Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ditt samtal om lön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ditt samtal om lön."— Presentationens avskrift:

1 Ditt samtal om lön

2 Ditt avtal Förena yrkesliv och privatliv Rätt lön Utvecklad trygget
Inflytande Efter ett omfattande rådslag under 2006 och 2007 har STs medlemmar enats om att de fyra viktigaste punkterna inför de närmaste årens löneförhandlingarna är: Förena yrkesliv och privatliv – om att få den svåra ekvationen yrkesliv och privatliv att gå ihop. Rätt lön – en av de viktigaste faktorerna för en attraktiv arbetsplats är att lönerna uppfattas som rättvisa. Utvecklad trygget – möjligheten att kunna utvecklas i det arbete man har men också om att utvecklas så att man har möjlighet att få ett annat arbete. Inflytande – medlemmarnas delaktighet och påverkan är den bästa förutsättningen för att åstadkomma rätt lön.

3 Vad är ett kollektivavtal?
Här är några exempel på plusvärden som regleras i kollektivavtal. Värdet av dessa är cirka procent per månad (utöver lönen). Rätten att få lön Läkarvårdsersättning Föräldraledighetsersättning Övertidstillägg Semestertillägg Sjukersättning Semester Pension Trygghetsavtalet … med mera … Föräldraledighetsersättning - normalt 10 procent utöver ersättningen från Försäkringskassan Sjukersättning - normalt ca kr/mån utöver vad lagen garanterar Trygghetsavtalet - förlängd uppsägningstid, högre ersättning, efterskydd, hjälp till nytt jobb till exempel (här ingår kompletterande arbetslöshetsförsäkring) Pension - cirka 10 procent utöver samhällets pension

4 Kollektivavtal om löner 2007 – 2010
lönen ska vara individuell och sättas utifrån sakliga grunder och kända lönekriterier varje anställd har rätt att veta på vilka grunder lönen är satt och vad han/hon ska göra för att höja sin lön föräldralediga och sjukskrivna ska garanteras en löneutveckling kvinnor och män ska ha lika möjligheter till karriär och kompetensutveckling och anställningsvillkoren ska vara könsneutrala hur lönen ska sättas ska bestämmas på arbetsplatsen i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare Läs mer i ditt eget avtal som gäller för din arbetsplats!

5 Vad är lön? Nyanställning Lönerevision omvärld omvärld hur hur vad vad
Lönen består av en VAD-del: arbetsuppgifterna = svårighetsgraden en HUR-del: dina personliga egenskaper = skickligheten en OMVÄRLDS-del: omvärldens påverkan på löneläget (högkonjunktur, efterfrågan på arbetsmarknaden etc.)

6 Vad har facket gjort innan ditt samtal om lön?
Tagit fram lönekriterier för arbetsplatsen Analyserat den lönekartläggning som har genomförts enligt Jämställdhetslagen Tagit fram en lönebild (hur lönerna ser ut i dagsläget) för arbetsplatsen Tagit fram aktuell lönestatistik Kommit överens om en önskvärd lönebild (hur lönerna ska se ut i framtiden) Kommit överens om avtalets innehåll och löneutrymmet, samt om speciella satsningar ska göras i denna lönerevision Förarbetet som facket har gjort tillsammans med arbetsgivaren är minst lika viktigt som själva lönesamtalet eller förhandlingen! 1. Tagit fram lönekriterier för arbetsplatsen, vilket är de faktorer som ska styra lönesättningen. 2. Analyserat den lönekartläggning som har genomförts enligt Jämställdhetslagen och har tagit fram en lönebild (hur lönerna ser ut i dagsläget) för arbetsplatsen. En aktuell lönestatistik både för arbetsplatsen / myndigheten, men även aktuella uppgifter om ungefärligt löneläge för de olika yrkeskategorierna vid andra arbetsplatser / myndigheter / verksamheter har tagits fram. Fack och arbetsgivare har också kommit överens om en önskvärd lönebild (hur lönerna ska se ut i framtiden). 3. Kommit överens om avtalets innehåll och löneutrymmet, samt om speciella satsningar ska göras i denna lönerevision. Förutom dessa förberedelser ska utvecklingssamtal ha genomförts på arbetsplatsen.

7 Ditt samtal om lön Lönesamtal Lönesättande samtal
är ett förberedande samtal om den egna lönen med närmaste chef Lönesättande samtal är ett samtal där chef och medarbetare kommer överens om den nya lönen På vilket sätt lönen sätts bestäms på din arbetsplats i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Läs mer om det i ditt eget avtal. I ditt samtal om lön ska du kunna få svar på varför du har den lön du har idag, och vad du kan göra för att höja den. Ditt samtal om lön, oavsett om det är ett lönesamtal eller ett lönesättande samtal. bör genomföras i flera delar, med samtal både före och efter att den nya lönen är satt. Lönesamtal Är ett förberedande samtal om den egna lönen med närmaste chef. Lönesättande samtal Är ett samtal där chef och medarbetare kommer överens om den nya lönen. Oavsett vilket slags samtal du har är det viktigt att samtalet handlar om arbetsinnehåll, prestationer och utveckling, inget annat. Undvik sidospår som arbetsplatsens ekonomi eller vad andra tjänar. Det är du som är huvudpersonen här!

8 Ditt eget förarbete Värdera dina prestationer i förhållande till uppsatta mål Värdera arbetsinnehållet Värdera dina personliga kvalifikationer Värdera din nuvarande lön Värdera dina prestationer i förhållande till uppsatta mål Vad har du gjort för att förbättra din kompetens under året? Glöm inte alla plötsliga uppdrag som inte varit kända eller planerade i förväg. Värdera arbetsinnehållet Det kan vara till exempel budgetansvar, personalansvar, projektledningsansvar, IT-kompetens, ledarskapsutbildning, handledarutbildning med mera. Glöm inte bort eventuell utbildning/förkovran som sker utanför ditt arbete. För gärna dagbok en tid för att ha en klar bild av hur dina arbetsuppgifter ser ut idag. Tänk tillbaka över det år som gått – har du fått nya arbetsuppgifter? Har du fått svårare arbets-uppgifter? Har du tagit på dig ett större ansvar? Låt denna punkt ta lite tid. Värdera dina personliga kvalifikationer Ta hjälp av egenskaper som initiativförmåga, samarbetsförmåga, ledningsförmåga etc. Prata gärna med en kollega och fråga vad just du bidrar med på arbetsplatsen. Om du känner förtroende för henne/honom fråga gärna också om det finns saker som du skulle kunna blir bättre på. Värdera din nuvarande lön Jämför din lön och löneutveckling med andra, både internt och externt. Väg in din erfarenhet, och fundera kring hur pass efterfrågad är du med din kompetens är på andra arbetsplatser?

9 Ska du ha lönesättande samtal?
Ha en klar uppfattning vilken löneökning och ny lön som känns bra för dig Ha ett väl underbyggt bud med dig till din chef Genomför samtalet i minst två steg Be att få betänketid om du känner dig osäker Kontakta ST på din arbetsplatsom du undrar över något Ha en klar uppfattning om vilket påslag, ny lön, rimlig löneökning, löneutveckling etc. som känns bra för dig. Ha ett väl underbyggt bud med dig till arbetsgivaren. Det är viktigt att du kan motivera dina krav i förhållande det arbete du utför. Träna gärna så att du känner dig bekväm med att framföra dina krav. Ditt lönesättande samtal bör alltid genomföras i minst två steg. Det första samtalet är för att diskutera dina prestationer under året som gott, kopplat till mål och kriterier. Viktigt är att detta samtal leder fram till att du och din chef har en gemensam bild av din utveckling och dina prestationer under året. I detta samtal diskuterar ni inte ny lön. Vid samtal två framför du ditt bud om ny lön för dig. Om din chefs bud ligger långt ifrån ditt eget, var inte rädd för att be att få återkomma. Ta aldrig ställning till ett bud som inte känns bra vid sittande bord, utan återkom. Är du och din chef överens om din nya lön vid det andra samtalet, träffar ni ett avtal. Om det avtalet är bindande eller inte beror på vad facket och arbetsgivaren kommit överens om i det förberedande arbetet. Kolla detta innan du går in till ditt andra samtal! Om du och din chef inte kan komma överens går frågan tillbaka till fack och arbetsgivare, och tas om hand i en vanlig förhandling.

10 Dokumentera ditt samtal!
Dokumentationen är viktig inför nästa års samtal för ST i eventuella förhandlingar för dig Oavsett vilket slags samtal som du har om din lön, är det viktigt att det samtalet dokumenteras. Den dokumentationen är viktig för dig i nästa års samtal, både kring lön och utveckling. Om det är ST på din arbetsplats som ska förhandla för dig är det viktigt att du lämnar dokumentationen till dem. Det är bara du som kan ge förhandlarna rätt argument för dig.

11 Uppföljning – din egen Fick du fram det du ville?
Var det bra stämning under samtalet? Vilka argument förde din chef fram? Fick du veta varför du har den lön du har? Och vad du kan göra för att höja den?

12 Uppföljning – fack och arbetsgivare
Har rätt lön satts efter lönekriterier och sakliga grunder på varje individ? Har de eventuella satsningar man var överens om innan revisionen genomförts?


Ladda ner ppt "Ditt samtal om lön."

Liknande presentationer


Google-annonser