Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare med beslut om växelvård på Lupinängen Tumba vård- och omsorgsboende.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare med beslut om växelvård på Lupinängen Tumba vård- och omsorgsboende."— Presentationens avskrift:

1 Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare med beslut om växelvård på Lupinängen Tumba vård- och omsorgsboende

2 Så gjorde vi Enkäten skickades hem till alla med beslut om växelvård på Lupinängen – totalt 11 brukare. Enkäten fanns översatt till finska. Utgick från frågorna i socialstyrelsens brukarundersökning – tog bort några frågor och lade till några. Enkäter ges löpande till brukare med beslut om avlastning eller korttids – ännu finns inte tillräckligt många svar för att redovisa.

3 Så gick det Svarsfrekvens: 82 % 56 % kvinnor och 44 % män
33 % soma och 67 % demens 100 % enkelrum 67 % besvarades av anhöriga, 33 % av brukare tillsammans med anhörig eller någon annan

4 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?

5 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?

6 Hur är din rörlighet inomhus?

7 Trivs du med ditt rum eller lägenhet?

8 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?

9 Upplever du att måltiderna på korttidsboendet är en trevlig stund på dagen?

10 Har personalen tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?

11 Kan du påverka vid vilka tider du får hjälp?

12 Bemöter personalen dig på ett bra sätt?

13 Tar personalen hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?

14 Har du under det senaste året upplevt något av följande i din kontakt med personal på korttidsboendet?

15 Känner du dig trygg när du är på korttidsboendet?

16 Känner du förtroende för personalen på korttidsboendet?

17 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på korttidsboendet?

18 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?

19 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov?

20 Hur lätt eller svårt är det att få träffa arbetsterapeut och/eller sjukgymnast vid behov?

21 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med chefen på korttidsboendet vid behov?

22 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med administratören på korttidsboendet vid behov?

23 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med korttidsboendet?

24 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på korttidsboendet?

25 Hur tycker du att samarbetet mellan dig och korttidsboendet fungerar?


Ladda ner ppt "Brukarundersökning 2014 Enkät till brukare med beslut om växelvård på Lupinängen Tumba vård- och omsorgsboende."

Liknande presentationer


Google-annonser