattar olika beslut i olika frågor. Det kan vara frågor som rör handel i Europa, miljöfrågor om hur biltrafiken ska släppa ut mindre avgaser, hur polisen inom EU kan samarbeta och mycket annat. Union – är när två eller flera länder går samman för att samarbeta i olika frågor.

17 Oas En vattenkälla i öknen.

18 Damm Konstgjord sjö

19 Glaciär Packad snö och is.

20 Kontinent Sammanhängande landmassa

21 Tsunami - flodvåg

22 Gruva Där man bryter malm och mineraler.

23 Litosfärplattor

24 Ekvatorn Lika långt från båda polerna

25 Vattnet på jorden Dricka och matlagning Vattna åkrar
Industrier använder vatten Transporter på vatten Fiske Salt i havet

26 Grundvatten Det vatten som finns flera meter under jorden. Grundvatten är bra dricksvatten.

27 Vattnets kretslopp

28 Norra Europa Norra Europa är glest befolkat. Här finns stora skogar och höga fjäll. De flesta människor bor i städer och samhällen vid haven. Klimatet är kallt därför att norra Europa ligger nära Nordpolen. Golfströmmen utanför Norges kust gör klimatet varmare. Danmark och Norge pumpar upp olja och naturgas från havets botten ute i Nordsjön. I Finland finns mycket skog och många sjöar. Island har en annorlunda natur med vulkaner, varma källor och glaciärer. Estland, Lettland och Litauen är tre länder som kallas för de baltiska staterna. De har tidigare styrts från Sovjetunionen.

29 Västra Europa De flesta länder i västra Europa har kust mot Atlanten.
De flesta länder i västra Europa har kustklimat med svala somrar och milda vintrar. Nästa all mark i västra Europa används av människor. Antingen är marken uppodlad eller bebyggd med hus och vägar. En stor del av Europas jordbruksprodukter kommer från västra Europa. I västra Europa ligger många industrier. Det var i Storbritannien som de första fabrikerna byggdes på 1800-talet. I västra Europa bor många människor och här ligger flera stora städer, till exempel London och Paris.

30 Mitt i Europa Alperna är en av Europas längsta bergskedjor.
Från Alperna rinner stora floder, till exempel Rehn. Många turister besöker Schweiz och Österrike för att åka skidor. Tyskland är ett viktigt industriland. Här bor väldigt många människor. I Polen och Ungern är en stor del av marken uppodlad. I Ungern ligger en av Europas största slätter. Den kallas för pustan.

31 Östra Europa I östra Europa är vintrarna kalla och somrarna torra och heta. Ett sådant klimat kallas för inlandsklimat. I östra Europa finns tundra, tajga och stäpp. Stäpp är bra betes- och odlingsmark om man konstbevattnar jorden. Många i östra Europa arbetar med jordbruk. Ryssland är världens största land och huvudstaden Moskva är Europas största stad. Ryssland har stora naturtillgångar av bland annat skog, olja, naturgas, stenkol och malmer med metaller.

32 Södra Europa De flesta länder i södra Europa ligger vid Medelhavet.
Medelhavet är ett mycket salt hav. I södra Europa är sommaren lång, varm och torr. Vintern är mild och kort. Ett sådant klimat kallas för medelhavsklimat. Bönderna i södra Europa odlar växter som klara mycket sol och torka. Dit hör exempelvis olivträd, apelsinträd och vindruvor. I södra Europa finns många gamla ruiner från antiken. I Rom ligger Colosseum, i Aten Parthenontemplet. Badstränder och det soliga vädret lockar miljontals turister till södra Europa varje år.

33


Ladda ner ppt "Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser