Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälper huvudverbet att ange tid eller modalitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälper huvudverbet att ange tid eller modalitet"— Presentationens avskrift:

1 Hjälper huvudverbet att ange tid eller modalitet
HJÄLPVERB Hjälper huvudverbet att ange tid eller modalitet Erika Grinneby, Runstyckets skola, Malmö –

2 Primära hjälpverb HAVE John has played the piano
She had come too late (=anger tid) BE I am flying ( =ing-form) DO Does he know the answer? (do-omskrivning) They didn’t arrive until noon Do you like her? Do- konstruktionen är unik för engelskan

3 MODALA HJÄLPVEB Can / could May / might Will Would Shall / Should Must
Ought to

4 CAN / COULD Uttrycker FÖRMÅGA ”kan” I can speak English Could ”kunde”
Nekande = cannot, couldn’t Uttrycker FÖRMÅGA ”kan” I can speak English Could ”kunde” My mother could speak Italian Could + infinitiv = skulle kunna I could slap his face Uttrycker TILLÅTELSE Can = får Could = fick ( mindre formella än may) You can go now I andra former än presens används exempelvis be allowed to Ex. He had been allowed to leave Uttrycker MÖJLIGHET Can = kan Could=skulle kunna The road the be slippery

5 MAY / MIGHT Uttrycker TILLÅTELSE You may leave now
= mer formellt än can Might I ask you something? Might i frågor = blygsamhet Uttrycker FÖRBUD May I go now? No, you may not. Uttrycker MÖJLIGHET This may be true May/might uttrycker lägre grad av sannolikhet än can

6 WILL Nekande = won’t Uttrycker FRAMTID och AVSIKT
Will you come? = har du för avsikt att komma? Uttrycker VILJA Will you help me? = Skulle du vilja… He won’t (inte will not) go there = Han vägrar att gå dit Uttrycker FÖRMODAN = nog, säkert Ask your sister, she will know = hon vet säkert Uttrycker ORDER You will apologize at once! Om man INSISTERAR I will have it my way

7 WOULD = SKULLE If I had the money, I would buy the house
How would you like to come to the party? Would you mind closing the window? That would have been marvellous = SKULLE framtid sett från en tidpunkt i det förflutna She told me the job would be easy Perhaps he would call her later (berättelser) Uttrycker VILJA Would you help me? = Försiktigare än Will you help me?

8 SHALL Shall används mycket mer sällan än du tror!
Det är en gammeldags form som bara sällan används i betydelsen skall (= FRAMTID)! I shall be back at noon ( Sagt av en engelsk lord på 75 år som ger sig ut på rävjakt… ) Använd endast i första person när du vill ha RÅD av någon Shall I come at once? What shall we order?

9 SHOULD Nekande = shouldn’t Uttrycker LÄMPLIGHET eller PLIKT
I think you should help your sister You should attend lectures more often! SHOULD BETYDER INTE SKULLE!!!

10 MUST Nekande = mustn’t Uttrycker NÖDVÄNDIGHET You must stop smoking
Uttrycker FÖRBUD You mustn’t leave Uttrycker SLUTSATS He must be at least seventy years old

11 OUGHT TO Ought to följs av infinitiv Uttrycker LÄMPLIGHET
You ought to eat more Uttrycker NÅGOT SOM KAN FÖRVÄNTAS You ought to know a lot about China

12 SAMMANFATTNING CAN/ COULD förmåga / tillåtelse / möjlighet
MAY/MIGHT tillåtelse / förbud / möjlighet WILL framtid med avsikt / vilja / order / insisterande WOULD skulle/skulle (framtid) / vilja SHALL råd SHOULD lämplighet / plikt MUST nödvändighet / förbud / slutsats OUGHT TO lämplighet / något som kan förväntas

13 TILL SIST… Välj dina hjälpverb noggrant, de kan
ändra betydelsen av det du vill säga mer än du tror! / ERIKA


Ladda ner ppt "Hjälper huvudverbet att ange tid eller modalitet"

Liknande presentationer


Google-annonser