Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk Vårdhygien Nordöstra Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk Vårdhygien Nordöstra Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Nätverk Vårdhygien Nordöstra Skåne
Basala hygienrutiner Nätverk Vårdhygien Nordöstra Skåne

2

3 Resistenta bakterier KPC ESBLCARBA MRSA ESBL NDM1 MGN AMP C MBL VRE
MRB MRSA ESBL NDM1 MGN AMP C VRE MBL

4 Smittskydd Skåne 2010 - Eva Gustafsson
VRE Av de 6 fallen är 5 funna efter utlandsscreening. Ett fall i kliniskt isolat, inga funna i smittspårning kring denna pat. MRSA Som tidigare 10 % ökning. Inga större utbrott. Fyra distriktssköterskemottagningar med verifierad smittspridning under 2010. ESBL Siffror från 2006 är retroaktivt hämtade. Februari 2007 start för registrering i Sminet. Ca 30 % ökning av ESBL-fall per år. För 2010 en ökning med 33 % för ESBL + tillägg av AmpC med 25 % = 58 % ökning. AmpC inkluderades i begreppet ESBL Egentligen enbart plasmidburet AmpC. SMI har haft test för att skilja ut plasmidburet från kromosomalt AmpC. För Skånes del har inga stammar skickats till SMI. Smittskydd Skåne Eva Gustafsson 4

5 Resistensutveckling Överförbrukning/felanvändning av antibiotika inom humanvården, djur- och jordbruksnäringen. Överlevnadsegenskaper hos bakterierna. Brist på utveckling av nya antibiotika.

6 Vad görs Styra upp behandlingsprogram med tydliga riktlinjer nationellt och internationellt. Följa behandlingsstrategier och resistensutveckling Stimulera läkemedelsindustrin att forska och utveckla antibiotika som har nya angreppssätt. Basala hygienrutiner och noggrann rengöring

7 Smittvägar Kontaktsmitta
- direkt från den som är smittad till en annan person. - indirekt via händer, kläder, föremål. Droppsmitta Luftburen smitta från/till luftvägarna. Aerosoler som sprids i luften och inandas.

8 Smittvägar Personalens händer Personalens kläder
Utrustning, föremål, hjälpmedel.

9 Smittspridning - föremål/ytor
Patientens ”närmiljö” Utrustning, hjälpmedel mm Tagytor, som till exempel: - dörrhandtag - spolknapp till toalett - strömbrytare

10 Ökad smittorisk Op-sår Dränage KAD Sår Undernäring
Nedsatt blodcirkulation Nedsatt immunförsvar

11 SOSFS 2007:19 Viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. Grundläggande rutin. Skall tillämpas av alla personalkategorier.

12 Vad krävs? Kortärmad arbetsdräkt – byts dagligen.
Händer och underarmar fria från smycken och armbandsur. Kortklippta naglar. Handsprit Plastförkläden/skyddsrock Handskar

13 Arbetskläder leta Annan bild

14 Plastförkläden/skyddsrock
Skydda arbetsdräkten. Engångs – en patient. Vid klädkontakt med patient eller säng, såsom omvårdnadsarbete och bäddning Förorenad arbetsdräkt byts direkt. Bild: Rätt klädd och rena händer inom vård och omsorg; SMI 2006

15 Smycken Bilder: Landstinget i Uppsala län

16 Naturliga naglar före handdesinfektion

17 Naturliga naglar efter handdesinfektion

18 Gelnaglar – efter handdesinfektion
Bild: Carianne Sevholt-Vessin

19 Händer Bild: Birgitta Holmström

20 Efter handtvätt Bild: Birgitta Holmström

21 Efter handtvätt och sprit
Bild: Birgitta Holmström

22 Efter enbart sprit Bild: Birgitta Holmström

23 Efter 20 minuter Bild: Birgitta Holmström

24 Ringar Bild: Birgitta Holmström

25 Våra händer – smittspridare
Alkoholbaserat handdesinfektionsmedel avdödar smittoämnen och används: före och efter direktkontakt med patient. före och efter användning av handskar. före rent arbete och efter orent arbete.

26 Handdesinfektion - tillvägagångssätt
Gnid in rikligt med handsprit. Var noga med fingertopparna, mellan fingrarna. Tumgreppen och handlederna. Underarmarna. Vid behov ta mer sprit. Bild: Rätt klädd och rena händer inom vård och omsorg; SMI 2006

27 Handtvätt Otillräcklig för att bryta smittvägar
Utförs när händerna är synligt förorenade samt vid vård av patient med kräkningar och diarréer. Skall efterföljas av noggrann torkning och handdesinfektion med sprit.

28 Handskar Engångs. Vid kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Byts mellan olika arbetsmoment. Ska ej tvättas eller desinfekteras.

29 Stänkskydd Vid risk för stänk och skvätt av kroppsvätskor mot ansiktet. Visir eller skyddsglasögon Var tyst eller använd munskydd.

30 Punktdesinfektion Torka upp spill.
Viktigt att punktdesinfektera med stor marginal samt börja utifrån och torka inåt. Bild:

31


Ladda ner ppt "Nätverk Vårdhygien Nordöstra Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser