Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utskottet 2006-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utskottet 2006-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp)"— Presentationens avskrift:

1 Utskottet 2006-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp) Carola Lidén (c) Ingmari Åberg (v) Margareta Henricsson (ns) Fullmäktiges 1:e vice ordf. Adjungerad Elisabeth Lindberg (s) Fullmäktiges 2:e vice ordf. Adjungerad Leif Hjalmarsson (s) Fullmäktiges ordf. Adjungerad Presidiet

2 Utskottets kanaler för att påverka Öka kunskapen hos ledamöterna - Presentera statistik - Fullmäktiges utbildningar - Videokonferenser - Jämställdhetsseminarium - Litteratur Utskottets ledamöter driver frågor/påverkar i partiet Väcka ett ärende

3 Sammanfattning av demokratiutskottets verksamhet 2008 Öka fullmäktiges inflytande Förtydliga landstingstyrelsens föredragningslista Patientnämndens placering under LFU Presidiet yttrar sig över beredningarnas uppdrag Ersättarna bjuds in till LFU Talarstolen i siffror Det demokratiska underskottet Genomfört dialog med ungdomspartierna Fullmäktiges utbildningar Mångfaldens betydelse för tillväxten Konturer av Norrbotten 2040 Enkätundersökning i LFU Verkställda uppdrag fr. 2007 Jämställdhetsseminarier Talarstolen i siffror Politiker/tjänstemän Projektbeskrivning

4 Talarstolen i siffror 2007-2008 LFU består av 41% kvinnor och 59% män 12.5 % kan titulera sig gruppledare eller råd Talare 2007-2008 36 % av kvinnor 64 % av män Anföranden 2007-2008 (inklusive inlägg och repliker) 24 % kom från kvinnor (Antalet varierar från 14% till 38 % för olika fullmäktigesammanträden.) 76 % kom från män (Antalet varierar från 62% till 86% för olika fullmäktigesammanträden.) 58 % kom från gruppledarna

5 Anföranden i fullmäktige 2007-2008 (män/kvinnor)

6 Utskottets verksamhet 2009 Forts. det demokratiska underskottet Forts. Tjänstemän - politiker Utvärdering av enkät – förberedelse av introduktionsutbildning 2010 Fullmäktiges utbildningar 2009


Ladda ner ppt "Utskottet 2006-2010 Ledamöter Daniel Bergman (m) Britt Westerlund (s) Ordförande Anna-Stina Kero (kd) Bo Ek (ns) Erik Lundström (fp) Erik Söderlund (mp)"

Liknande presentationer


Google-annonser