Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKUT BUK Birgitta Kennedy-Olsson 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKUT BUK Birgitta Kennedy-Olsson 2014."— Presentationens avskrift:

1 AKUT BUK Birgitta Kennedy-Olsson 2014

2 INDELNING AV AKUTA BUKAR
Buksmärta i kombination med chock Buksmärta med samtidig förekomst av generell peritonit Inflammatoriska tillstånd Ileustillstånd Stensmärta

3 BUKHINNAN Peritoneum viscerale Peritoneum parietale

4 Diagnostik Anamnes Status - allmän undersökning - kliniskt bukstatus
Lab.prover Bild- och funktionsundersökningar

5 Ovanliga yttringar av vanliga sjukdomar är
vanligare än vanliga yttringar av ovanliga Sjukdomar (Järhult & Offenbartl, 2006 s 242)

6 ANAMNES Varför söker personen? Tidigare sjukdomar/op? Smärta
Kräkningar Tarmfunktion Feber Menstruation Miktion

7 SMÄRTA VISCERALA STIMULI Distention Spasm i glatt muskulatur Ischemi
Inflammation

8 SMÄRTANALYS Smärtdebut och förlopp - utlösande faktorer?
- blixtsnabbt insättande? - snabbt insättande? - successivt insättande? - ändrat karaktär?

9 SMÄRTANALYS Karaktär Kontinuerlig eller intervallsmärta?
Molande eller krampartad? Autonom eller muskulär påverkan?

10 SMÄRTANALYS Lokalisation * diffus eller lokaliserad?
* refererad smärta? * smärtvandring?

11 SMÄRTANALYS * Relation till - andning - kroppsläge - kroppsrörelse
* Intensitet - person och situation

12 VISCERAL BUKSMÄRTA. diffus, djup, molande, ofta svårlokaliserad
VISCERAL BUKSMÄRTA * diffus, djup, molande, ofta svårlokaliserad * refererad smärta vanligt förekommande * ofta autonoma symtom som illamående, kräkning, kallsvett, blekhet

13 SMÄRTA FRÅN VISCERALA HÅLORGAN
Krampliknande Ofta dåligt lokaliserad Intervallsmärta/relaterad till perilstatik Patienten har svårt att ligga stilla

14 SMÄRTA FRÅN PERITONEAL RETNING
Intensiv Konstant Ofta lokaliserad vid lokal peritonit Patienten ligger helt stilla Ytlig andning

15 KRÄKNINGAR Reflektoriskt Tömningshinder Toxisk påverkan
När i förloppet? Mängd, frekvens och utseende?

16 TARMFUNKTION Smärttillstånd Diarré eller obstipation, ändrade
avföringsvanor Upphävd gas- och faecesavgång Blod Slem och blod Avfärgad faeces Meteorism

17 MIKTION/DIURES Trängningar Urinretention Hematuri
Mängd och koncentration Färg

18 ALLMÄN UNDERSÖKNING Se HELA patienten Reaktion på smärta Ikterus
Dyspné/cyanos Rörelser/andning Cirkulation – central och perifer Temperatur

19 BUKUNDERSÖKNING Inspektion Palpation Perkussion Auskultation
Rektalpalpation Gynundersökning

20 ANAMNES OCH STATUS 70 % av diagnoserna kan ställas med enbart anamnesen som grund 90 % kan ställas med anamnes + status Tillägg av lab.prover och rtg bekräftar

21 Laboratorieprover Urinsticka Infektionsparametrar Elektrolytstatus
Blodvärde P-glukos Leverstatus inkl koagulationsprover Blodgruppering och bastest

22 Bild- och funktionsundersökningar
Ultraljud BÖS/CT-BÖS CT Kontrastundersökning Magnetkamera Lungröntgen EKG

23 RIKTLINJER VID ÖVERVAKNING
Information Sängläge Fasta/dropp Kontroller: puls, blodtryck, perifer cirkulation andning, temp diures gas/faecesavgång kräkning/V-sond/munvård smärta och smärtutveckling bukstatus


Ladda ner ppt "AKUT BUK Birgitta Kennedy-Olsson 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser