Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursgruppmöte 1:a mötet inom 3 månader

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursgruppmöte 1:a mötet inom 3 månader"— Presentationens avskrift:

1 Resursgruppmöte 1:a mötet inom 3 månader
Samordnare och brukare bestämmer dagordning C:a 3 prioriterade områden Hur ofta skall möten skall hållas beror på omständigheterna Målet är att brukaren själv kan hålla i ett resursgruppsmöte

2 Viktiga delar i ett resursgruppsmöte
Brukaren plus samordnarna lägger tillsammans upp dagordningen vid ett resursgruppsmöte. Presentation av deltagarna. Alla skall känna sig trygga med situationen. Information Problem Målformulering Bestämma åtgärder och vem som gör vad Utvärdering och uppföljning av tidigare möte

3 Första mötet med resursgruppen
Alla deltagarna presenteras Samordnarna berättar om sin roll Gå igenom syftet med resursgruppen Berätta om arbetsmodellen Visa den gemensamma arbetsplanen Informera om denna grupp träffas så länge som det behövs Undvik kritik

4 Varför resursgruppsarbete ?
Effektivt Önskvärt av de flesta brukare och närstående Insatserna håller bättre Minskar belastningen för alla i resursgruppen Lättare att få relevant information Minskar samarbetssvårigheter Förhindrar dubbelarbete och att man motverkar varandra Gör det lättare att använda ”naturliga resurser” i gruppen Nätverk är avgörande för långsiktig livskvalitet.

5 Risker med resursgruppsarbete
Information sprids för mycket Fel använt kan resursgruppsarbete försvåra frigörelse från föräldrar. Trycket på enskilda kan bli stort Kan bli för mycket omhändertagande

6 Nackdelar Tidskrävande i början Mycket att hålla reda på
Kräver hög egen kontroll över arbetssituationen

7 Vanliga argument om varför man inte har systematiskt resursgruppsarbete
Bristande stöd från ledningen ( 60 %) Hittar inga lämpliga klienter (20 % ) Har inte tid (15 % ) Övriga synpunkter: Våra patienter passar inte in i ett sådant arbetssätt. Bristande kunskap/utbildning Arbetsorganisationen hindrar Bristande intresse eller man menar att behandling sker bättre på annat sätt. Eget bristande självförtroende Bristande intresse från arbetskamrater Detta arbetssätt bör initieras av någon annan

8 Skapa en resursgrupp Ett viktigt mål är att stärka befintligt nätverk – inte att ersätta det. 2/3 av brukare och närstående går att engagera direkt. För resten krävs ett långsiktigt och motiverande arbete. Försök vara i rätt miljö

9 Lättnad för närstående
Svårigheterna känns lättare att bära Lättare om man är informerad om vad som händer och att det finns en strategi Vet vem man skall kontakta Avlastade av det totalansvar de många gånger känt sig tvingade att ta

10 Lågt motiverande brukare
Var tydlig. Var konkret Diskutera frågan i rätt miljö Bygg er personliga allians Använd egen god social förmåga Ge tydliga argument för resursgruppen Beskriv rimliga positiva följder Berätta vad resursgruppsarbete inte är Försök nå fram till ett mål som brukaren har Anledningar till motstånd Börja med en avgränsad insats

11 Lågt motiverande närstående
Utgå från att tveksamma har goda skäl Ta med närstående så tidigt som möjligt Visa intresse för det som fungerar Betona att chansen till framgång ökar om de är med Försvara aldrig tidigare mindre lyckade insatser Ha tålamod Se nätverksarbete som något självklart.


Ladda ner ppt "Resursgruppmöte 1:a mötet inom 3 månader"

Liknande presentationer


Google-annonser