Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ellära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ellära."— Presentationens avskrift:

1 Ellära

2 ATOMENS BYGGNAD Kärna Positiva Protoner Neutrala Neutroner Runt om
Negativa Elektroner I en atom är det lika många protoner som elektroner alltså tar laddningarna ut varandra.

3 För många elektroner ger negativ laddning ( minus) För få elektroner ger positiv laddning ( plus) Olika laddningar försöker alltid jämna ut sig. Då får vi en ström av elektroner. Det är det vi kallar elektrisk ström

4 Vad menas med statisk elektricitet?

5 Statisk elektricitet uppstår genom att elektroner bortförs eller tillförs.
Ex När du kammar dig. Då sliter kammen bort elektroner från ditt hår. Håret får då ett underskott av elektroner och blir positivt laddat. Kammen för ett överskott av elektroner och blir negativt laddat. Håret dras mot kammen för olika laddningar dras till varandra. Nästa gång du närmar kammen till håret hoppar elektroner tillbaka till håret för att jämna ut underskottet. Det uppstår en stöt – gnista. Gnistan som bildas vid statisk elektricitet kan orsaka olyckor om den uppstår vid lättantändande ämnen som flyktiga gaser och damm.

6 Håret får underskott av elektroner
Blir då + laddad Kammen får överskott av elektroner Blir då – laddad Lika laddning dras till varandra Dvs Håret dras mot kammen + + + + + - - -

7 Håret står också rakt ut av sig själv
eftersom alla hårstrån blir positiva och stöter ifrån varandra.

8 Förklara vad som händer när det åskar?

9 Molnen blir elektriskt laddade.
En del moln blir negativt laddade och andra moln positivt. När de sedan närmar sig varandra så hoppar elektroner över från det negativt laddade molnet till det positiva där det är ett underskott av elektroner  Blixt, elektroner som förflyttar sig. Knallen uppstår när luften utvidgas pga värmen. Molnen och marken kan också ha olika laddning Blixten slår ner. Blixt mellan två moln Blixt mellan ett moln och marken

10 ÅSKA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + En del moln har för många elektroner, andra har för få . Olika laddningar utjämnas med en blixt = elektroner som ”hoppar över”.

11 Lika laddningar stöter bort varandra =
Repellerar Olika laddningar dras till varandra = Attraherar Att de reagerar olika beror på att olika material har olika lätt för sig att släppa ifrån sig elektroner. + Glas Ylle Kattskin - Bärnsten Plast Metall Neutral (noll) Silke Bomull

12 Attrahera Repellera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + +
+ + + + - - Olika laddningar dras mot varandra ( attraherar) Lika laddningar stöter bort varandra (repellerar)

13 Hur fungerar ett batteri?

14 - Batteri, spänningskälla +
Minuspol = anod Överskott av elektroner Pluspol = katod Underskott av elektroner Laddningskillad mellan två poler kallas SPÄNNING Stor laddningsskillnad – hög spänning – elektronerna rör sig snabbt. Liten laddningsskillnad – låg spänning – elektronerna rör sig långsamt.

15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sätter en förbindelse mellan minuspolen och pluspolen. Elektroner  Elektroner  Då vandrar elektronerna över från minuspol till pluspolen tills det är lika många elektroner i båda polerna. Då fungerar inte batteriet längre.

16 Vad menas med Spänning? Med vilken enhet mäter man spänning?

17 Spänning är ett mått på spänningskällans förmåga att driva fram elektronerna i en krets. Enhet: Volt, V Batterier: 1,5V 4,5V 9V Vägguttag: 230V

18 Vad menas med ström? Vilken enhet mäter man ström?

19 Ström är elektroner i rörelse.
Desto fler elektroner som rör sig förbi ett tvärsnitt på en sekund desto större blir strömmen. Enhet: Ampere, A 1A = st elektroner/sekund

20 Vad är det för skillnad på likström och växelström?

21 Likström – Strömmen går hela tiden i samma riktning. Batteri.
Växelström – Strömmen växlar hela tiden riktning. 50 gånger/sekund Vägguttag.

22 Pump Ström – vattnet som strömmar i ledningen
Ström – elektroner som förflyttar sig. Spänning – hur snabbt pumpen kan driva fram vattnet i ledningen. Pump Strömstyrka – antalet liter vatten/sekund Strömstyrka – antalet elektroner/sekund

23 Symboler över elektriska komponenter

24 Ledare, sladd Strömbrytare Motstånd, resistor _____________

25 Kopplingsschema Sluten krets Öppen krets Lampan lyser.
Rita ut strömriktningen Från + till - Öppen krets Lampan lyser inte Elektronerna kommer inte fram

26

27 Parallellkoppling Och Seriekoppling

28 Parallellkopplade batterier
Seriekopplade batterier Lamporna lyser starkare (dubbelt så starkt) Spänningen blir högre. Lamporna lyser lika starkt Batterierna varar dubbelt så länge Samma spänning

29 Parallellkopplade lampor
Seriekopplade lampor Lamporna lyser hälften så starkt Lamporna delar på spänningen, de får hälften var. Lamporna lyser lika starkt Alla lampor har samma spänning.

30 Ledare och Isolator Material som leder ström bra kallas ledare.
metaller (ju ädlare metall desto bättre ledare) Material som leder ström dåligt kallas isolator. plast, porslin, glas, gummi

31 Resistansen (motståndet) beror på 3 saker
Materialet Bra ledare = liten resistans Längden Kort ledare = liten resistans Tjockleken Tjock ledare = liten resistans

32 Om du ska leda ström från A till B så vilken leder bättre ?
Lång smal järntråd eller.. Här gick det lätt A B Guld Bred , kort guldledare?


Ladda ner ppt "Ellära."

Liknande presentationer


Google-annonser