Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Protestantism, ortodoxi och katolicism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Protestantism, ortodoxi och katolicism"— Presentationens avskrift:

1 Protestantism, ortodoxi och katolicism

2 Under det första årtusendet var kyrkan odelad
Under det första årtusendet var kyrkan odelad. Alla tillhörde samma kyrka Efter ökade spänningar mellan öst och väst (från det gamla romerska riket) splittrades kyrkan 1054.

3 Katolicism Katolsk betyder ”allmän”, dvs den är till för alla
En grundsten i tron är Katekesen – en bok som förklarar det viktiga i den katolska tron Tillber helgon, t ex Jungfru Maria (Jesus mor). Helgon är personer som gjort oförklarliga, goda saker i sitt liv. De kan ge kraft åt oss idag.

4 Katolicism Sju sakrament – Dop, konfirmation, nattvard, bikt, giftermål, prästvigning, sista smörjelsen Sakrament är heliga handlingar som ger oss styrka. Munkar och nunnor är inte ovanliga. De viger sitt liv åt Gud.

5 Katolicism Äldsta kristendomen Påven är högsta ledare.
Nuvarande påve är Benedictus XVI 1929 grundades Vatikanstaten, den katolska kyrkans eget land

6 Katolicism I Sverige blev katoliker landsförvisade, utkörda från landet, under reformationen (Gustav Vasas kamp för att införa protestantismen i Sverige). Därför har den aldrig blivit stor i vårt land.

7 Ortodoxi Äldsta kristendomen (tillsammans med katolicismen)
Har också påve, men det kallas Patriark. Är mycket lik katolicismen Har samma sakrament, men kallar dem för mysterier (helig handling som inte kan förklaras av människan)

8 Ortodoxi Genomför dop, konfirmation och första nattvarden på samma gång. Man menar att man är den ursprungliga kristendomen. Ortodox betyder `den sanna` eller `den rätta`.

9 Protestantism Uppstod på 1500-talet när Martin Luther spikade upp sina 95 teser på en kyrkport i Wittenberg. Detta var 95 saker som Luther ansåg att kyrkan måste förändra för att följa Guds vilja. Han blev motarbetad, bannlyst och mordhotad av den katolska kyrkan

10 Protestantism Människan kan bli frälst (räddad) av Gud, men bara genom en tro som är stark och rätt, menade Luther. Den katolska kyrkan hade menat att man kunde köpa sig till frälsning (avlat) Bibeln i centrum – de saker kyrkan ska göra eller tro på måste gå att finna i Bibeln. Annars ska man överge det

11 Protestantism Luther ville inte bryta sig ur den katolska kyrkan, han ville reformera (förändra) den. Den katolska kyrkan tog avstånd från honom och tvingade fram att han bröt sig ur kyrkan eller att han tog tillbaka det han sagt. Luther bröt sig ur.

12 Protestantism Erkänner inte påven. Varje människa har möjlighet till direktkontakt med Gud, behöver ingen påve eller präst till detta. Har två sakrament – de enda som går att finna i Bibeln – dop och nattvard Tillåter kvinnliga präster och homosexuellas ”vigsel”

13 Protestantism Firar samma högtider som Katolska och Ortodoxa kyrkan – jul, påsk, mm Firar INTE helgondagar


Ladda ner ppt "Protestantism, ortodoxi och katolicism"

Liknande presentationer


Google-annonser