Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs universitet förnyas – implementering av organisationsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs universitet förnyas – implementering av organisationsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs universitet förnyas – implementering av organisationsarbetet

2 Grundläggande principer
att utveckla Göteborgs universitet till ett sammanhållet lärosäte där styrkorna inom olika områden tillåts växa parallellt med att bredden tas tillvara i forskning och utbildning att utveckla och forma universitetet i samspel med omvärlden, samtidigt som den akademiska traditionen hålls levande att säkerställa student- och fackligt inflytande i alla relevanta sammanhang att värdera alla medarbetare lika och skapa ett arbetsklimat där alla ges möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling att få till stånd tydliga beslutsvägar och processer för gemensamma strategier, regler och policies att utveckla en effektiv och kvalificerad stödverksamhet som stärker både forskning, utbildning och samverkan att det strategiska arbetet bedrivs aktivt vid såväl institutioner som fakulteter och universitetsledning

3 Processens faser Utredningsfasen – från maj till december 2010
från första idé till extern utredning Remissfasen – från december till mars 2011 Vad man gick vidare med från utredningen och hur det mottogs Implementeringsfasen – från maj 2011 till juni 2012 Var står vi nu?

4 Implementeringen Rektor har tillsammans med ledningsrådet bearbetat förslaget till åtgärder Universitetsstyrelsens inriktningsbeslut från 7 april 2011: Enhetliggöra berednings- och beslutsprocesser Stärka universitetets identitet och image Ge institutionerna vidgat beslutsmandat Enhetliggöra ledningsorganisationen på fakultets- och institutionsnivå Inrätta utbildningsnämnd och forskarkollegium Göra en översyn av de samlade stödprocesserna på alla nivåer Skapa projektorganisation för implementeringen

5 Projektorganisation Styrgrupp Projektledningsgrupp
Projektstyrnings-forum Referensgrupp/er Facklig samverkan Innovationer Internationali-sering Beslutsnivåer i verksamheten, avgränsning Ledning – policy, uppdrag och rekrytering Utbildnings- nämnd Forskar-kollegium Arbets-ordning Stöd-processer IT- verksamhet Samverkan med Chalmers Ekonomi Personal Studie-administration Information Lokaler Planering o styrning Övriga processer Samverkan med VGR

6 Projektorganisation Ordförande – Pam Fredman
Vice ordförande – Lennart Weibull Ledamot – Sally Boyd Ledamot – Mats Glavå Ledamot – Student Projektorganisation Projektledare – Christina Rogestam Biträdande projektledare – Håkan Berg Intern koordinering – Peter Kim Projektadministratör – Linda Forsberg Projektkommunikatör – nn Ledamot – Marina Ghersetti Ledamot – Ledamot – student Projektstöd – Anne-Charlotte Karlsson Styrgrupp Projektledningsgrupp Projektstyrnings-forum Referensgrupp/er Facklig samverkan Innovationer Internationali-sering Beslutsnivåer i verksamheten, avgränsning Ledning – policy, uppdrag och rekrytering Utbildnings- nämnd Forskar-kollegium Arbets-ordning Stöd-processer IT- verksamhet Samverkan med Chalmers Ekonomi Personal Studie-administration Information Lokaler Planering o styrning Övriga processer Samverkan med VGR

7 Grupper och forum Styrgrupp Arbetsgrupper Projektledningsgrupp
för beslut om projektet och godkännande av leveranser 5 personer Projektledningsgrupp för ledning, rapportering, kvalitetssäkring och information 9 personer Projektstyrningsforum för uppföljning, samordning och erfarenhetsutbyte 8-10 personer Arbetsgrupper för att arbeta fram resultat 5-8 personer Referensgrupp/er för revidering av resultat samt förankring 10-12 personer Studenter erbjuds representation i alla forum

8 Här står vi nu Rektors beslut idag Styrgruppsmöte 1 den 18 maj
Bemanning av grupper Inbjudan att anmäla intresse att delta kommer att gå ut Projektledningen utformar förslag till bemanning Förankring med verksamhetsansvariga Styrgruppen fattar beslut

9 Projektorganisation


Ladda ner ppt "Göteborgs universitet förnyas – implementering av organisationsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser