Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Friidrottsförbundet Elevenkät 2013 Friidrott Umeå RIG Antal svar:20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Friidrottsförbundet Elevenkät 2013 Friidrott Umeå RIG Antal svar:20."— Presentationens avskrift:

1

2 Svenska Friidrottsförbundet Elevenkät 2013 Friidrott Umeå RIG Antal svar:20

3 Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga 3

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes via webbenkät. En länk samt inloggningsuppgifter skickades till en utsedd kontaktperson per skola som ansvarade för att distribuera uppgifterna till berörda grupper. Totalt deltog 168 skolor/idrotter i undersökningen fördelade efter 56 riksidrottsgymnasier (RIG) och 112 nationella idrottsutbildningar (NIU). Svarsperioden varade mellan den 6 mars – 9 april 2013. Öppna svar redovisas som oredigerad text per fråga i Excel. Undersökningen har genomförts av Affärshuset Fakta AB i samarbete med Markör Marknad & Kommunikation AB. - Affärshuset Fakta: per.s.nilsson@affarshuset.se 070-593 31 10 - Markör: peter.linser@markor.se 070-697 85 05per.s.nilsson@affarshuset.sepeter.linser@markor.se 4

5 Förklaring av diagram Frågorna har besvarats på en skala från 1-5. Det har också funnits möjlighet för respondenten att svara ”vet ej”. Graferna visar andelen av de som svarat som avgivit ett visst ”betyg”. Andelarna beräknas exklusive ”vet ej-svar”. ”Vet ej” redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret ”vet ej”. Medelvärdet per fråga i kommande bilder är beräknat som ett medelvärde av samtliga svar som avgivits på den aktuella frågan (exklusive vet ej). OBS! För att ett resultat ska tas fram krävs att minst 5 personer besvarat undersökningen. 5

6 Resultat Per fråga 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24


Ladda ner ppt "Svenska Friidrottsförbundet Elevenkät 2013 Friidrott Umeå RIG Antal svar:20."

Liknande presentationer


Google-annonser