Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapscentrum för barnhälsovård Barn som anhöriga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapscentrum för barnhälsovård Barn som anhöriga"— Presentationens avskrift:

1 Kunskapscentrum för barnhälsovård Barn som anhöriga
Pernilla Arvidsson Socionom, leg psykoterapeut 5/12-14

2 Kunskapscentrum för barnhälsovård
Hur kan vi hjälpa barn som har en sjuk förälder och hur kan vi prata med dem?

3 Sedan 1/1 2010 finns ett tillägg i 2 § HSL:
Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, 2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:979).

4 Vad kan vi göra för att hjälpa?
Kunskapscentrum för barnhälsovård Vad kan vi göra för att hjälpa?

5 Uppmärksamhet! Delaktighet!
Kunskapscentrum för barnhälsovård Uppmärksamhet! Delaktighet!

6 - Finns minderåriga barn i familjen? – Vilket år är barnen födda?
Kunskapscentrum för barnhälsovård Vårdpersonal och/eller läkare bör i samband med att cancerdiagnos ställs och meddelas ALLTID fråga och dokumentera - Finns minderåriga barn i familjen? – Vilket år är barnen födda? - Vem eller vilka är barnens vårdnadshavare? – Hur tänker föräldrarna, skall man berätta för barnen att föräldern är sjuk, när och hur?


Ladda ner ppt "Kunskapscentrum för barnhälsovård Barn som anhöriga"

Liknande presentationer


Google-annonser