Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Budskap från rekommendationen om EQF En gemensam referensram - ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Budskap från rekommendationen om EQF En gemensam referensram - ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Budskap från rekommendationen om EQF En gemensam referensram - ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och deras nivåer, för all slags utbildning. Ska förbättra tydligheten, jämförbarheten och överförbarheten av medborgarnas kvalifikationer som utfärdas i enlighet med de olika medlemsstaternas praxis. Bör bidra till att modernisera utbildningssystemen, stärka kopplingarna mellan allmän och yrkesinriktad utbildning och arbetsliv och bygga broar mellan formellt, icke-formellt och informellt lärande, samt leda till validering av resultaten av erfarenhetsbaserat lärande. Varje kvalifikationsnivå bör i princip kunna uppnås genom olika utbildnings och karriärvägar. Rekommendationen är förenlig med den ram för Europeiska området för högre utbildning och de deskriptorer för olika nivåer som ministrarna för högre utbildning i 45 europeiska länder enades om i Bergen den19 och 20 maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen. Denna rekommendation ersätter eller fastställer inte nationella kvalifikationssystem eller kvalifikationer.

2 Utbildningsdepartementet Budskap från rådslutsatser 19 november 2010 samt deklaration i bredare forum vid informellt ministermöte i Brügge 7 december 2010; Länder bör främja, och på ett systematiskt sätt använda, de europeiska verktygen för transparens (EQF, ECVET och Europass) för att främja transnationell mobilitet. Länderna bör implementera EQF rekommendationen och utveckla övergripande NQF baserade på learning outcomes. använda NQF som en katalysator för att skapa mer genomtränglighet mellan yrkesutbildning och högre utbildning utveckla eller upprätthålla eftergymnasial yrkesutbildning och yrkesutbildning på högre nivåer (nivå 5 eller högre) skapa flexibla lärvägar Kommissionen och länderna bör arbeta mot ökad samstämmighet mellan de två europeiska meritsystemen, ECTS och ECVET.

3 Utbildningsdepartementet Länder gör olika när det gäller nivå 6-8 (1) Länder med en tydlig skiljelinje mellan kvalifikationer som refereras till nivå 1-5 respektive 6-8 Deskriptorer för nivå 1-5 och deskriptorer för nivå 6-8 baseras på olika logik. Nivå 6-8 är inte öppna för kvalifikationer som ges utanför den traditionella sektorn för högre utbildning (definierat via EHEA). Exempel: De framväxande ramverken i Norge, Island och Rumänien. Ramverket i Danmark (skiljer mellan “best fit” på nivå 1-5 och “full fit” på nivå 6-8).

4 Utbildningsdepartementet Länder gör olika när det gäller nivå 6-8 (2) Länder som utvecklar integrerade nationella kvalifikationsramverk där nivå-deskriptorerna följer samma logik från nivå 1-8. Nivå 6-8 är uttryckligen öppna för kvalifikationer som ges utanför den traditionella sektorn för högre utbildning (definierat via EHEA). Exempel: De framväxande ramverken Finland, Polen och Tyskland.

5 Utbildningsdepartementet Länder gör olika när det gäller nivå 6-8 (3) Länder som utvecklar parallella nivåstrukturer och deskriptorer på nivåerna 6-8 (Y-modellen). Nivåerna 6-8 är öppna för alla kvalifikationer men skiljer mellan olika spår av kvalifikationer som refererar till olika deskriptorer. Exempel: Ramverket i Österrike Nivåerna 6-8 är öppna för alla kvalifikationer men skiljer mellan olika spår av kvalifikationer som refererar till samma deskriptorer. Exempel: Ramverket i Belgien (Flandern).

6 Utbildningsdepartementet Länder gör olika när det gäller nivå 6-8 (4) Länder som öppnar upp samtliga nivåer för alla typer av kvalifikationer - både inom och utanför det formella utbildningssystemet. Utgångspunkten är att beskriva generell utbildning, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxenutbildning i samma system – inte att ändra systemet men att öppna upp ramverket för kvalifikationer utanför de formella systemen. Exempel: Det framväxande ramverket i Nederländerna.

7 Utbildningsdepartementet Budskap från EQF-Ref pilotprojekt (AU, BU, CZ, DE, FI och NL) Principle of equivalence but not similarity. Best-fit: Det är viktigt att nivåerna av deskriptorer förstås som korridorer och inte som separata storheter med tydligt särskiljande linjer mellan kunskap, färdigheter och kompetenser. Kvalifikationer kan innehålla lärande resultat (learning outcomes) från olika nivåer och det handlar om att hitta tyngdpunkten (centre of gravity) för varje kvalifikation. Tyngdpunkten för olika kategorier av lärande resultat kan vara olika för kvalifikationer placerade på samma nivå. Det innebär att kvalifikationer placerade på samma nivå inte nödvändigtvis behöver vara likadana (similar) men kan anses vara likvärdiga (equivalent) med avseende på nivå av lärande resultat.


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Budskap från rekommendationen om EQF En gemensam referensram - ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och."

Liknande presentationer


Google-annonser