Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KRONOLOGISKT CV TEMATISKT CV FUNKTIONELLT CV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KRONOLOGISKT CV TEMATISKT CV FUNKTIONELLT CV"— Presentationens avskrift:

1 KRONOLOGISKT CV TEMATISKT CV FUNKTIONELLT CV
CV – tre modeller KRONOLOGISKT CV TEMATISKT CV FUNKTIONELLT CV

2 Ett kronologiskt CV kan byggas av rubriker som:

3 Målsättning Här beskriver du dina mål och visar vad du vill med ditt yrkesliv eller den sökta positionen.

4 Sammanfattning denna rubrik syftar till att ge läsaren en övergripande bild av dina främsta kompetenser.

5 Anställningar här redogör och beskriver du dina anställningar och då i omvänd kronologisk ordning. Det vill säga det sista först. Ange årtal, anställningstid, befattning, arbetsgivare och tjänstens innehåll. Det är viktigt att du får med exempel på resultat eller utmaningar samt kan kvantifiera hur stort ditt arbete har varit. Om du skriver att du arbetat med handläggning av olika ärenden kan det vara intressant att veta hur många ärenden du handlagt. På så sätt ger du arbetsgivaren bättre förutsättningar att förstå ditt arbete.

6 Utbildningar under denna rubrik redogör och beskriver du dina utbildningar. Först kommer akademisk utbildning och därefter gymnasium. Sedan kommer kortare kurser. Ange årtal, studietid, utbildning, skola och ort samt utbildningens innehåll.

7 Förtroendeuppdrag beskriv i korta ordalag vilka förtroendeuppdrag som du har. Om du är en föreningsmänniska kan du mycket väl beskriva vad uppdragen har lärt dig och vilken nytta arbetsgivaren kan få av detta. Ange år, uppdragets längd och för vem.

8 Övrigt under denna rubrik kan du lägga in familjesituation, intressen med mera.

9 Referenser här anger du de personer du stämt av med de som ska vara dina referenser, det vill säga de som kan uttala sig över hur du fungerar i arbets och yrkeslivet. Eller så skriver du kort “lämnas gärna på begäran” eller något liknande. Om du utelämnar rubrikerna mål och sammanfattning kan det kronologiska CV:et kallas för meritförteckning.

10 När skall du använda ett kronologiskt CV?
Du har arbetat länge inom ditt område och vill verkligen poängtera din långa arbetslivserfarenhet. Du vill visa din tilltänkta arbetsgivare att du antingen fördjupat dig eller avancerat inom ditt område. Vissa arbetsgivare föredrar en mer traditionell CV. Tänk på det och använd i de fall du tror det passar bäst den kronologiska varianten. Om du känner dig mer bekväm med detta upplägg

11

12

13

14

15

16

17

18 TEMATISKT CV

19 TEMATISKT CV En annan variant är att du använder ett tematiskt CV.
Den röda tråden för tematiskt CV är att fokusera på erfarenheter. Det tematiska CV:t följer annars samma mall med mål och sammanfattning som ett kronologiskt. Skillnaden är följande:

20 Du har en rubrik som du till exempel kan döpa till Yrkeserfarenheter – istället för att fokusera på anställningar fokuserar du på dina erfarenheter. Du kanske har tre större erfarenheter som följt dig genom ditt yrkesliv till exempel ekonomistyrning, projektredovisning och bokslut. Istället för att skriva samma sak på varje anställning lyfter du fram dessa tre erfarenheter i tre rubriker och skriver mer om dem. När du har arbetat med detta spelar alltså ingen roll. Det viktiga är att du har gjort det. Detta kallas för ett tematiskt CV.

21 Självklart skall du ange dina anställningar men då räcker det med titel, arbetsgivare och anställningsdatum. Innehållet har du så att säga lagt under rubriken yrkeserfarenheter. På liknande sätt skriver du ner erfarenheter och lärdomar inom rubrikerna utbildning, uppdrag och så vidare. Under utbildning anger du också tid, lärosäte och stad på liknande sätt som för yrkeserfarenheter.

22 När är det bra att använda ett tematiskt CV?
Om du vill lyfta fram dina kärnkompetenser, det vill säga, det du verkligen kan och brinner för. Om du har arbetat med ungefär samma område hela ditt yrkesliv men hos olika arbetsgivare. Finns ingen anledning att skriva i stort sett samma sak på varje anställning. Om du vill få bort fokus på kortare anställningar och eventuella luckor.

23

24

25

26 Ditt CV ska precis som ansökningsbrevet sälja in din kompetens till arbetsgivaren. Målet är att verka tillräckligt intressant för att bli kallad på anställningsintervju. Men ska du lyckas med det krävs att du undviker några vanliga fallgropar: Nio vanliga CV - fel

27 1. Utseende räknas Ett CV med stavfel ger inget bra första intryck. Korrekturläs och låt även några vänner läsa igenom texten. Stav- och slarvfel kan skicka ditt CV i papperskorgen fortare än du anar.

28 2. Ljug inte  Även om det är lockande att dölja arbetslöshet, snabba jobbyten eller andra luckor genom att ändra datumen för din anställningstid – låt bli. Upptäcks dina lögner är det tack och adjö.

29 3. Prata inte bara om dina arbetsuppgifter!
 Lista inte alla dina jobb med en långrandig beskrivning av plikter och ansvar. Visa istället vad din roll innebar och hur du genomförde den på bästa sätt. Fråga dig själv vilka problem och utmaningar du mötte och hur du klarade av dem. Var resultatinriktad och visa hur företaget gynnades av dina insatser.

30 4. För långt eller för kort
Ofta får man ju höra att ett CV bara ska vara en sida långt, men framförallt handlar det om att ta med väsentliga erfarenheter. Du ska inte sålla bort viktiga erfarenheter bara för att de inte får plats, men inte heller fylla ut med oväsentligheter. 

31 5. Håll dig till det senaste
Rekryterare är främst intresserade av dina senaste erfarenheter. Har du arbetat i 20 år behöver du inte ta med alla jobb du haft sedan du avslutade studierna år tillbaka i tiden räcker. Ditt CV är inte en självbiografi!

32 6. Skicka inte ditt CV till alla jobb som du ser
Bli inte desperat och sök allt du ser. Är du inte det minsta kvalificerad för en tjänst, spar din och företagets tid genom att ansöka till jobb som i varje fall ligger i närheten av din kompetens.

33 7. Irrelevant information  Ta inte med irrelevant information om dina fritidsintressen om de inte har med jobbet att göra. Söker du jobb som bildlärare kan det t.ex. vara OK att skriva att dina intressen är konst och porträttmålning.

34 8. Använd nyckelord  När du registrerar ditt CV på Monster är det viktigt att använda nyckelord. Tips på nyckelord kan du få om du tittar i platsannonser och arbetsbeskrivningar som intresserar dig och sedan inkluderar lämpliga ord därifrån i ditt CV.

35 9. Kronologisk ordning  Använd omvänd kronologiskt format i din meritförteckning när du listar dina jobb så att din utveckling syns tydligt. Är du nyexaminerad kan du sätta din utbildning främst.

36 Hur hanterar jag luckor i mitt CV?
Arbetslöshet, långresor och avbrutna studier... Vad ska man inte ta upp i sitt CV och hur kan man försköna sina brister? Eller ska man det? Hur hanterar jag luckor i mitt CV?

37 Hur gör jag med ”luckor” i mitt CV?
Luckor som beror på utbildning, resor eller barnledighet är befogade anledningar för arbetsgivaren och kan anges med samma tidsangivelser som dina övriga erfarenheter. Handlar det bara om en kort tid som du varit borta från arbetslivet behöver du inte alls ta upp det. Du behöver inte heller ange exakta datum för dina jobb utan det räcker med att ange årtalen.

38 Jag är arbetslös, hur uttrycker jag det?
Arbetslöshet är inget som du tar upp i ditt CV. Under anställningsintervjun kan du försöka framhäva de positiva aspekter som finns i din arbetslöshet. Kanske sa du upp dig frivilligt för att jobbet var helt fel för dig? Kanske har du fått ökad självinsikt? På dagens arbetsmarknad är arbetslöshet inget att skämmas för. De flesta arbetsgivare är medvetna om att uppsägning på grund av arbetsbrist är vanligt i dessa tider.

39 Jag fick sparken från mitt förra jobb, hur skriver jag det i mitt CV?
Ta inte upp det förrän du kommer på anställningsintervju. Försök att tona ner det och tala inte illa om din förra arbetsplats eller din gamla chef. Se till att du kan klargöra på ett lättförståeligt och objektivt sätt för vad som har hänt för en utomstående. Kanske var det trots allt en erfarenhet som har berikat dig eller gjort att du äntligen vågat ta klivet och pröva något du alltid har velat göra. Lyft fram det positiva.

40 Ska jag skriva ner alla extrajobb och sommarjobb som jag har haft?
Ta med dina tidigare tillfälliga jobb om du har erfarenheter därifrån som kan vara till nytta för det nya jobbet du söker. Jobberfarenheter och extra jobb som är helt irrelevanta för det sökta jobbet bör utelämnas.

41 Jag har gjort ett karriärbyte, hur presenterar jag det?
Motivera varför du har valt att byta karriär i ansökningsbrevet. Försök att lyfta fram det du kan dra nytta av i din förra karriär i ditt nya jobb. Detta är en fråga som du bör vara beredd att diskutera på anställningsintervjun och inte främst ett CV-problem.

42 Jag har precis tagit examen och har ingen arbetslivserfarenhet!
Sammanställ de erfarenheter som du faktiskt har: sommarjobb, lumpen, ideellt engagemang. Arbetslivserfarenhet är i många fall ett kriterium för att bli kallad på anställningsintervju. Koncentrera dig därför på att hitta tjänster där nyexaminerade kan ha en chans och lyft fram fördelarna med din ”ungdom”; kanske är du beredd att jobba hårt, har lätt för att lära eller stark vilja att utvecklas inom företaget.

43 Hur skriver jag att jag har hoppat av mina studier i mitt CV?
Du behöver inte ange att utbildningen inte är avslutad i ditt CV. Om du avbrutit studierna kan du istället motivera det under anställningsintervjun - förbered dig på frågor om detta 

44 Ditt personliga brev

45 Ditt personliga brev Sälj dig själv på en A4-sida. Ja, så kan man sammanfatta funktionen med ett ansökningsbrev. Det är främst två frågor som måste besvaras: Varför vill du ha detta jobb? Varför är just du bäst lämpad för jobbet? Inledningen är viktigast och du bör ge dessa svar redan i inledningen av brevet. Det är då arbetsgivaren bestämmer om han ska läsa hela brevet eller inte. Felstavningar och felformuleringar är förbjudna i ett personligt brev. Nuförtiden finns stavningskontroller på alla datorer, så det finns inga ursäkter. Det är lätt hänt att ett brev med stavfel hamnar i ”nej tack-högen” direkt. Många rekryterare tycker att det visar på dåligt engagemang och att man inte lagt ner tillräckligt med tid på brevet. Dina svar ska visa att du läst på om företaget och deras verksamhet. Se efter vilka krav och kompetenser som platsannonsen efterlyser och försök bemöta dem. Rekryterarna får en kort sammanfattning av vad du vill, vad du kan och en känsla för dig som person. Monsters rekryteringskonsulter som dagligen tar emot och söker efter CV:n rekommenderar starkt att du riktar ditt personliga brev mot just det företag och den platsannons du söker. Det är viktigt att du berättar hur du kan matcha företagets behov och ge exempel på de egenskaper som företaget efterfrågar. Du behöver inte upprepa fakta om utbildningar och tidigare arbetsgivare som du har i ditt CV. Det är alltid bra skriva vad du har får mål och vad du hittills har uppnått för prestationer.

46 Några viktiga punkter att kontrollera innan du skickar ditt personliga brev och CV:

47 Några viktiga punkter att kontrollera innan du skickar ditt personliga brev och CV:
Informationen bör vara korrekt och sammanfattande på max en sida  Texten är ödmjuk men framhäver dina egenskaper  Du bör inte nämna några löneanspråk  Endast ha med ett kortare stycke längst ned om din familj och dina fritidsintressen  Glöm inte att kontrollera att du har stavat rätt och angett rätt företag och namn  Att dina kontaktuppgifter är med.  Spara en kopia av brevet

48 Sitt inte sysslolös - följ upp din ansökan
Att söka jobb kan kännas som en evig väntan. När du skickat din jobb ansökan är det bra att visa intresse genom att ringa, men vänta ett par dagar efter sista ansökningsdatum innan du kontaktar företaget. Vänd dig till den som står som kontaktperson i ansökan och har tagit emot din ansökan. Fråga alltid först om du ringer och stör innan du lägger fram ditt ärende! Men se till att ha konkreta frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen, annars märker rekryteraren att du bara fiskar efter extra uppmärksamhet. Skulle arbetsgivaren redan i detta skede säga att din jobbansökan inte är intressant, kan du passa på att fråga varför. Saknade du viktig erfarenhet eller utbildning? Eller hade personligt brev och CV helt enkelt för stora brister? Kommer du på anställningsintervju finns det saker du kan göra för att slippa rulla tummarna i ängslig väntan på arbetsgivarens nästa initiativ.


Ladda ner ppt "KRONOLOGISKT CV TEMATISKT CV FUNKTIONELLT CV"

Liknande presentationer


Google-annonser