Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningens uppgift 2008 Att identifiera hinder och möjligheter för personer utifrån Sexuell läggning Funktionshinder Ålder (25- eller 55+ ) för att skapa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningens uppgift 2008 Att identifiera hinder och möjligheter för personer utifrån Sexuell läggning Funktionshinder Ålder (25- eller 55+ ) för att skapa."— Presentationens avskrift:

1 Beredningens uppgift 2008 Att identifiera hinder och möjligheter för personer utifrån Sexuell läggning Funktionshinder Ålder (25- eller 55+ ) för att skapa ett attraktivt Norrbotten för alla?

2 Arbetsgrupper 2008 Sexuell läggning: Pernilla, Sven-Olov, Birgitta, Gunnar Ålder: Bo, Sead, Kati, Migelle Funktionshinder: Erik, Fredrik, Marlene, Kurt Gruppen tillgodoser en lämplig spridning av inland/kust, män/kvinnor, myndigheter/medborgare, mfl.

3 Syftet med medborgardialog/ beredningarna 1. Att öka fullmäktiges kunskaper och 2. - skapa opinion om hinder och möjligheter för personer med: annan sexuell läggning, funktionshinder och ålder - att vara en del av det norrbottniska samhället och arbetsmarknaden

4 Gemensam kunskapsuppbyggnad: LAN, RFSL, AF Gruppvis kunskapsuppbyggnad: Ålder: Grundutbildning folkhögskolan + ungdomsförmedlingen Funktionshinder: Grundutbildning folkhögskolan + HSO Sexuell läggning: Grundutbildning A. Birgander, Ann Wigelius, Annika Nordstrand Medborgardialog Ålder: Allmänhet + vuxenutb. (55+), ungdomsförm. (25-), Skolan – IVIK, Storstadsp., Af, fack Funktionshinder: Allmänhet + länsstyrelsen, landstinget, facken, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna Sexuell läggning: Allmänhet + landstinget, skolan, äldreomsorg, kommun och myndighetsvärld, kyrkan * Joanna tar fram 20 namn på personer inom respektive området som vill diskutera hinder och möjligheter för ett attraktivt Norrbotten för alla Arbetsmodell 2008

5 Vilka kunskaper bör ledamöterna ha innan dialogen startar? Begreppsdefinitioner och statistik Hur arbetar länet med frågan på regional och kommunal nivå? Hur arbetar man med frågan i det privata näringslivet? Vilka bedöms vara de största hindren för integration i samhället och på arbetsmarknaden? Etc..?

6 Bra att ha med sig på medborgarbesöken… Broschyr - Uppdrag 2008 -Pressklipp Blädderex. av rapporten Frågor Ev. faktamaterial (Statistik eller motsv.) Frukost/tårta Kamera Ev. presenter Slutsatspappret – att fylla i efteråt

7 Tips och goda råd inför besöken Inga stormöten – max 4-5 personer Anlita en kontaktperson Var noga förberedda – se till att kunna förklara syftet med dialogen och på vilket sätt materialet kommer att användas. Så påverkar beredningen! Kom ihåg – ni är ledamöter i den regionala beredningen inte experter eller forskare Glöm inte att ta namnen på dem som ni träffar för att kunna skicka ett tackkort i slutet av året

8 Så skulle samtalet kunna läggas upp… Inled med att berätta om RB och varför landstingspolitiker arbetar med regional utveckling Berätta om syftet med träffen – och på vilket sätt beredningen kommer att använda underlaget från mötet. Berätta om hur informationen kommer att användas. Anonymt - inga namn på kommuner eller personer finns med i rapporten Diskutera förutsättningar för ett attraktivt Norrbotten – vilka hinder och möjligheter ser dessa personer föreligger? Använd frågeställningar vid behov. Bjud på frukost, fika eller lunch – lämna present! Ta adressuppgifter så att vi kan skicka rapporten i slutet av året Skriv ner dina slutsatser av samtalet - EFTER MÖTET!

9 Frågor för grupparbete Vad är syftet - varför ska beredningen träffa medborgare och vad gör beredningen med resultatet? Vem förbereder mötena – ta kontakt/presentera beredningen samt dokumentera synpunkterna, boka fika, present, fotografering, osv? Vilken kunskap behöver beredningen innan besöken? Vilka är de viktiga frågorna att ställa till medborgare/myndigheter/organisationer? Vilka personer/organisationer vill arbetsgruppen träffa under våren 2008? Vilka sju datum under våren 2007 kan arbetsgruppen träffa dem?


Ladda ner ppt "Beredningens uppgift 2008 Att identifiera hinder och möjligheter för personer utifrån Sexuell läggning Funktionshinder Ålder (25- eller 55+ ) för att skapa."

Liknande presentationer


Google-annonser