Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malena Hedman Studie- och yrkesvägledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malena Hedman Studie- och yrkesvägledare"— Presentationens avskrift:

1 Malena Hedman Studie- och yrkesvägledare
Gymnasievalet Yrke? Program? Framtid? Skola? Malena Hedman Studie- och yrkesvägledare

2 Gymnasieskolan 2011/2012 18 nationella program Högre betygskrav
Yrkesexamen och en högskoleförberedande examen införs Tydlig skillnad mellan yrkes- och högskoleförberedande program Historia är ett obligatoriskt ämne Entreprenörskap införs som obligatoriskt ämne inom vissa program alt. valbar kurs Ny betygsskala med fler betygssteg 2011/2012 A=20p B=17,5 C=15p D=12,5 E=10 F=0

3 Behörighet till gymnasiet
Yrkesprogram – Grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier på yrkeshögskola 15 veckors praktik Behörighetskrav: Svenska/SvA Engelska Matematik + fem andra ämnen

4 Behörighet till gymnasiet
Högskoleförberedande program Behörighetskrav: Svenska Engelska Matematik + nio andra ämnen

5 Behörighet till gymnasiet
Högskoleförberedande program Godkända betyg i de fyra SO-ämnena för behörighet till Humanistiskt – Ekonomiskt och Samhällsvetenskapligt program Godkända betyg i No-biologi, fysik och kemi till Naturvetenskapligt och Teknik program

6 Yrkesprogram Barn- och fritid inr Fritid och hälsa – Pedagogiskt arbete – Socialt arbete Bygg och anläggning inr Anläggningsfordon – Husbyggnad – mark och anläggning – Måleri - Plåtslageri El- och energi inr Automation – Dator- och kommunikationsteknik – Elteknik - Energiteknik Fordon och transport inr Godshantering – Karosseri och lackering – Lastbil och mobila maskiner – Personbil - Transport Handels- och administration inr Administrativ service – Handel och service Hantverk inr Finsnickeri – Florist – Frisör – Textil design – Övriga hantverk

7 Yrkesprogram Hotell- och turism inr Hotell och konferens – Turism och resor Industritekniska inr Driftsäkerhet och underhåll – Processteknik – Produkt och maskinteknik - Svetsteknik Naturbruk inr Djur – Lantbruk – Skog - Trädgård Restaurang- och livsmedel inr Bageri och konditori – Färskvaror, delikatess och catering – Kök och servering VVS- och fastighet inr Fastighet – Kyl- och värmepumpteknik – Ventilationsteknik - VVS Vård- och omsorg inga inriktningar. Men genom programfördjupningen kan man specialisera sig inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst

8 Högskoleförberedande program
Ekonomi - inr Ekonomi alt. Juridik Humanistiska - inr Kultur alt. Språk Naturvetenskap - inr Naturvetenskap alt. Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskap - inr Beteendevetenskap alt. Medier, information och kommunikation alt. Samhällsvetenskap Teknik – inr Design och produktutveckling alt. Informations- och medieteknik alt. Produktionsteknik alt. Samhällsbyggande och miljö alt. Teknikvetenskap Estetiska – inr Bild och formgivning alt. Dans alt. Estetik och media alt. Musik alt. teater

9 Introduktionsprogram och övriga program
Preparandutbildning – 1 år Programinriktat individuellt val – alternativa behörighetskrav: Sv, eng eller ma + 4 andra ämnen alt. Sv, ma, eng + 3 andra ämnen Yrkesintroduktion – leda till jobb, yrkesprogram Språkintroduktion – nyanlända till Sverige förbereds för ett nationellt program Lärlingsutbildning 50/50 Riksrekryterande utbildningar, spetsutbildningar - idrott

10 Programstruktur - yrkesprogram
Karaktärsämnen: 400 – 700p Inriktningar 300 – 500p *Ex Hotell och konferens *Turism och resor Programfördjupningar p Bl.a Kurser som berör prg Ex. service och bemötande Företagsekonomi Gymnasie- Gemensamma ämnen *Svenska/Svenska som andra språk 1 *Engelska 5 *Samhällskunskap *Matematik *Religionskunskap *Naturkunskap *Historia *Idrott & hälsa 600 poäng Individuella val: 200p Välj bland kurser det nationella programmet erbjuder Gymnasiearbete 100p 50p= 1 termin 2500 poäng/3 år

11 Programstruktur – Högskoleförberedande program
Gymnasie- Gemensamma ämnen *Svenska/Svenska som andra språk 1-3 *Engelska 5-6 *Samhällskunskap *Matematik 1-3 *Religionskunskap *Naturkunskap *Historia *Idrott & hälsa poäng Karaktärsämnen: Programgemensamma, p Inriktningar p Programfördjupning p Gymnasiearbete, 100 Individuella val: Välj bland kurser det nationella programmet erbjuder 200 poäng 2500 poäng

12 Kommunal skola eller friskola
Den kommunala skolan drivs av kommunen Friskolan drivs av annan ägare Friskolor och skolor med riksintag är öppen för alla – oavsett boende ort Fritt att söka över kommun gränserna OM Du är behörig till ett nationellt program

13 Betygs räkning G = 10p VG = 15p MVG = 20p Summan kallas meritvärde
Meritvärdet avgörande för plats av vald utbildning De 16 bästa betygen räknas Skriftligt omdöme – om betygsunderlag saknas

14 Meritpoäng - högskola För den som vill konkurrera om populära utbildningsplatser på Högskolan – max 2,5p Kurser som ger meritpoäng Moderna språk Engelska Matematik Områdeskurser - ger också meritpoäng – värdefulla kurser för vidare studier

15 Sammanfattande avslutning
Minst 5 programval bör väljas (i vissa fall även introduktionsprogram) Höstterminens betyg gäller vid ansökningen som i juni ersätts av slutbetygen I mitten av januari sänds lösenord till elever i år 9 Ansökan görs via Dator – i slutet av januari I april/slutet av maj öppnas för visning av prel. intagningsresultat Omvalsperiod under maj månad I början av juli slutligt antagningsbesked Under augusti sker reservintagningen Gymnasiemässa 2011/2012 i Älvsjö torsdag 24/ fredag 25/ /11 lördag – FRI ENTRÉ TIPS BRA INFO INTERNET!!! – intressetest – yrkeskompassen/yrkes- och utbildningsbeskrivningar m.m

16 ...fortsatt sammanfattning
Ansökan ska vara underskriven av elev gäller även vid omval – ansökan lämnas utskriven till mig/Malena Om du inte blir antagen till ditt första val kan du ändå bli erbjuden plats genom att välja att stå kvar som reserv Om du inte blir antagen publiceras vilka skolor som har lediga platser – första veckan i augusti kontakta gymnasieintagningen för hjälp med eventuell ny ansökan

17 Frågor?


Ladda ner ppt "Malena Hedman Studie- och yrkesvägledare"

Liknande presentationer


Google-annonser