Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regering."— Presentationens avskrift:

1 Regering

2 Hur bildas regeringen? I regel det parti eller det block av partier som fått flest röster i valet till riksdagen bildar regering. Talmannen pratar med partiledarna. Talmannen föreslår en kandidat till statsministerposten. Riksdagen röstar. Om det blir JA på förslaget, kan den nya statsministern forma regering. Statsministern väljer sina ministrar och bildar regeringen.

3 Regeringens sammansättning
Statsministern leder regeringen  Väljer ministrar Det finns 24 Ministrar (statsråd) t.ex. Fredrik Reinfeldt Statsminister Anders Borg Finansminister Annie Lööf Näringsminister Beatrice Ask Justitieminister Carl Bildt Utrikesminister Göran Hägglund Socialminister Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister Maria Arnholm Jämställdhets- och bitr. Utbildningsminister Lena Ek Miljöminister

4 Regeringens sammansättning
Det finns 12 departement som har olika ansvarsområden Statsrådsberedningen Statsministern Justitie-departement Utbildnings-departement Utrikesdepartement Finans-departement Miljö-departement Försvars-departement Närings-departement

5 Vad gör regeringen? Lägger fram lagförslag till Riksdagen (PROPOSITION) Verkställer riksdagsbesluten Gör budgetpropositionen Jobbar med utrikespolitiken (tillsammans med riksdagen) & träffar avtal med andra stater Företräder Sverige i EU Beslutar i vissa förvaltningsärenden, som inte någon annan myndighet ansvarar för

6 Verkställande av beslut
Till sin hjälp i arbetet med att verkställa riksdagens beslut har regeringen… Ett regeringskansli med statsministerns kansli och ett antal departement. - Regeringskansliet är politiskt styrd. - Alla departement leds av ett statsråd (minister). - Tjänstemännen i regeringskansliet hjälper regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut.

7 Cirka 400 centrala nämnder, verk, myndigheter och statliga bolag hjälper också regeringen. - Dessa är sorterade under de olika departementen. - Deras uppgift är att praktiskt genomföra de beslut som riksdag och regering har fattat. - De statliga myndigheterna är självständiga, men jobbar enligt regeringens riktlinjer. - Exempel på myndigheter är Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen. - Exempel på statliga bolag är Posten AB och Sveriges Radio AB.

8 Regeringen måste ha riksdagens stöd
Regeringen måste ha stöd av majoriteten i riksdagen för att få vara regering. Det är vad som kallas parlamentarism (parlamentarisk demokrati). Med andra ord Riksdagen kontrollerar regeringen. Regeringen ska accepteras av Riksdagens majoritet annars måste regeringen avgå. Parlamentarism innebär att en regering inte kan bildas eller sitta kvar i regeringsställning om en majoritet i parlamentet är emot det. Exempel: Om minst 10 % av riksdagens ledamöter saknar förtroende för ett statsråd kan de begära att en misstroendeomröstning genomförs. Röstar mer än hälften av ledamöterna i riksdagen för misstroendeförklaringen måste statsrådet avgå.

9 Majoritets, minoritets och koalitionsregering

10 Majoritetsregering, regering i ett parlamentariskt system där de i regeringen ingående partierna tillsammans utgör majoritet i parlamentet. Minoritetsregering, regering som i ett parlamentariskt system saknar egen parlamentsmajoritet och måste lita till stöd från andra partier. Koalitionsregering, regering som består av två eller flera politiska partier. Samlingsregering, om alla eller nästan alla partier omfattas kallas det samlingsregering.

11


Ladda ner ppt "Regering."

Liknande presentationer


Google-annonser