Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiska system Viktiga begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiska system Viktiga begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiska system Viktiga begrepp
Samhällsekonomi Ekonomiska system Viktiga begrepp

2 Vad är ekonomi? Ordet ekonomi kommer från grekiska ordet för hushållning. Ekonomi handlar om hur vi bäst använder de resurser vi har. Olika resurser tillfredsställer olika behov och de hänger ihop. T.ex. någon måste först odla vete, processa den samt baka en limpa så att vi kan äta smörgås till frukost.

3 Produktion och fördelning
Samhällsekonomi handlar om produktion (tillverkning) av varor och tjänster och hur de ska fördelas mellan människorna i samhället. Det finns fyra grundfrågor som styr alla ekonomiska beslut: Vad ska produceras? Hur ska produktionen gå till? Åt vem ska det produceras? Hur fattas dessa beslut? Produktion Fördelning

4 Vad är rättvis fördelning?
Ska alla ha lika mycket? Ska den som gör största insatsen få mest? Ska den som behöver mest få mest? Olika ekonomiska system har olika svar på frågan…

5 Självhushållning Man lever på sådant som man själv producerar.
Man odlar sin egen mat. Man syr sina egna kläder. Ibland byter man varor med varandra.

6 Marknadsekonomi Ett ekonomiskt system där utbud och efterfrågan styr priset på en vara eller en tjänst. Priset ändras hela tiden så att köparens intresse för att köpa (efterfrågan) och säljarnas intresse att sälja (utbud) balanserar varandra. Företagen strävar efter vinst  Effektivt produktion. Konsumenterna väljer bästa produkterna till lägsta priset. Staten ska inte blanda sig i ekonomin.

7 Planekonomi Ett system där ekonomin planeras i förväg.
Vad ska tillverkas? Vilka priser ska gälla? Företagen ägs gemensmat av alla i samhället. Problem med planekonomin: Brist på varor som folk vill ha. Produktion av varor som ingen vill köpa. Få nya idéer. Man får inte starta eget företag.

8 Blandekonomi Idéen att i grunden är marknadsekonomi bra, men staten bör ingripa där det uppstår problem. Största delen av produktionen sker i privata företag. Staten bestämmer vilka regler som företagen ska rätta sig efter. Vinster från företagen förs över till alla i samhället via skatter. Marknadsekonomi Planekonomi Blandekonomi

9 Kretsloppsekonomi ”Grön ekonomi” som tar hänsyn till att resurserna på jorden är begränsade och tänker på miljön. Tanken att det krävs ett hållbart ekonomiskt system som inte bara förbrukar resurserna. Man höjer skatterna på miljöfarliga produkter (t.ex. bensin eller bekämpningsmedel). Man underlättar miljövänlig produktion (t.ex. ekologisk odling eller förnyelsebar energi). Man återvinner produkter (t.ex. elektronik).

10 Marknad, plan eller både-och?
Planekonomi Marknadsekonomi Nordkorea Kina Ryssland Sverige USA Hong Kong Blandekonomi


Ladda ner ppt "Ekonomiska system Viktiga begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser