Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOP Rapport till Vara kommun om Barnomsorgsundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S22MAR11 Familjedaghem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOP Rapport till Vara kommun om Barnomsorgsundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S22MAR11 Familjedaghem."— Presentationens avskrift:

1 SKOP Rapport till Vara kommun om Barnomsorgsundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S22MAR11 Familjedaghem

2 SKOP Familjedaghem 2 SKOP har beräknat ett Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI) som kan variera mellan som lägst 0 och som högst 100. NBI är en sammanvägning av svaren på tre frågor: Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns förskola/familjedaghem? Hur väl motsvarar Ditt barns förskola/familjedaghem Dina förväntningar? Om Du tänker på en förskola/ett familjedaghem som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns förskola/familjedaghem motsvarar en sådan? Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI)

3 SKOP Familjedaghem 3 Nöjd Barnomsorgs-index? Skala mellan 0=lägsta betyg och 100=högsta betyg Hur nöjd eller missnöjd är Du på det hela taget med Ditt barns förskola/familjedaghem? Skala mellan 0=mycket missnöjd och 100=mycket nöjd Hur väl motsvarar Ditt barns förskola/familjedaghem Dina förväntningar? Skala mellan 0=inte alls och 100=helt och hållet Om Du tänker på en förskola/ett familjedaghem som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser Du att Ditt barns förskola/familjedaghem motsvarar en sådan? Skala mellan 0=mycket långt ifrån och 100=mycket nära Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Nöjd Barnomsorgs-Index (NBI) Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

4 SKOP Familjedaghem 4 SKOP har ställt en fråga som mäter förtroende. Hur stort förtroende har Du för Ditt barns förskola/familjedaghem? Förtroende

5 SKOP Familjedaghem 5 Hur stort förtroende har Du för Ditt barns förskola/familjedaghem? Skala mellan 0=mycket litet och 100=mycket stort Medelbetyg skala mellan 0 och 100 Medelbetyg Skala mellan 0 och 100 Förtroende Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

6 SKOP Familjedaghem 6 Totalt fick föräldrarna ta ställning till 35 frågor om barnomsorgen. Frågorna täcker fem övergripande områden: Verksamheten där Ditt barn vistas Kontakten med personalen och informationen Möjligheterna till inflytande Miljön där Ditt barn vistas Tjänstegarantier Faktorer i barnomsorgen

7 SKOP Familjedaghem 7 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur är öppettiderna på förskolan/familjedaghemmet? Hur upplever Du att verksamheten påverkar Ditt barns utveckling? Hur upplever Du att verksamheten främjar lusten att lära? Hur upplever Du möjligheterna till utevistelse? Hur upplever Du utflykter, teaterbesök o dyl? Hur upplever Du personalens kunnande och kompetens? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Verksamheten (i) Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

8 SKOP Familjedaghem 8 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur upplever Du personalens engagemang? Hur upplever Du att personalen uppmärksammar Ditt barn 2009: Hur bra eller dåligt uppmärksammar personalen Ditt barn? Hur upplever Du Ditt barns trygghet i barngruppen? Hur upplever Du Ditt barns trygghet med personalen? Hur upplever Du att personalen främjar samspelet med barnen i barngruppen? Hur väl känner Du till läroplanens mål för förskolan? Hur upplever Du verksamheten på Ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? 2009: Vad tycker Du om verksamheten på Ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Verksamheten (ii) Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

9 SKOP Familjedaghem 9 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur upplever Du personalens tillgänglighet? Hur upplever Du information som Du får om hur dagen har varit för Ditt barn? 2009: Hur bra eller dålig information får Du om hur dagen har varit för Ditt barn? Hur upplever Du information som Du får om Ditt barns utveckling? 2009: Hur bra eller dålig information får Du om Ditt barns utveckling? Hur upplever Du att utvecklingssamtalen fungerar? 2009: Hur fungerar utvecklingssamtalen? Hur upplever Du informationen och kontakten med Ditt barns förskola/ familjedaghem, allt sammantaget? 2009: Vad tycker Du om informationen och kontakten med Ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Kontakter och informationen Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

10 SKOP Familjedaghem 10 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur upplever Du att personalen lyssnar på Dina synpunkter? Hur upplever Du att personalen tar till sig synpunkter som Du kommer med? Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka ditt barns barnomsorg? Hur upplever Du Dina möjligheter till inflytande och påverkan på barnomsorgen för Ditt barn, allt sammantaget? 2009: Vad tycker Du om Dina möjligheter till inflytande och påverkan på barnomsorgen för Ditt barn, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Inflytandet Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

11 SKOP Familjedaghem 11 Medelvärde Skala mellan 1 och 4 Hur upplever Du lokalerna som Ditt barn vistas i? 2009: Vilket intryck har Du av lokalerna som Ditt barn vistas i? Hur upplever Du utemiljön? 2009: Vilket intryck har Du av utemiljön? Hur upplever Du Ditt barns möjlighet till lugn och ro? 2009: Vilket intryck har Du av Ditt barns möjlighet till lugn och ro? Hur upplever Du maten som serveras? 2009: Vilket intryck har Du av maten som serveras? Hur upplever Du säkerheten inomhus? 2009: Vilket intryck har Du av säkerheten inomhus? Hur upplever Du säkerheten utomhus? 2009: Vilket intryck har Du av säkerheten utomhus? Hur upplever Du städningen? 2009: Vilket intryck har Du av städningen? Hur upplever Du miljön på Ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? 2009: Vilket intryck har Du av miljön på Ditt barns förskola/familjedaghem, allt sammantaget? % 1 Mycket dåligt 2 Ganska dåligt 3 Ganska bra 4 Mycket bra Miljön Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011

12 SKOP Familjedaghem 12 Andel ja % Fick Du saklig information om Vara kommuns olika barnomsorgsformer när Du skulle välja barnomsorg? Kontaktades Du av Vara kommun inom fem arbetsdagar från det att ansökan tagits emot? 2009: Kontaktades Du av Vara kommun inom en vecka från det att ansökan tagits emot? Blev Du erbjuden barnomsorgsplats inom fyra månader efter att ansökan mottagits av kommunen? Har familjen en kontaktperson på förskolan/familjedaghemmet? Blir Du erbjuden utvecklingssamtal en gång per år tillsammans med kontaktpersonen? % Nej Inte aktuellt/vet inte Ja Tjänstegarantier Familjedaghem 2011 All barnomsorg 2011 Familjedaghem 2009 Familjedaghem 2011


Ladda ner ppt "SKOP Rapport till Vara kommun om Barnomsorgsundersökning 2011 SKOP:s arkivnummer: S22MAR11 Familjedaghem."

Liknande presentationer


Google-annonser