Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt av tempusformer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt av tempusformer"— Presentationens avskrift:

1 Översikt av tempusformer
med verbet äta: eat - ate - eaten PRESENS jag äter du äter han äter hon äter den äter vi äter ni äter de äter I eat you eat he eats she eats it eats we eat they eat OBS! he/she/it får -s ändelse! Nekande: I don't eat / he doesn't eat Frågande: Do I eat / Does he eat? När du använder do/does i nekande och frågande ska du alltid fortsätta med första tempusformen (infinitiv) av verbet Övning 1 jakande Övning 2 nekande Övning 3 frågande

2 OBS! Samma form i alla personer!
IMPERFEKT jag åt du åt han åt hon åt den åt vi åt ni åt de åt I ate you ate he ate she ate it ate we ate they ate OBS! Samma form i alla personer! Nekande: I didn't eat / he didn't eat Frågande: Did I eat? / Did he eat? Imperfekt är det samma som andra tempusformen av verbet. När du använder did i nekande och frågande ska du alltid fortsätta med första tempusformen (infinitiv) av verbet. Övning 1 jakande Övning 2 nekande Övning 3 frågande

3 PERFEKT I have eaten you have eaten he has eaten she has eaten it has eaten we have eaten they have eaten jag har ätit du har ätit han har ätit hon har ätit den har ätit vi har ätit ni har ätit de har ätit I have eaten you have eaten he has eaten she has eaten it has eaten we have eaten they haven eaten OBS! he / she / it bildar perfekt med has + tredje temaformen/ -ed formen, de övriga med have + 3. temaformen/ - ed formen Exempel med regelbundet verb: I have talked to him. He has talked to me. Nekande: I haven't eaten / he hasn't eaten Frågande: Have I eaten? / Has he eaten? Övning 1

4 I had eaten you had eaten he had eaten she had eaten it had eaten we had eaten they had eaten PLUSKVAMPERFEKT jag hade ätit du hade ätit han hade ätit hon hade ätit den hade ätit vi hade ätit ni hade ätit de hade ätit Bildas med had + tredje temaformen / -ed formen av verbet. Samma form i alla personer. Nekande: I hadn't eaten / he hadn't eaten Frågande: Had I eaten? / Had he eaten? Övning 1 jakande Övning 2 nekande Övning 3 frågande

5 Bildas me will + grundformen av verbet.
jag ska äta du ska äta han ska äta hon ska äta den ska äta vi ska äta ni ska äta de ska äta I will eat you will eat he will eat she will eat it will eat we will eat they will eat FUTURUM FUTURUM Bildas me will + grundformen av verbet. I jakande form kan will användas i alla personer. Nekande: I won't eat / he won't eat Frågande: Shall I eat? / Will he eat? OBS! I frågor med jag och vi används alltid shall Shall I do it? / Shall we help you? Futurum kan också uttryckas med bl.a. - be going to / I am going to buy a new TV. - presens / The train leaves at 3 pm. Övning 1 "will" Övning 2 "going to"

6


Ladda ner ppt "Översikt av tempusformer"

Liknande presentationer


Google-annonser