Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NyA-webben MASTERHT15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NyA-webben MASTERHT15."— Presentationens avskrift:

1 NyA-webben MASTERHT15

2 Agenda Process och tidplan Introduktion av NyA-webben
Hantering av sen anmälan Överklagandehantering Övrigt

3 Nyheter från förra året
Uppladdningsfunktion Studenter kan själva ladda upp sina originaldokument. Bättre kvalitet på scanningen och färgdokument. Separat antagning av avgiftsskyldiga Egen urvalsgrupp. PA behöver inte göra någonting. Sena anmälningar omfattas inte.

4 Grundläggande behörighet på avancerad nivå (GBA)
Antagningsgruppens ansvar. Kontroll av kandidatexamen. De studenter som läser på sista terminen kan också söka, detta kräver intyg från studievägledare för villkorlig antagning. Granskningen görs av VO där antagningsgruppen medverkar med handläggare.

5 Särskild behörighet (SB)
Engelska B/6 beslutas av antagningen. Övriga särskilda behörighetskrav beslutas av programmet. Beskriver vilka krav som ställs för att en student ska kunna genomföra en utbildning. Det ni ska bedöma är om studenterna uppfyller behörighetskraven eller ej – fatta beslut om behörig/obehörig.

6 Mot urval Då antalet behöriga sökande överstiger antalet platser genomförs ett urval. Meritvärderingen sker utifrån ett antal på förhand bestämda kriterier, en akademisk fråga. Det är viktigt att alla behöriga sökande som anmält sig senast 15/1 meritvärderas. Sent anmälda sökande meritvärderas inte av PA, mer om det senare.

7 Från anmälan till urval

8 Tidplan Oktober 16 okt Anmälan på universityadmissions.se öppnar
December 1 dec Onlineansökan till stipendium för grupp B öppnar Januari 15 jan Anmälan på universityadmissions.se stänger Onlineansökan till stipendium stänger Februari 2 feb Sista kompletteringsdag samt sista dag att betala anmälningsavgift/styrka avgiftsfrihet 9 feb Listor på sökande till stipendium skickas till UA för distribution till PA för bedömning av SB, MV och motivering 26 feb Skolornas deadline för nominering av stundenter ur grupp B till stipendium. 27 feb - 4 mars Förhandsbesked till nominerade skickas ut efter kontroll av grundläggande behörighet och Engelska B/6. Mars 4 mars Styrgruppen för Stipendium sammanträder för tilldelningsmöte 10 mars Besked om stipendium till nominerade studenter med krav på svar i webbforum inom 7 dagar VO klara med alla i tid inkomna kompletteringar 14 mars 18 mars Sista dag för programmen att bedöma SB samt föra in Meritvärde Sista datum att tacka ja till stipendium (svar i webbforum enligt ovan). 24 mars Urval 1 26 mars Antagningsbesked 1 via e-post planeras ha nått samtliga. 30 mars Ansökan 1-åriga stipendier (grupp C) öppnar April 13 april Sista datum att tacka ja till studieplatsen 23 april Urval 2 27 april Antagningsbesked 2 via e-post planeras ha nått samtliga slutet av april Besked om stipendium till nominerade studenter i grupp C. Juni Fördelning av stipendier avslutas

9 Inloggning på NyA-webben
Logga in på kth.se med ditt KTH-id. Välj tjänster ”Antagningsdata (NyA webben). Välj Kungliga Tekniska högskolan i rullgardinsmenyn.

10 Uppgifter om sökande Sök fram individer via personnummer, anmälningsnummer, namn eller . Fem flikar: Person Anmälan Meriter Dokument Avgiftsstatus

11 Listor Möjlighet att ta ut egna listor direkt från NyA-webben.
Sökande-, Antagnings-, E-post-, Etikettlistor Listor över, sökande, antagna, reserver, behöriga, obehöriga Pdf, textfil eller Excel

12 Beslut om särskild behörighet och meritvärdering
Institutionens bedömning - behörig/obehörig. Alla studenter som uppfyller de särskilda behörighetskraven ska ges ett manuellt meritvärde. Spara!

13 Vilka studenter är aktuella för meritvärdering?

14 Anteckningar Anteckningar som inte syns för sökande, men däremot för alla handläggare som har tillgång till NyA. Använd ett kortfattat och korrekt språk när ni antecknar. Skriv anteckning för alla som inte uppfyller SB så kan vi svara studenter när de söker kontakt med oss.

15 Sena anmälningar PA avgör om man vill ta emot sena anmälningar och hur länge. Det är viktigt att en tänker på att det kommer att kräva beredskap även efter urval 1 eftersom SB måste bedömas. Behöriga sökande som anmält sig sent hamnar i en separat urvalsgrupp (SA före urval och EA efter urval) och får ett maskinellt meritvärde som grundar sig på anmälningsdatum. Sökande ur denna urvalsgrupp tilldelas platser i turordning efter att samtliga i tid inkomna sökande erbjudits plats. Ingen separat antagning för sena anmälningar.

16 Överklaganden Överklagan görs via universityadmissions.se.
Sökande har tre veckor på sig att överklaga efter antagningsbeskedet skickats. Det är bara möjligt att överklaga beslut om obehörighet. Antagningen påbörjar handläggning av överklaganden direkt efter urval 1. I de fall en sökande överklagar SB måste ansvarig PA skriva ett yttrande som Antagningen sedan sammanställer och skickar till ÖNH (Överklagandenämnden för högskolan).

17 Tänk på att… Skilja på bedömning av särskild behörighet och meritvärdering. Alla sökanden på bedömningslistan måste bedömas inför urval, annars stoppar ärendet det nationella urvalet. Dokumentera beslut om obehörighet genom att skriva anteckning/tjänsteanteckning.

18 Till sist Mellan /2 – 12:00 7/2 är NyA-webben stängd för uppdatering och det kommer inte gå att arbeta då. Kortare tid än tidigare meddelat. Alla frågor till:


Ladda ner ppt "NyA-webben MASTERHT15."

Liknande presentationer


Google-annonser