Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dikter Poesi/lyrik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dikter Poesi/lyrik."— Presentationens avskrift:

1 Dikter Poesi/lyrik

2 Vad är dikter? Dikter är texter som vill berätta om känslor och tankar, om händelser och drömmar. ”En dikt är något som är kort utanpå och långt inuti.” Robert 10 år

3 Vad är typiskt för dikter?
Känsla Radindelning Rim Bildspråk Rytm Ordval

4 Känsla Dikters främsta syfte är att väcka känslor.

5 Ibland är man så sorgsen…
kan knappast flytta foten lyfta handen. Man känner sig så tung och all glädje är långt borta. men andra dagar flyger man så lätt som dun i vinden. Nog är det egendomligt att dagarna kan vara så olika varandra – Kaj Beckman

6 Rader och strofer Mod. Att visa sin svaghet fodrar stor styrka. Att erkänna sin feghet kräver stort mod. Erik Sjödin Trots att innehållet är detsamma, så är det bara den ena som är en dikt. Vilken? Mod Att visa sin svaghet fodrar stor styrka Att erkänna sin feghet kräver stort mod Erik Sjödin

7 Radindelning En versrad är en rad i en dikt. Du väljer själv när du vill byta rad. Många diktare använder radbytet för att markera en paus och på så vis få en rytm i dikten. När flera versrader håller ihop kallas de för en strof. Ett annat ord för strof är vers.

8 Uppgift Skriv av dikten och gör din egen indelning i rader och strofer. Någon sa ditt telefonnummer och jag blev så stolt. Jag kände inte igen det! Jag firade den dagen då jag var tvungen att tänka en lång stund för att komma ihåg din födelsedag men så kände jag en doft av din doft på bussen vid nästa hållplats klev jag av satte mig på en bänk och grät. Karin Åberg

9 Facit Någon sa ditt telefonnummer och jag blev så stolt
Jag kände inte igen det! Jag firade den dagen då jag var tvungen att tänka en lång stund för att komma ihåg din födelsedag men så kände jag en doft din doft på bussen vid nästa hållplats klev jag av satte mig på en bänk och grät. Karin Åberg

10 Rim Slutrim Slutrim kan användas på olika sätt. Ex. man kan låta två rader efter varandra rimma eller varannan rad. Man kan låta varje strofs slutrad rimma på nästa strofs slutrad m.m. Apan kan med sina fötter Klia sig och knäcka nötter Klättra, klänga, rensa sill Sticka strumpor om han vill Britt G. Hallqvist

11 Fler ex på slutrim Flickan under nymånen
Amanda I blomman, i solen Amanda jag ser. Kring jorden, kring polen hon strålar, hon ler. I rosornas anda, i vårvindens pust, i druvornas must jag känner Amanda Ur Amanda Erik Johan Stagnelius Flickan under nymånen Jag har nigit för nymånens skära Tre ting har jag önskat mig tyst. Det första är du Och det andra är du Och det tredje är du, min kära. Men ingen får veta ett knyst. Tre gånger till jorden nu. Bo Bergman

12 Alliteration När flera ord i versraden börjar på samma bokstav eller samma språkljud kallas det för alliteration. Tyst på tå, så nöjd och kvick, Kring sängen gubben vandra, Tog på täcket, log och gick, Och viska vid de andra Carl Michael bellman Räkneramsa Ole dole doff kinke lane koff koffe lane binke bane ole dolde doff

13 Upprepning Upprepning är ett viktigt stilgrepp i litteraturen för att betona det som är viktigt och betydelsefullt. Anafor=upprepning i början och epifor=upprepning i slutet. Den lyssnande Maria Herre Gud, vad det är vackert att höra toner av en salig ängels mun: Herre Gud, vad det är ljuvligt, att dö i toner och i sång Stilla rinn, o min själ, i floden i dunkla, himmelska purpurfloden. Stilla sjunk, i min sälla ande, i Gudafamnen, den friska, goda Carl Jonas Almqvist

14 Personifiering Poeter tar ofta upp abstrakta och stora ämnen som livet, döden och kärleken. För att göra dem gripbara och lättare att förstå personifieras de, dvs. man skriver om dem som levande väsen.

15 Döden tänkte jag mig så Det gick en gammal odalman
Och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand Och strödde mellan orden För livets början och livets slut Sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång Det var den sista dagen i morgon. Jag stod som harens unge, när han kom. Hur ångest full jag var inför hans vackra sång! Då tog han mig och satte mig i korgen Och när jag somnat, började han gå. Döden tänkte jag mig så.

16 Bildspråk Bildspråk betyder att du med hjälp av språket försöker skapa bilder hos läsaren och förstärker den känsla du vill få fram. Två av de vanligaste bildspråken är liknelsen och metaforen.

17 Pennan svävar som en balettdansös över pappret
Liknelse Liknelsen är en jämförelse mellan ord och begrepp. I liknelsen använder du dig av orden som eller liksom för att jämföra. Pennan svävar som en balettdansös över pappret

18 Metafor I metaforen ersätter du ett ord med ett annat mer bildligt ord eller uttryck. Istället för att skriva ”Han är misslyckad” skriver du ”Han är ett stolpskott!”.

19 Fler ex Där hänger på boklådsfönstret en tunnklädd liten bok
Det är ett urtaget hjärta som dinglar där på sin krok. August Strindberg ur dikten Vid Avenue de Neuilly Vinden vilar, viken ligger som en spegel Kvarnen somnar, seglarn tar ner segel. Ur lördagskväll/August Strinberg Som ett blommande mandelträd Är hon som jag har kär Sjung du vind, sjung sakta för mig Om hur ljuvlig hon är Pär Lagerkvist Plötsligt möter vandraren här den gamla jätteeken, lik en förstenad älg med milsvid krona framför septemberhavets svartgröna fästning. Nordlig storm. Det är i den tid när rönnbärs- klasar mognar. Vaken i mörkret hör mann stjärnbilderna stampa i sina spiltor högt över trädet. Tomas Tranströmer

20 Symbol Symbol är ett grekiskt ord som betyder kännetecken.
Ex korset är en symbol för den kristna tron, rosen en symbol för kärleken.

21 Rytm I dikter har rytmen stor betydelse. Rytmen förstärker känslan.
Långa rader = snabbt tempo. Korta rader läses långsammare. Lika långa rader ger ett intryck av lugn. Olika långa rader ger ett livlig intryck.

22 5-stegs dikt Uppgift: Skriv en egen 5- stegs dikt. Kattungen
mjuk, klovass lapar, kurrar, jamar Den tycker om mig Kissemiss a) ett substantiv b) två ord som talar om hur den är c) 3 ord som talar om vad den gör d) 4 ord som uttrycker en känsla e) synonym till substantivet

23 Haiku Haiku är mer än tusen år gammal japansk diktform.
En haiku har tre rader. Den första raden ska ha fem stavelser, den andra sju och den tredje raden fem. Varje stavelse innehåller en vokal. Skriv en egen haikudikt. Uppgift: skriv en egen haiku. Den gamla dammen: när en groda skuttar ner, ljudet av vatten.

24 Tips på internetsidor Det finns många Internetsidor där man kan hitta dikter som inspiration eller nöjesläsa ex:

25 Källförteckning ”Fixa texten 1”, Pär Sahlin, Natur & Kultur, 2009
”Ess i Svenska lärobok 9”, Natur & Kultur, 2009 ”Magasinet Aktiviteter 1”, Gleerups, 1997 ”Magasinet Aktiviteter 2”, Gleerups, 1998 ”Svensk dikt” Wahlström & Widstrand,1978 Bilder (från sidor som är ok att hämta bilder från):


Ladda ner ppt "Dikter Poesi/lyrik."

Liknande presentationer


Google-annonser