Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carolyn Marvin, When old technologies were new: Thinking about electric communication in the late nineteenth century (1988) nya teknologier, nya medier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carolyn Marvin, When old technologies were new: Thinking about electric communication in the late nineteenth century (1988) nya teknologier, nya medier."— Presentationens avskrift:

1 Carolyn Marvin, When old technologies were new: Thinking about electric communication in the late nineteenth century (1988) nya teknologier, nya medier – ett historiskt relativt begrepp sista delen av 1800-talet – fem ”proto-massmedier”: telefonen, fonografen, elektiskt ljus, radio och film. tidigarelägger brytpunkt + introducerar nya perspektiv fokusflytt från apparaterna och tekniken till olika grupper engagerade i en ständig förhandling om makt, auktoritet, representation och kunskap nya mediepraktiker genereras inte direkt ur teknologierna, utan de improviseras fram ur äldre praktiker sociala förskjutningarna är lättast att se och studera inte när de nya praktikerna satt sig och ordningen stabiliserats – utan just när de är nya, osäkra, prövande, ifrågasatta ”New media […] are always introduced into a pattern of tension created by the coexistence of old and new, which is far richer than any single medium that becomes a focus of interest because it is novel.”

2 ”Inventing the expert” electrical professionals ”technological literacy” – jämför media literacy: ’förmågan att värdera, analysera, skapa och delta genom mediala meddelanden och förstå mediernas samhällelig roll’ – ojämnt socialt fördelad, historiskt föränderlig konstruktionen av dem själva som en elit – genom technological literacy insiders/outsiders förstärktes genom etnicitet, klass, kön en absolut tro på den elektriska kommunikationens unicitet krävde nya sociala spelregler utbildning/skolning språk magi och myter – ett ”elektriskt prästerskap” ”Although an express mission of science was to kill magic and myth, electrical experts were deeply implicated in the production of both.” det teoretiska – det praktiska; det textuella – det manuella och muntliga; vetenskapen – hantverkskunnande

3 Att fundera över inför 30 mars (då du läser Marvin, kap 1) Boken fokuserar bland annat sociala hierarkier och deras omförhandling i och med etableringen av nya elektriska medier i slutet av 1800-talet – inte minst hur en ny elit av elektriska experter skaffade sig legitimitet. Försök dra paralleller till vår tid och de så kallade sociala medierna! Uppvisar vår tid nya eliter, i så fall vilka och hur ser i så fall deras legitimitetssträvanden ut? Och omvänt: finns där eliter som hotas? Fundera över vad för källmaterial Marvin använder – hur skulle en motsvarande nutida studie se ut?

4 Examinationsuppgift 1 Resonera i en sammanhållen text över begreppet och fenomenet ”sociala medier”. Utgå från de definitioner som hittas på Wikipedia och använd kurslitteraturen (så här långt på kursen). Använd gärna dina egna kunskaper om dagens medier liksom annan litteratur, men huvudsakligen ska du ge historiska perspektiv på begreppet och fenomenet med hjälp av kurslitteraturen. Skriv 5–6 sidor. Se detaljerade instruktioner!


Ladda ner ppt "Carolyn Marvin, When old technologies were new: Thinking about electric communication in the late nineteenth century (1988) nya teknologier, nya medier."

Liknande presentationer


Google-annonser