Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad menas med statisk elektricitet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad menas med statisk elektricitet?"— Presentationens avskrift:

1 Vad menas med statisk elektricitet?

2 Statisk elektricitet uppstår genom att elektroner bortförs eller tillförs.
Ex När du kammar dig. Då sliter kammen bort elektroner från ditt hår. Håret får då ett underskott av elektroner och blir positivt laddat. Kammen för ett överskott av elektroner och blir negativt laddat. Håret dras mot kammen för olika laddningar dras till varandra. Nästa gång du närmar kammen till håret hoppar elektroner tillbaka till håret för att jämna ut underskottet. Det uppstår en stöt – gnista. Gnistan som bildas vid statisk elektricitet kan orsaka olyckor om den uppstår vid lättantändande ämnen som flyktiga gaser och damm.

3 Förklara vad som händer när det åskar?

4 Knallen uppstår när luften utvidgas pga värmen.
Molnen blir elektriskt laddade. En del moln blir negativt laddade och andra moln positivt. När de sedan närmar sig varandra så hoppar elektroner över från det negativt laddade molnet till det positiva där det är ett underskott av elektroner  Blixt, elektroner som förflyttar sig. Knallen uppstår när luften utvidgas pga värmen. Molnen och marken kan också ha olika laddning Blixten slår ner. Blixt mellan två moln Blixt mellan ett moln och marken

5 Laboration Lika laddningar stöter bort varandra = Repellerar Olika laddningar dras till varandra = Attraherar Neutral Glas silke bärnsten Ylle bomull plast Kattskinn metaller Att de reagerar olika beror på att olika material har olika lätt för sig att släppa ifrån sig elektroner.

6 Hur fungerar ett batteri?

7 - Batteri, spänningskälla +
Minuspol = anod Överskott av elektroner Pluspol = katod Underskott av elektroner Laddningskillad mellan två poler kallas SPÄNNING Stor laddningsskillnad – hög spänning – elektronerna rör sig snabbt. Liten laddningsskillnad – låg spänning – elektronerna rör sig långsamt.

8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sätter en förbindelse mellan minuspolen och pluspolen. Elektroner  Elektroner  Då vandrar elektronerna över från minuspol till pluspolen tills det är lika många elektroner i båda polerna. Då fungerar inte batteriet längre.

9 Vad menas med Spänning? Med vilken enhet mäter man spänning?

10 Spänning är ett mått på spänningskällans förmåga att driva fram elektronerna i en krets. Enhet: Volt, V Batterier: 1,5V 4,5V 9V Vägguttag: 230V

11 Vad menas med ström? Vilken enhet mäter man ström?

12 Ström är elektroner i rörelse.
Desto fler elektroner som rör sig förbi ett tvärsnitt på en sekund desto större blir strömmen. Enhet: Ampere, A 1A = st elektroner/sekund

13 Vad är det för skillnad på likström och växelström?

14 Likström – Strömmen går hela tiden i samma riktning. Batteri.
Växelström – Strömmen växlar hela tiden riktning. 50 gånger/sekund Vägguttag.

15 Pump Ström – vattnet som strömmar i ledningen
Ström – elektroner som förflyttar sig. Spänning – hur snabbt pumpen kan driva fram vattnet i ledningen. Pump Strömstyrka – antalet liter vatten/sekund Strömstyrka – antalet elektroner/sekund

16 Symboler över elektriska komponenter

17 Ledare, sladd Strömbrytare Motstånd, resistor _____________

18 Kopplingsschema Sluten krets Öppen krets Lampan lyser.
Rita ut strömriktningen Från + till - Öppen krets Lampan lyser inte Elektronerna kommer inte fram

19

20


Ladda ner ppt "Vad menas med statisk elektricitet?"

Liknande presentationer


Google-annonser