Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldramöte Skarpnäcks skola år 4

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldramöte Skarpnäcks skola år 4"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldramöte Skarpnäcks skola år 4

2 Dagordning Kort presentation av pedagogerna Kort om de olika ämnena
Skoldagboken Studiestöd Arbetssätt kring trivsel och kamratskap Sjukanmälan Gruppdiskussioner

3 Svenska Skriva: Läsa: Läslust! Tala/Lyssna:
Utveckla skrivandet genom att träna på att skriva en längre berättelse – Huset. Läsa: Läslust! Att sammanfatta det lästa. Läsförståelse Tala/Lyssna: Att kunna framföra en personlig åsikt Att lyssna aktivt på andras framföranden

4 SO Elevernas erfarenheter och förförståelse som utgångspunkt.
Exempel på innehåll framöver: Demokrati Politik/valet Aktuella händelser Nedslag i historisk epok Sverige

5 Engelska Ordförråd Kommunikation – att använda språket!
Vilja och våga! Läromedel Steps Tydliga mål Varierat arbetssätt Läxor Informationsblad skickas hem

6 Matematik Varierar arbetssätt: Diskussioner- Hur tänker du?
Laborationer Spel- huvudräkning, taluppfattning Arbetsblad Läroböcker, Borgen Direkt, Mera Tornet, Safari Individualisering- Alla gör inte alltid samma uppgifter Läxor- göra klart, repetera, befästa

7 NO Biologi, fysik, kemi och teknik Laborationer och fakta
Biologi- Från frö till frö Kemi, fysik och teknik -Elektricitet- och vatten till huset Läxor- för att befästa kunskap, hemexperiment

8 Idrott Utomhusperiod Idrottskläder + bra skor
Kondition (olika typer av konditionsträning) Skoljoggen 16 september Friidrott (60 m, bollkast, kulstötning, längdhopp, höjdhopp, terränglöpning) Friidrottstävling på Kärrtorps IP till våren Orientering Bollspel och lekar Idrottskläder + bra skor Lapp om man ej ska deltaga

9 Skoldagboken Ökat ansvar för elevens själv-
planering och information om läxor mm. Plats för delmål Plats för utvärderingar Plats för information om handledarsamtal

10 Handledarsamtal Ibland under skoldagen, ibland efter skoldagen
Arbeta målstyrt Hålla elevens individuella utvecklingsplan levande Sätta upp delmål Utvärdera Samtal om trivsel och andra frågor som känns viktiga för eleven

11 Studiestöd För elever med svårigheter att nå målen i ma, sv och en
För elever som varit sjuka en längre tid Perioder

12 Arbetsro, trygghet och trivsel
Skolans normer Jag får använda min mobiltelefon under skoltid när jag har ansvarig pedagogs tillåtelse Jag hjälper till att hålla skolan hel och ren och lämnar saker på rätt plats Jag använder ett respektfullt språk och tillåter inte att man trycker ner någon med ord, gester eller blickar Vi tillåter inte bråk, fysiskt eller muntligt, ens på skoj Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig rätt material Jag ägnar mig åt mitt skolarbete och låter andra arbeta ostört

13 Arbetsmetoder vi använder
Samtal i helklass, grupper och individuellt Veckans mål för arbetsro och trivsel Vi tränar arbetsro och koncentration, t ex vid lektionsstart Kamratlektioner- hel eller halvklass tränar uppmärksamhet, koncentration, samarbete och att visa respekt för andras åsikter. Kommande trivselvecka v. 38- Obs! Ändrade tider nästa vecka.

14 Diskussion i grupper Hur kan vi samverka kring arbetsro och trivsel? Diskussion ”klassvis” i mindre grupper. 4 A – stannar kvar 4 B – stora matsalen, till vänster 4 C – ”Verandan”, till höger

15 Skoljoggen imorgon torsdag.
OBS! Skoljoggen imorgon torsdag. Samling kl. 8.15

16 Sjukanmälan Nya rutiner! Skicka sms till arbetslagets telefon:


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldramöte Skarpnäcks skola år 4"

Liknande presentationer


Google-annonser