Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På avdelning och laboratorium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På avdelning och laboratorium"— Presentationens avskrift:

1 På avdelning och laboratorium
Preanalys På avdelning och laboratorium Anne-Charlotte Wicktorsson nov 2006

2 Lab prover används till
Screening Diagnos Prognos Monitorering Kliniska prövningar När en diagnos sätts så grundar den sig till stor del på analyssvar (70%). Screening – PKU Diagnos – kombination ab labsvar och undersökning Prognos- tex bestämma kolesterol för att bedöma risken för tex hjärtinfarkt. Monitorering – följa ett sjukdomstillstånd Kliniska prövningar -

3 Om resultatet blir ”falskt” normalt är det mycket svårt att upptäcka, speciellt vid screening.
”Falskt” onormal resultat förkastas ofta direkt

4 Analysprocessen delas in i
Preanalys (35-85%) Analys (10-30%) Postanalys (10-30%)

5 Preanalys – allt som händer innan analys.
Faktorer innan provtagningen -patienten Faktorer vid provtagningen Alla andra faktorer fram till att analysen startar (avdelning + lab).

6 Ackreditering Sedan 1992 är Klinisk kem ackredierat av SWEDAC.
I den senaste standarden ingår även den externa preanalytiska fasen.

7 Steg inom preanalys Patienten Provtagningen Transporten
Hur provet förvaras/handhas

8 Patienten Biologiska variation, ålder, kön, etnisk tillhörighet
Livsstil – kost, rökning, alkohol, stress, fysisk aktivitet Substanser i patientens blod – läkemedel, lipider, heterofila antikroppar Kost mkt kolhydrater ger högre alp och ld vegetarisk mat lägre kol, tg och glukos.

9 Provtagning Rätt patient Rätt läge
Rätt rör/ provtagningsordning/ märkning /volym/ blandning Rätt tid – dygn, i förhållande till medicin, fastande Rätt provtagningsteknik, stas, storlek på nål, ”pumpning”, rätt blodkärl.

10 Transport Provstabilitet Temperatur Tid

11 Handhavande (avdelning) Lab
Koagulationstid Centrifugering, g-tal, temp. och tid Förvaring temp. och tid Avdunstning

12 Vanligaste ”preanalys-felen”
Hemolys i serum/ plasma prover Felfyllda rör/ otillräckliga volym Fel rör Koagel i rör Dålig märkning För gammalt prov Luft i blodgasspruta Felaktig provtagning tex. vid dropp

13 Analys Bestämma det sanna värdet av en analyt i en kroppsvätska dvs. som den är vid provtagningstillfället. Svaret presenteras som en siffra, ibland med flera decimaler. <10 % av ”felen”. Kontroller, deltacheck, klotdetektorer.

14 Postanalys Felaktig analys rapporterad Svar till fel avdelning
Svar försvunnet Överföringsfel av svar Svaret feltolkat

15 De flesta av ”misstagen” ca 75% påverkar inte svarsbedömningen.
Resten ger upphov till tex. ny provtagning = högre kostnad och längre TAT för andra prover. Ca 6-8 % leder till en felaktig bedömning.

16 Hemolys Vanligaste orsaken för preanalysfel (>50%).
Hemoglobinet från epk synligt i serum. Analyter som har en högre intracellulär än extracellulär koncentration. Optisk interferens. Hemoglobinet interfererar med den kemiska reaktionen. (intravasal hemolys).

17 0,05 g/L 0,15 g/L 0,3 g/L 0,7 g/L 1,5 g/L 2,5 g/L 5,0 g/L 8,0 g/L

18

19 Orsaker till hemolys. Problem vid provtagningen För smal nål
Provtagning med Butterfly och PVK Små och sköra vener Om blodet skakas kraftigt. Om helblodet kyls ned för snabbt Långa förvaringstider av helblod Centrifugering innan koaguleringen är färdig (Gel-rör).

20 Lipemiska / ikteriska prover
Om patienten har högt TG Efter en fettrik måltid. Serum / Plasma blir vitt. Om patienten har högt bilirubin Serum/Plasma blir mörkt gult/grönt


Ladda ner ppt "På avdelning och laboratorium"

Liknande presentationer


Google-annonser