Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Figursågen Sågande maskiner Säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Figursågen Sågande maskiner Säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Figursågen Sågande maskiner Säkerhet
Bygg & Anläggnings programmet En sågande maskin har antingen en snurrande sågklinga, ett sågblad som rör sig fram och tillbaka eller en sågkedja som rör sig med hög hastighet runt ett svärd. Maskinen kan vara eldriven, batteridriven eller driven av en bensinmotor. Man skiljer också på handhållna och stationära maskiner. En handhållen kan du hålla och styra själv. En stationär står på en speciell plats. Säkerhet Det är viktigt att du känner till hur sågande maskiner används. Då kan du undvika onödiga olyckor som kan leda till skador, i Värsta fall kan de leda till skador för livet. Se därför till att du Alltid får instruktioner om hur maskinen ska användas och hur den ska skötas innan du börjar använda den. Figursågen

2 Bygg & Anläggnings programmet
Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter (AFS) för hur säkerheten ska utformas för de maskiner som finns på arbetsmarknaden och i våra hem. I dessa föreskrifter finns de krav som myndigheterna ställer på just maskiner och utrustning samt hur de ska användas.

3 Figursåg / Sticksåg Bygg & Anläggnings programmet

4 Bygg & Anläggnings programmet
Figursågen eller sticksågen är mycket användbar när man ska såga i svängar eller ”raka” snitt. Den är också användbar vid håltagning genom trä- och gipsväggar/skivor. Figursågen är konstruerad med ett sågblad som löper fram och tillbaka ut från maskinen. Du kan såga i flera olika material, det finns olika sågblad och dessa har olika storlek på sågtänder och är olika framtagna för sitt specifika material därför kan du såga både i trä och metall.

5 elanslutna är att man behöver inte tänka på att batteriet kan ta slut.
Bygg & Anläggnings programmet Figursågen kan vara elansluten eller batteridriven. Fördelen med batteridriven såg är att du slipper dra förlängningskablar om det är långt mellan uttagen. Fördelen med de elanslutna är att man behöver inte tänka på att batteriet kan ta slut.

6 ANVÄNDNING Då du ska arbeta med figursåg tänk på följande:
Bygg & Anläggnings programmet Då du ska arbeta med figursåg tänk på följande: Ordna med bra belysning av arbetsområdet. Vänta på att sågen kommer upp i fullt varv innan du börjar såga. Om arbetsstycket är litet så är det nödvändigt att sätta fast det, kanske med en skruvtving. Om sågsnitten ska vara raka, så kan styrlinjal eller anhåll användas. Om sågningen ska ske mitt inne i ett arbetsstycke, kan man underlätta arbetet genom att borra ett hål (förborra) för att få igenom figursågsbladet. En del figursågar har pendelfunktion som innebär att man kan såga mitt i ett arbetsstycke utan att förborra.

7 Kontrollera att du har rätt sorts sågblad monterad i figursågen.
Bygg & Anläggnings programmet När du sågar ska sågens fotplatta ligga an mot arbetsstyckets hela yta. Kontrollera att du har rätt sorts sågblad monterad i figursågen. Håll ordentligt i maskinen under arbetets gång och se till att du står stadigt. Håll god ordning på arbetsområdet. En skräpig arbetsplats ökar olycksrisken. Lägg ifrån dej figursågen först sedan sågbladet har stannat (risk för backslag).

8 Skydd & Säkerhet Bygg & Anläggnings programmet Punkter att tänka på för att få så säker användning av maskinen som möjligt. Använd alltid lämplig skyddsutrustning Utsätt inte maskinen för regn. Använd jordfelsbrytare. Överbelasta inte figursågen, utan låt maskinen bestämma sågningshastigheten. Bär inte maskinen i elkabeln. Använd inte sågen om ni märker om den har fel och brister. Anmäl omedelbart till den ansvariga på arbetsplatsen.

9 Skötsel och underhåll Bygg & Anläggnings programmet Figursågen bör hållas så ren som möjligt från damm och smuts och särskilt vid ventilationsöppningarna eller motorns luftintag. Gör rent sågen efter du har använt den (så håller den längre). Kontrollera med jämna mellanrum sågens elektriska komponenter (om den har sladd eller kontakter). Om sågen har ”styrrulle” kan det vara bra om man ibland droppar på lite olja för att öka styrrullens livslängd. När du ska byta sågblad eller utföra andra underhållsarbeten ska du först bryta strömmen genom att dra ut nätkontakten eller koppla bort batteriet. Följ alltid bruksanvisningen som visar hur du ska byta sågbladet på din figursåg! Det finns flera olika konstruktioner.

10 Skötsel och underhåll Forts.
Bygg & Anläggnings programmet Förvara figursågen i den speciella låda som den hör till för att där skyddas den för skador. Ta del av tillverkarens underhållsanvisningar och följ dessa.

11 2. Låt sågens egen kapacitet och sågningshastighet avgöra
Bygg & Anläggnings programmet 2. Låt sågens egen kapacitet och sågningshastighet avgöra hur du ska arbeta för att få ett lyckat resultat. Testa på en provbit hur snäva svängar du kan göra med sågen och hur snabbt den orkar såga. I början är det lätt att man låter sågen bryta för mycket, så att sågbladet blir krokigt och då blir resultatet dåligt. 3. När du ska såga i en skiva (t.ex. en bänkskiva) där det finns krav på att ytskiktet på skivan inte får skadas är det lämpligt att vända på skivan och såga från baksidan. Denna metod förhindrar att sågbladet river upp skador runt sågsnittet och du får ett fint sågningsresultat.


Ladda ner ppt "Figursågen Sågande maskiner Säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser