Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar"— Presentationens avskrift:

1 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar
Kemins grunder 2 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar

2 Mål för genomgången Under den här genomgången ska du få lära dig :
vad en atom är vad en molekyl är vad ett grundämne är vad en kemisk förening är några vanliga kemiska tecken hur man skriver och läser en kemisk formel

3 atom Allt som har en massa och kan vägas består av materia.
Allt levande, din mobil, kläder, möbler, stenar, vatten och luft består av materia. Materia består i sin tur av mycket små partiklar, som kallas atomer På en millimeter får det plats ungefär 5 miljoner atomer i rad.

4 Molekyl Atomer är nästan alltid bundna till andra atomer. När atomerna binds till varandra bildar de en molekyl. Molekyler kan innehålla likadana atomer eller olika slags atomer. Många molekyler består av enbart två atomer, men det finns molekyler som innehåller miljontals atomer.

5 Grundämne Ett grundämne består av ett enda slags atomer. Syre, väte, kol, koppar och bly är exempel på olika grundämnen. Syre består av syreatomer, kol består av kolatomer, bly av blyatomer osv. Eftersom det bara finns lite fler än 100 olika slags atomer, finns det lite mer än 100 olika slags grundämnen.

6 Kemisk förening De flesta ämnen har molekyler med två eller flera olika slags atomer. Sådana ämnen kallar kemiska föreningar. En kemisk förening har helt andra egenskaper än de grundämnen den är uppbyggd av. Ex. vatten har helt andra egenskaper än väte och syre. Väte är en explosiv gas, syre gör att det brinner bättre medan vatten släcker eld.

7 Kemiska tecken och formler
Kemiska formler Alla grundämnen har ett kemiskt tecken som består av en eller två bokstäver. C - Kol O - Syre Gu - Guld Kemiska föreningar har ofta långa och besvärliga namn. Därför är det enklare att använda en kemisk formel.

8 Periodiska systemet En rysk kemist som levde på 1800-talet ordnade alla grundämnen han kände till efter deras vikt. Då upptäckte han att vissa egenskaper hos grundämnen återkom regelbundet.

9 kemispråket Kemister har ett internationellt kemispråk för att kunna redogöra för en kemisk reaktion. Förutom grundämnens och kemiska föreningars namn, tecken och kemiska formler använder de också olika modeller. Modellerna gör det lättare att förstå hur atomerna i en molekyl är bundna till varandra.

10 Inspelad genomgång http://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o


Ladda ner ppt "Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar"

Liknande presentationer


Google-annonser