Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK OCH EDGYMNASIET.SE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BESÖK OSS PÅ FACEBOOK OCH EDGYMNASIET.SE"— Presentationens avskrift:

1 BESÖK OSS PÅ FACEBOOK OCH EDGYMNASIET.SE
VÄLKOMMEN till Vård- och omsorgs- programmet BESÖK OSS PÅ FACEBOOK OCH EDGYMNASIET.SE Kontakt VO Jane Wågman, Rektor VO eller Karin Röstedal, SYV VO eller

2 PROGRAM BESKRIVNING ” Efter att jag gått ut VO kan jag få ett jobb!
Är du intresserad av att arbeta med människor? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig! Vård- och omsorgsprogrammet (VO) är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. VO kan också ge dig möjlighet till grundläggande högskolebehörighet. Du får en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård och omsorgsarbete. Som en röd tråd i programmet ingår hälsa, sociala relationer och kulturmöten. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Några av de kurser du kommer att få läsa är Vård- och omsorgsarbete, Hälsopedagogik, Medicin och Psykologi. Du gör en del av din utbildning på en arbetsplats vilket kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under de tre åren gör du 18 veckors APL inom kommunens och landstingets olika verksamheter som psykiatri, funktionshinder-omsorg, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Din APL är också en möjlighet att knyta kontakter för framtida arbete. Efter avslutad utbildning kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. ” Min APL lär mig inför arbetslivet. ” På VO finns en yrkesutbildning för dig som vill jobba med människor. << VICTOR NORDSTRÖM, VO 2013 "Mitt val av VO på ED gjorde jag efter Öppet Hus och eftersom jag länge varit intresserad av att hjälpa andra människor, särskilt äldre. Efter ED jobbar jag nog inom äldreomsorgen innan jag utbildar mig vidare till ambulanssjuksköterska." << REBECCA HARALDSSON, VO 2004 "Redan som liten drömde jag om att bli sjuksköterska. Från tiden på ED bär jag med mig mycket kunskap, speciellt inom ämnen där fokus låg på omvårdnad. Idag arbetar jag som sjuksköterska inom cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.” Praktiska inslag i utbildningen är vardag

3 RÖSTER OM PROGRAMMET Träna på omvårdnad Programfördjupning Sjukvård Är du intresserad av att arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreomsorgen eller äldreboende? Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om människokroppen, sjukdomar och omvårdnad. Dessa kunskaper ska du kunna använda inom flera områden. Programfördjupning Psykiatri Här får du fördjupade kunskaper i vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. De olika kurserna du kommer att läsa ger dig kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar och utvecklar din förmåga att möta och kommunicera med patienter och brukare på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Programfördjupning Socialtjänst Här förbereds du för arbete med personer som har funktions-nedsättningar samt för arbete med äldres hälsa och livskvalitet. Efter gymnasiet Beroende på programfördjupning så kan din utbildning leda till arbete på på sjukhus, vårdcentral och hemsjukvård (Sjukvård) eller arbete inom särskilda boendeformer, daglig verksamhet, hemtjänst och personlig assistans (Socialtjänst) eller arbete inom psykiatrin (Psykiatri). ”Jag valde VO på ED för att det är en bra utbildning! Jag vill kunna hjälpa människor och då är vårdyrket en bra väg att gå. Innan mitt gymnasieval hade jag varit på ED och känt in miljön. På ED får man hjälp med det man behöver komma in i. Jag vill få en helhet i min utbildning och en bra grund för arbetslivet. Efter ED kommer jag att plugga vidare till sjuksköterska. I framtiden vill jag jobba som operationssjuk-sköterska. Alice Ask Vård- och omsorgsprogrammet 2014

4 PROGRAMSTRUKTUR – startår 15/16
Gymnasiegemensamma ämnen p Engelska p Historia 1a1 050 p Idrott och hälsa p Matematik 1a 100 p Naturkunskap 1a1 050 p Religionskunskap p Samhällskunskap 1a1 050 p Svenska p eller Svenska som andraspråk 1 Programfördjupning Psykiatri 500 p Akutsjukvård 200 p Psykiatri p Samhällsbaserad psykiatri 100 p APL På VO gör du 18 veckors arbets-platsförlagt lärande (APL) under dina tre gymnasieår. Programfördjupning Sjukvård 500 p Akutsjukvård 200 p Psykiatri p Människans säkerhet 100 p Högskolebehörighet Vill du också ha med dig en grundläggande högskolebehörighet eller en särskild högskolebehörighet finns möjlighet att välja till behörighetskurser antingen som individuellt val eller som utökad kurs. Programgemensamma karaktärsämnen p Hälsopedagogik 100 p Medicin p Etik och människans livsvillkor 100 p Psykiatri p Psykologi p Samhällskunskap 1a2 050 p Specialpedagogik1 100 p Svenska p eller Svenska som andraspråk 2 Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p Programfördjupning Socialtjänst 500 p Akutsjukvård 200 p Psykiatri p Specialpedagogik p Gymnasiearbete 100 p Utifrån en egen formulerad frågeställning ska du planera, genomföra och utvärdera ett större arbete kopplat till något centralt kunskapsområde inom VO. Individuellt val 200 p Här erbjuder ED en mängd olika kurser bland vilka du kan välja fritt. Med reservation för eventuella ändringar. edgymnasiet.se


Ladda ner ppt "BESÖK OSS PÅ FACEBOOK OCH EDGYMNASIET.SE"

Liknande presentationer


Google-annonser