Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektricitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektricitet."— Presentationens avskrift:

1 Elektricitet

2 Mål När vi arbetat klart med området ska du :
Tillsammans med din grupp kunna förstå ett enkelt kopplingsschema samt koppla ihop ett batteri, strömbrytare och en lampa med ledningar så att lampan/lampor lyser. Kunna redogöra för begreppet strömkrets. Kunna förklara med egna ord vilka faror som finns med elektrisk ström i ett hus. Tillsammans med din grupp kunna bygga ett enkelt tjuvlarm. Tillsammans med din grupp bygga en liten del av en gata med fungerande belysning. Med egna ord förklara vad elektrisk ström är för något och hur den kan tillverkas. Du kommer att få visa dina kunskaper under arbetets gång samt vid en gruppdiskussion efter avslutat tema, samt bedömning av din dokumentation under arbetets gång.

3 Så här ska vi göra när vi lär oss
Lektion 1, 50 minuter: Teori, ppt-presentation om grunderna i en elektrisk krets och de olika komponenternas benämning och användningsområde, lampa, elmotor, strömbrytare, summer strömkälla samt vad är elektrisk ström. Säkerhet runt användning av elektricitet, batterier, vägguttag, kortslutning. Hur uppstår elektrisk ström i ett samhälle och hur transporteras den mellan platsen där den tillverkas och används. Lektion 2, 60 minuter: Koppla enkla strömkretsar utifrån skriftlig och muntlig instruktion med lampa, elmotor, strömbrytare, summer och strömkälla, dokumentation av genomförda kopplingar och rita en enkel skiss utifrån den byggda kretsen, samtal runt hur olika komponenter samverkar i en elektrisk krets.

4 Elektricitet går att använda till många saker
Den får: lampor att lysa maten att koka TV:n att fungera stereon att låta Den kan ge: Värme, ljus, ljud Den kan sätta sprutt på motorer

5 Det finns två sorters elektricitet
Statisk elektricitet: Som bildas t.ex när du gnider en ballong mot håret. Vad händer då? Varför?

6 Ja, just det! Ballongen sliter loss elektroner från håret som blir elektriskt laddat. Ballongen blir minusladdad och håret plusladdat. Minusladdningarna på ballongen dras till plusladdningarna i håret. När elektronerna strömmar tillbaka sker en urladdning

7 Elektrisk ström Så kallas den el som vi får ur de två hålen i uttagen i väggen eller från batterier. Det är elektrisk ström som får lampor att lysa, motorer att snurra och mobilen att pipa.

8 Elektrisk ström - elektroner som strömmar
Den elektricitet som vi får ur batterier och vägguttag kommer som en lugn och jämn ström

9 Lampan lyser när strömkretsen är sluten
Elektriciteten leds genom sladdarna från batteriets minuspol till batteriets pluspol. På vägen passerar den lampan och får den att lysa

10 Dags att testa på egen hand!
Du behöver: Ett batteri, en el-sladd och en lampa. När lyser lampan? När blir det en sluten strömkrets? Testa!

11 Vad händer i sladden? Inuti sladden finns en ledningstråd av koppar.
När man kopplat ledningarna till batteriet och lampan börjar elektronerna strömma från batteriets minuspol till pluspolen. Där finns det sug efter minusladdningar. Där det står minus finns det massor av elektroner.

12 Hur fungerar ett batteri?
Batteriet har en + pol och en – pol. Vid – polen finns det ett ämne som gärna lämnar från sig elektroner (zink) Kopplar man något som leder ström mellan minus och pluspolen börjar elektronerna strömma från minus till plussidan

13 Det finns en spänning mellan polerna
Olika ämnen är olika ivriga på att lämna från sig elektroner. Det kallas att det råder en elektrisk spänning mellan dem. I vårt batteri är ämnena zink och brunsten. Spänningen finns när du köper batteriet men det är du som får elektronerna att strömma när du använder det. Spänningen i ett litet batteri är 1,5 volt.

14 Hur gör man elektricitet?

15 Elverk Bensin eller diesel motor som driver en generator som ger elektricitet

16 Kärnkraftverk

17 Vattenkraftverk

18 Vindkraftverk

19 Säkerhet Länk skurt Länk Sång


Ladda ner ppt "Elektricitet."

Liknande presentationer


Google-annonser