Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod"— Presentationens avskrift:

1 Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod

2 Varför jämföra politiska system
Skaffa oss kunskap om sådant vi inte vet Förbättrar våra klassificeringar Möjlighet att hitta förklaringar och att generalisera

3 Vad är det man jämför? Offentliga institutioner (ex. regeringens makt)
Den sociala kontexten (ex. betydelsen av det civila samhället) Olika stater (ex. staters agerande på den internationella scenen)

4 För att kunna ge välgrundande slutsatser behöver vi göra genomtänkta jämförelser
Vi behöver välja våra fall Utgångspunkten är forskningsfrågan

5 Effekter Beroende variabel – något som antas påverkas av något annat
Oberoende variabel – något som antas påverka något annat

6 Oberoende och beroende variabel
Oberoende beroende

7 Olika typer av empiriska undersökningar
Teoriprövande Teorikonsumerande Teoriutvecklande Beskrivande

8 Fallstudie a) Typiskt fall b) Ytterligare ett fall c) Avvikande fall
d) Kritiskt fall

9 Källa:Klingemann 1998

10 Fåfallsstudier Most similar system (allt annat lika)
Most different system (mest olika varandra)

11 Statistisk analys Beskrivande – hur många stater har medborgare som är nöjda med livet? Beskrivande - hur ser relationen ut mellan stater som har effektiva regeringar och medborgarna som är nöjda med livet? Förklara - varför det finns ett samband, eller inte ett samband mellan medborgare som är nöjda med livet och effektiva regeringar Vi är intresserade av många variabler och hur relationen mellan dem ser ut Starka, svaga och spuriösa samband

12 Källa: Holmberg & Samanni 2010

13 Regression Oberoende beroende a ? b c

14 Normativ studie Viktigt med många kvinnliga ledamöter
Vilka politiska system gynnar andelen kvinnliga ledamöter

15 Beskrivande studie Vilka politiska system har många kvinnliga parlamentariker? Hur gick det till när olika politiska system införde kvinnlig rösträtt?

16 Förklarande studie Varför finns det olika många kvinnliga ledamöter i de politiska systemen? Varför har andelen kvinnor i det svenska parlamentet ökat?

17 Att undvika misstag Många variabler, få länder Orsaksförhållandena
Felaktiga urval (både vad gäller beroende som oberoende variabel)

18 Politiska ambitioner i olika kulturer
Margret Thatcher: "Chatham famously remarked, 'I know that I can save this country and that no one else can.' It would have been presumptuous of me to have compared myself to Chatham. But if I am honest, I must admit that my exhilaration came from a similar inner conviction." John McCain “I didn't decide to run for president to start a national crusade for the political reforms I believed in or to run a campaign as if it were some grand act of patriotism. In truth, I wanted to be president because it had become my ambition to be president In truth, I'd had the ambition for a long time”

19 Birger Schlaug: ”Efter valet 1985 blev jag språkrör eftersom ingen annan ville. Det var ett fullständigt bisarrt uppdrag eftersom jag både stammade och hade torgskräck. Men jag hade kvalifikationer som skägg, jeans och fjällräv” Alf Svensson:  ”Från olika håll i landet hade jag fått påstötningar och puffar. Om partiet ville visa mig förtroende borde jag ställa mig till förfogande. Det var lojalitet och inte karriäranda, som gjorde att jag tog på mig detta glamourfria uppdrag.

20 Att tänka på Vilka är utgångspunkterna?
Hur definieras viktiga begrepp? Hur operationaliseras viktiga begrepp? Vilka sorts jämförelser görs, är de rimliga?


Ladda ner ppt "Att jämföra - jämförelsen som vetenskaplig metod"

Liknande presentationer


Google-annonser