Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du säljer in dig själv och dina kunskaper!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du säljer in dig själv och dina kunskaper!"— Presentationens avskrift:

1 Hur du säljer in dig själv och dina kunskaper!
Curriculum Vitae Hur du säljer in dig själv och dina kunskaper!

2 CV Ett genomtänkt och välstrukturerat CV kan vara skillnaden mellan jobb och ”tack för din ansökan, tyvärr har vi valt att gå vidare med andra sökande”. Stressa inte med ditt CV och Personliga Brev. Ett bra tips att börja med, är att skriva ner allt du kommer på, alla erfarenheter och kunskaper du har, varför du vill ha jobbet och varför just du ska anställas. Därefter kan du börja slipa på texten. Anpassa ditt CV till det arbete du söker. Då ökar dina chanser till jobb. Nämn gärna också i ditt CV vad du vill och har för ambition med det jobb du söker. Kalla det ”yrkesmål” eller liknande.

3 CV CV kan delas upp i två: Kronologiskt CV och Funktionsuppdelat CV
7 saker som bör finnas med i ditt CV: *Personuppgifter (Namn, personnummer och kontaktuppgifter) *Utbildning (Skolans namn, ort, program samt tidsperiod) *Arbetslivserfarenhet (sommarjobb, vikariat, extrajobb m.m.) *Språkkunskaper *Datorkunskaper *Övriga meriter *Referenser

4 CV – Kronologiskt CV Klassisk variant som fokuserar på datum/år och tidigare arbetsgivare. Erfarenheter presenteras i omvänd kronologisk ordning, dvs. ditt senaste arbete ska beskrivas först under rubriken ”Yrkeslivs/Arbetslivserfarenhet” och din senaste utbildning under rubriken ”Utbildningar”. Vanligaste typen att använda, och utmärkt för att visa på någon utveckling, om du exempelvis fått mer ansvar. Här kan man, under varje arbetslivserfarenhet, punkta upp sina erfarenheter och uppgifter som man haft.

5 CV – Kronologiskt CV Anpassa genom att fundera på i vilken ordning punkterna bör hamna. Fördelar: Det är lättläst och överskådligt. Nackdelar: Det kan avslöja luckor och det finns risk för upprepningar.

6 CV – Funktionsuppdelat CV
Här framgår vad man kan, vilken kompetens man har och vilka erfarenheter som man samlat på sig, i såväl yrkesliv som utanför. Färdigheterna grupperas i teman/rubriker. Den här typen av CV underlättar om du söker arbete inom nya yrkesområden. Har du haft olika funktioner i arbetslivet, är ett funktionsuppdelat CV användbart för att visa bredden av erfarenheter. Ett funktionsuppdelat CV är lättare att anpassa än det kronologiska, men det är inte lika lättläst. Exempel på tema/rubrik: Målsättning, försäljning, inköp, administration, profil/sammanfattning.

7 CV – Eller så kör du båda delarna!
Vissa kombinerar ett kronologiskt CV med ett funktionsuppdelat. Första sidan kan vara en beskrivning av dina mål, färdigheter och kunskaper i olika rubriker, och andra sidan kan beskriva hur ditt liv sett ut kronologiskt.

8 CV – Språkkunskaper & Datorkunskaper
Skriv de språk du behärskar och gradera dem i tal och skrift. Brukar graderas i: flytande, mycket goda, goda och grundläggande. Vissa arbetsgivaren har språktester i sina intervjuprocesser, så det är viktigt att ni inte överskattar era kunskaper! Beskriv dina kunskaper inom IT, vilka program du behärskar (Officeprogrammen, Photoshop eller dyl.). Var sanningsenlig när du graderar dina kunskaper.

9 Curriculum vitae (CV) Arbetslivserfarenhet
För varje jobb du har haft, beskriv kort när du arbetade där, vilka arbetssysslor och ansvarsområden du hade. Ett gott tips: Lyft fram den erfarenhet som är relevant för jobbet du söker. Ditt CV ska vara bra reklam för dig, du ska ju sälja in dig själv!. Undvik med andra ord att bara rada upp datum och titlar. Har du inte mycket arbetslivserfarenhet? Ge exempel på något som du gjort. Något som visat din förmåga att samarbeta, leda, ge service, ta ansvar. Det måste inte vara arbetslivserfarenheter

10 CV-Övriga meriter På övriga meriter beskriver du frivilliguppdrag, volontärarbete, föreningsuppdrag, idrottsengagemang, utmärkelser av olika slag, värnpliktstjänstgöring och dyl. Fritidsintressen, resor och liknande kan vara bra att ta med, för att ge arbetsgivaren en bild av vem du är. Om du har körkort, beskriv då också detta i en egen punkt, samt om du har tillgång till bil.

11 CV - Referenser Det räcker oftast med att skriva ”referenser lämnas gärna vid förfrågan”. Fundera på vilka som kan beskriva dig och dina färdigheter på ett bra sätt. Exempelvis tidigare chefer, kollegor, handledare och liknande. Dock bör du kolla med dessa om det är okej att använda dessa personer som referenser, så att de vet om att de kan bli kontaktade av intervjuaren.

12 Övrigt att tänka på Anpassa CV till arbetet. Söker du exempelvis ett chefsjobb, så ska arbetserfarenhet av det slaget vara en av de första rubrikerna. Kör du fast? Kolla hur andra ställt upp sitt CV (googla CV exempel), eller stäm av med kompisarna och jämför. Lägg tid på rubrikerna, strukturera upp ditt CV tydligt så att det blir lätt att överblicka. Ett rörigt CV sållas bort ganska snabbt. Ska foto bifogas? Välj ett personligt, men seriöst foto. Undvik alltså festbilder..


Ladda ner ppt "Hur du säljer in dig själv och dina kunskaper!"

Liknande presentationer


Google-annonser